Pripravujeme opakovanú dražbu bytu vo Vrakuni na Bučinovej ulici v Bratislave Prvá (v sídle dražobníka)

Dražba:
Prvá (v sídle dražobníka)
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava, (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
169 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Bratislava II
Obec:
Bratislava-Vrakuňa
Katastrálne územie:
Vrakuňa
Ulica:
Bučinová 16
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísané v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3243, okres: Bratislava II, obec: Bratislava-Vrakuňa, katastrálne územie: Vrakuňa, a to konkrétne:

  • byt č. 5 nachádzajúci sa na 4. p. bytového domu Bučinová 16,18 so súpisným číslom 8699 vchod: Bučinová 16 v Bratislave (ďalej len ako „Dom“), postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 631/40 o výmere 185 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemku parcely registra „C“ č. 631/41 o výmere 189 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemku parcely registra „C“ č. 631/42 o výmere 203 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom na pozemku o veľkosti 8298/264014 (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Bytový dom, v ktorom sa byt nachádza, má 7 nadzemných podlaží, bez podpivničenia. Na 1. NP sa nachádzajú vstupné a komunikačné priestory, spoločné priestory domu a pivnice k bytom. Na ostatných nadzemných podlažiach sa nachádzajú byty, na každom poschodí sú dve bytové jednotky. Celkovo sa vo vchode nachádza 32 bytových jednotiek. Hlavný vstup do domu je zo SV strany, zadný vchod je z JZ strany. Vchod je rozdelený na dve ramená -pravé a ľavé. V každom je schodisko a osobný výťah s nosnosťou do 350 kg. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1989.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Byt pozostáva zo štyroch obytných miestností a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, hala s chodbou, kúpeľňa, samostatné WC, komora, pivnica o výmere 2,6 m2, ktorá sa nachádza na 1.NP a loggia o výmere 3,45 m2.

Celková podlahová plocha bytu vrátane výmery pivnice je 81,50 m2 (bez výmery loggie o veľkosti 3,45 m2).

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Bytový dom:

Dom je založený na železobetónových základových pásoch. Nosné a obvodové steny sú panelové. Stropy sú železobetónové. Strecha je plochá s natavovanou živičnou krytinou, s úplnými klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Schodisko je dvojramenné železobetónové. Bytový dom prešiel v roku 2015 kompletnou rekonštrukciou, kedy bol zateplený s povrchovou úpravou na báze umelých látok, strecha je nová, rovnako aj vstupné brány a spoločné priestory bytového domu. Vstupná brána do domu je hliníková s elektrickým vrátnikom a domovým telefónom. Úpravu vnútorných povrchov domu tvorí vápenná hladká omietka so soklom z olejového náteru výšky 1,4 m. Podlahy vstupných priestorov sú z keramickej dlažby (2015). Schodisko je železobetónové dvojramenné s úpravou stupňov z liateho terazza. Na podestách a medzipodestách je linoleum. S vlastníctvom bytu je spojený spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemkoch. Elektroinštalácia je svetelná, v dome je rozvod studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, inštalácia zemného plynu a kanalizácia do verejnej siete. Prístup a príjazd k domu je bezproblémový po verejnej komunikácii.

Byt:

Byt č. 5 sa nachádza na 4.p. s orientáciou miestností na J -JZ stranu v krajnej sekcii. Byt prešiel rekonštrukciou v rokoch 2010-2015. Rekonštrukcia pozostávala z výmeny kuchynskej linky, okien a podláh. Podlahy v obytných miestnostiach sú veľkoplošné laminátové, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom a interiérovými žalúziami (2012). Povrchy stien tvoria vápenno-cementové hladké omietky, v obývacej miestnosti a časti haly sú tapety. Interiérové dvere sú drevené plné presklené osadené v oceľových zárubniach. Vstupné dvere majú bezpečnostný zámok. Radiátory v byte sú plechové panelové s meračmi tepla. Z kuchyne je prístupná loggia o výmere 3,45 m2, kde je podlaha z keramickej dlažby. V roku 2010 bola vykonaná dispozičná zmena - kúpeľňa bola zväčšená a bola vybudovaná komora so vstupom z haly. V byte sú zavedené všetky prípojky inžinierskych sietí.

Byt je napojený na vodovodnú, elektrickú, kanalizačnú, plynovú, teplovodnú a telefónnu prípojku. V byte sú rozvody teplej a studenej vody, vykurovaný je diaľkovým vykurovaním. Svetelná elektroinštalácia v byte je istená ističmi osadenými v plastovej skrinke.

Vybavenie kuchyne (2015): V kuchyni sa nachádza rohová kuchynská linka na báze dreva v dĺžke 5,05 m, so zabudovanými spotrebičmi: elektrickou rúrou, sklokeramickou varnou doskou, nerezovým digestorom, chladničkou s mrazničkou, nerezovým drezom s pákovou batériou, mikrovlnnou rúrou a umývačkou riadu. Za kuchynskou linkou je keramický obklad. Podlaha je z keramickej dlažby.

Vybavenie kúpeľne a WC (2010): V kúpeľni sa nachádza vaňa obložená keramickým obkladom, umývadlo s pákovou batériou, podlaha z keramickej dlažby, keramický obklad po strop. Hygienické jadro je murované, osadený je rebríkový radiátor. V samostatnom WC sa nachádza WC misa s nádržkou, podlaha z keramickej dlažby, keramický obklad stien je do výšky 1,4 m.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných podkladov predložených za účelom poskytnutia úveru, najmä zo ZP č. 8/2017 Ing. Dagmar Jančovičovej, z ďalších dostupných informácii a vonkajšej obhliadky.  

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.