Dražba dvoch rodinných domov v Brehove, okres Trebišov Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
28.09.2023 09:45
Miesto dražby:
konferenčná miestnosť Aula A. Einsteina, Novitech Partner s.r.o., Hotel TeleDom, Timonova 27, 040 01 Košice
Prvá obhliadka:
05.09.2023 09:00
Druhá obhliadka:
21.09.2023 09:00
Najnižšie podanie:
129 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
129 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Trebišov
Obec:
Brehov
Katastrálne územie:
Brehov
Ulica:
Brehov 199
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti v podiele 1/1 nachádzajúce sa v okrese Trebišov, obec: Brehov, katastrálne územie: Brehov, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Trebišov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 677, a to konkrétne:

 • rodinný dom so súpisným číslom 199 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 1549/84 o výmere 258 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a pozemku parcely registra “C“ č. 1549/85 o výmere 41 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • rodinný dom so súpisným číslom 200 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 1549/95 o výmere 123 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • garáž so súpisným číslom 228 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra “C“ č. 1549/87 o výmere 30 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a pozemku parcely registra “C“ č. 1549/88 o výmere 70 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • hospodárska budova so súpisným číslom 229 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra “C“ č. 1549/91 o výmere 16 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • altánok so súpisným číslom 230 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 1549/86 o výmere 28 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • hospodárska budova bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra “C“ č. 1549/89 o výmere 12 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a pozemku parcely registra “C“ č. 1549/90 o výmere 2 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • sklad bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 1549/92 o výmere 3 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • sklad bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 1549/93 o výmere 10 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 1549/45 o výmere 1337 m2, druh pozemku: záhrada,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 1549/72 o výmere 505 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 1549/76 o výmere 443 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 1549/81 o výmere 531 m2, druh pozemku: záhrada,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 1549/84 o výmere 285 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 1549/85 o výmere 41 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 1549/86 o výmere 28 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 1549/87 o výmere 30 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 1549/88 o výmere 70 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 1549/89 o výmere 12 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 1549/90 o výmere 2 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 1549/91 o výmere 16 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 1549/92 o výmere 3 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 1549/93 o výmere 10 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 1549/94 o výmere 19 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 1549/95 o výmere 123 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 1549/96 o výmere 16 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“

Opis predmetu dražby

1. Rodinný dom so súpisným číslom 199, kat. územie Brehov

Jedná sa o samostatne stojaci jednopodlažný rodinný dom s čiastočným podpivničením pod strednou časťou. Do užívania bol daný v roku 1969. V roku 2010 bol rodinný dom komplexne zrekonštruovaný do dnešnej podoby. Má novú plechovú krytinu, klampiarske konštrukcie, novú fasádnu omietku, včítane okien.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. podzemné podlažie tvorí: kotolňa a dva sklady.

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 60,63 m2.

1. nadzemné podlažie tvorí: zádverie, dve chodby, schody, dve kuchyne, dve jedálne, hala, päť izieb, kúpeľňa s WC, WC, terasa a sklad.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 293,84 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy v 1. NP sú betónové. Dom je s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie v 1. PP sú z monolitického betónu, v 1. NP je sendvičová konštrukcia. Deliace konštrukcie v 1. PP a v 1. NP sú tehlové. Stropy v 1. PP sú s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované alebo  keramické. Stropy v 1. NP sú s rovným podhľadom drevené trámové. Schodisko v 1. PP tvorí liate terazzo, betónová alebo keramická dlažba. Krovy sú zložité s nerovnakou výškou hrebeňov s valbami. Krytiny strechy na krove sú plechové pozinkované. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov v 1. NP tvorí škrabaný brizolit alebo omietky na báze umelých látok. Obklady fasád sú v 1. PP. V 1. NP sú obklady remienkové a z kamenných dosiek. Vnútorné omietky sú vápenné štukové, stierkové plsťou hladené. Vnútorné obklady v 1. NP sú v prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky, vane, v 1. NP sú v samostatnej sprche, vo WC min. do výšky 1 m, kuchyne min. pri sporáku a dreze. Dvere v 1. PP sú hladké plné alebo zasklené, v 1. NP sú plné alebo zasklené dyhované. Okná sú plastové s dvoj. alebo s trojvrstvovým zasklením. Okenné žalúzie v 1. NP sú plastové. Podlahy v 1. NP tvoria parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové) alebo keramické dlažby. V kuchyniach v 1. NP je elektrický sporák s elektrickou rúrou a keramickou platňou, elektrický alebo plynový sporák s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková), umývačka riadu, odsávač pár, drezové nerezové alebo plastové umývadlo, kuchynská linka z materiálov na báze dreva. V kúpeľniach je plastová rohová vaňa alebo s vírivkou, umývadlo, samostatná sprcha, pákové nerezové vodovodné batérie so sprchou a pákové nerezové vodovodné batérie s ovládaním uzáveru sifónu umývadla alebo pákové nerezové, splachovací záchod bez umývadla. V 1. NP je kozub s vyhrievacou vložkou. Vykurovanie je ústredné teplovodné s rozvodmi bez ohľadu na materiál a radiátormi. Zdrojom vykurovania je kotol ústredného vykurovania na plyn umiestnený v suteréne domu v kotolni. V 1. PP sú vnútorné rozvody studenej vody z plastového potrubia, v 1. NP sú z plastového potrubia rozvody studenej aj teplej vody z centrálneho zdroja. Zdroj teplej vody je zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním. Vnútorné rozvody kanalizácie tvorí plastové a azbestocementové potrubie. Elektroinštalácia je svetelná i motorická. Vyhotovené sú vnútorné rozvody svietiplynu alebo zemného plynu.

 

2. Rodinný dom so súpisným číslom 200, kat. územie Brehov

Jedná sa o samostatne stojaci jednopodlažný rodinný dom s čiastočným podpivničením v zadnej časti. Do užívania bol daný v roku 1970. Má novú plechovú krytinu, klampiarske konštrukcie, novú fasádnu omietku, včítane okien.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. podzemné podlažie tvorí: pivnica.

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 50,73 m2.

1. nadzemné podlažie tvorí: chodba, tri izby, kuchyňa a kúpeľňa.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 100,57 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy v 1. NP sú betónové. Dom je s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie v 1. PP sú z monolitického betónu, v 1. NP sú murované z iných materiálov (siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40 cm. Deliace konštrukcie v 1. NP sú tehlové z plnej tehly. Stropy v 1. PP sú s rovným podhľadom betónové monolitické, nad 1. NP sú s rovným podhľadom drevené trámové. Krovy sú väznicové valbové, stanové. Krytiny strechy na krove v 1. NP tvoria azbestocementové šablóny na latách. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky v 1. NP sú vápenno-cementové hladké. Vnútorné omietky v 1. NP sú vápenné štukové, stierkové plsťou hladené. Dvere v 1. PP sú zvlakové. Okná v 1. PP sú jednoduché drevené, v 1. NP sú dvojité drevené s doskovým ostením s dvoj. alebo s trojvrstvovým zasklením. Podlahy tvoria gumové podlahoviny, PVC, lino, dlažby a cementový poter. Vnútorné rozvody kanalizácie tvorí liatinové a kameninové potrubie. Elektroinštalácia v 1. PP je svetelná, v 1. NP je svetelná i motorická. Elektrický rozvádzač s poistkami  je v 1. NP.

 

3. Garáž so súpisným číslom 228, kat. územie Brehov

Jedná sa o prízemnú stavbu pozostávajúcu z garáže a z parkovacieho miesta. Do užívania bola daná v roku 2010.

Zastavaná plocha garáže je 57,48 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy sú bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pórobetónu hrúbky nad 15 do 30 cm. Stropy sú trámčekové s podhľadom. Strecha je pultová. Krytina strechy na krove je plechová pozinkovaná. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov tvorí minerálna škrabaná omietka (brizolit). Úpravy vnútorných povrchov tvorí vápenná hladká omietka. Na podlahe sú dlaždice na cementovom potere s vodorovnou izoláciou. Elektroinštalácia je svetelná a motorická.

 

4. Hospodárska budova so súpisným číslom 229, kat. územie Brehov

Jedná sa o drobnú stavbu postavenú vedľa rodinného domu v zadnej časti dvora. Do užívania bola daná v roku 1970.

Zastavaná plocha hospodárska budovy je 33,9 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy sú bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm. Stropy sú trámčekové s podhľadom. Strecha je pultová. Krytina strechy na krove je plechová pozinkovaná. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov tvorí brizolit. Úpravy vnútorných povrchov tvorí vápenná hladká omietka. Dvere sú hladké plné alebo zasklené. Okná sú jednoduché oceľové. Podlahy tvorí cementový poter s vodorovnou izoláciou. Elektroinštalácia je len svetelná.

.

5. Altánok so súpisným číslom 230, kat. územie Brehov

Je umiestnený vedľa rodinného domu. Do užívania bol daný v roku 2010. Zrealizovaný je z muriva hr. 250 mm z vonkajšej strany s obkladom z kamennej bridlice, s podlahou z kamennej bridlice, so sedlovou strechou pokrytou krytinou z pozinkovaného povrchovo upraveného plechu.

Zastavaná plocha altánku je 27,21 m2.

 

6. Hospodárska budova bez súpisného čísla, kat. územie Brehov

Jedná sa o drobnú stavbu postavenú v zadnej časti dvora. Do užívania bola daná v roku 2010.

Zastavaná plocha hospodárska budovy je 13,72 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy sú bez podmurovky, iba základové pásy s betónovou monolitickou doskou. Zvislé nosné konštrukcie tvorí kovová kostra alebo stĺpiky s dreveným a plechovým plášťom. Strecha je pultová. Krytina strechy na krove je plechová pozinkovaná. Dvere sú jednoduché oceľové. Podlahy tvorí cementový poter. Elektroinštalácia je len svetelná.

 

7. Sklad bez súpisného čísla, na parc. č. 1549/93, kat. územie Brehov

Jedná sa o drobnú stavbu postavenú v zadnej časti dvora. Do užívania bol daný v roku 1970.

Zastavaná plocha skladu je 9,9 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy sú bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie tvorí kovová kostra alebo stĺpiky s plechovým plášťom. Strecha je pultová. Krytina strechy na krove je plechová pozinkovaná. Dvere sú oceľové jednoduché. Elektroinštalácia je len svetelná.

 

8. Sklad bez súpisného čísla, na parc. č. 1549/92, kat. územie Brehov

Jedná sa o udiareň postavenú v zadnej časti dvora. Do užívania bola daná v roku 1970.

Zastavaná plocha udiarne je 2,92 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy sú bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky do 15 cm. Strecha je pultová. Krytinu strechy na krove tvoria azbestocementové vlnovky. Úpravy vonkajších povrchov tvorí striekaný brizolit. Dvere sú oceľové.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných dokladov a informácií.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.