Dražba bytu a nebytových priestorov v Senci Prvá (v sídle dražobníka)

Dražba:
Prvá (v sídle dražobníka)
Dátum dražby:
25.10.2023 10:30
Miesto dražby:
priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s. r. o., Kopčianska ul. č. 10, 851 01 Bratislava (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
Prvá obhliadka:
09.10.2023 08:00
Druhá obhliadka:
23.10.2023 08:00
Najnižšie podanie:
239 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
239 000 €
Dražobná zábezpeka:
20 000 €
Okres:
Senec
Obec:
Senec
Katastrálne územie:
Senec
Ulica:
Mierové námestie 11/2
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Dokumenty na stiahnutie


Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti v podiele 1/1 nachádzajúce sa v okrese: Senec, obec: Senec, katastrálne územie: Senec, zapísaných v evidencii Okresného úradu Senec, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 5363, a to konkrétne:

  • byt č. 1 nachádzajúci sa na prízemí admin. budovy s bytmi a nebyt. pr. so súpisným číslom 11, vchod: Mierové nám. 2 v Senci (ďalej len „Dom“) postavenej na pozemku parc. reg. „C“ č. 3492/1 o výmere 248 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „Pozemok“) spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 5730/45690 (ďalej len ako „predmet dražby 1“),
  • nebytový priestor č. 7 nachádzajúci sa na 1.p. admin. budovy s bytmi a nebyt. pr. so súpisným číslom 11, vchod: Mierové nám. 2 v Senci postavenej na pozemku parc. reg. „C“ č. 3492/1 o výmere 248 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 2380/45690 (ďalej len ako „predmet dražby 2“),
  • nebytový priestor č. 8 nachádzajúci sa na 1.p. admin. budovy s bytmi a nebyt. pr. so súpisným číslom 11, vchod: Mierové nám. 2 v Senci postavenej na pozemku parc. reg. „C“ č. 3492/1 o výmere 248 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 1410/45690 (ďalej len ako „predmet dražby 3“),
  • nebytový priestor č. 9 nachádzajúci sa na 1.p. admin. budovy s bytmi a nebyt. pr. so súpisným číslom 11, vchod: Mierové nám. 2 v Senci postavenej na pozemku parc. reg. „C“ č. 3492/1 o výmere 248 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 1680/45690 (ďalej len ako „predmet dražby 4“ a spolu s predmetom dražby 1 – 3 ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

1. Byt č. 1, Mierové námestie 2, katastrálne územie Senec

Nachádza sa v budove dvorného traktu na 1. NP, prepojený schodiskom na 2. NP. Do užívania bol daný v roku 2004. Budova s dvorným traktom, v ktorej sa byt nachádza, je situovaná v absolútnom centre mesta Senec. Má pôdorys v tvare L a pozostáva z administratívnej budovy s bytovými jednotkami z uličnej časti a z dvorného traktu s nebytovými priestormi a jedným bytom.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Byt tvorí obývacia izba s kuchyňou, izba, kúpeľňa a WC.

Celková podlahová plocha bytu je 57,30 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy sú betónové, murivo je tehlové hr. 45 cm, strop železobetónový. Úpravu vonkajších povrchov tvorí vápenná hladká štuková omietka. Strecha je pultová so škridlovou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Okná a vchodové dvere sú plastové. Vnútorné dvere sú plné drevené. Úpravu vnútorných povrchov tvorí vápenná omietka. Podlahy tvorí keramická dlažba. Teplá a studená voda je z centrálneho zdroja. Ústredné kúrenie zabezpečujú dva kotle VAILLANT na zemný plyn a ploché oceľové radiátory. V kuchyni je kuchynská linka je na báze dreva, elektrický sporák, nerezový drez a pákové batérie. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. V kúpeľni a vo WC je keramická dlažba a keramický obklad. V kúpeľni je sprcha a umývadlo. WC je splachovacie. Schodisko je železobetónové s povrchom z keramickej dlažby.

 

2. Nebytový priestor č. 7, Mierové námestie 2, katastrálne územie Senec

Nachádza sa na 1. poschodí (2. NP) v dvornom trakte. Do užívania bol daný v roku 2004.

Celková podlahová plocha nebytového priestoru č. 7 je 23,80 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy sú betónové, murivo je tehlové hr. 45 cm. Úpravu vonkajších povrchov tvorí vápenná hladká štuková omietka. Krov je pultový so škridlovou krytinou Tondach. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Okná a vchodové dvere sú plastové, strešné okná sú drevené, žalúzie sú hliníkové. Podlahy sú z keramickej dlažby, obklady sú keramické. V kúpeľni je sprcha, bidet, umývadlo a WC. Stropy sú železobetónové a drevené zateplené so sadrokartónovým podhľadom. Schodisko je železobetónové s povrchom z keramickej dlažby. Vnútorné omietky sú vápenné. Elektroinštalácie je svetelná a motorická s ističmi v rozvodnej skrini. Ústredné kúrenie a TÚV zabezpečujú dva kotle VAILLANT v hlavnej administratívnej budove. Vnútorné dvere sú drevené plné a zasklené. Vchod do dvornej časti budovy je z dvora, kde je možnosť parkovania. Prístup je priamo z námestia.

 

3. Nebytový priestor č. 8, Mierové námestie 2, katastrálne územie Senec

Nachádza sa na 1. poschodí (2. NP) v dvornom trakte. Do užívania bol daný v roku 2004.

Celková podlahová plocha nebytového priestoru č. 8 je 14,11 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy sú betónové, murivo je tehlové hr. 45 cm. Úpravu vonkajších povrchov tvorí vápenná hladká štuková omietka. Krov je pultový so škridlovou krytinou Tondach. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Okná a vchodové dvere sú plastové, strešné okná sú drevené, žalúzie sú hliníkové. Podlahy sú z keramickej dlažby, obklady sú keramické. V kúpeľni je sprcha, bidet, umývadlo a WC. Stropy sú železobetónové a drevené zateplené so sadrokartónovým podhľadom. Schodisko je železobetónové s povrchom z keramickej dlažby. Vnútorné omietky sú vápenné. Elektroinštalácie je svetelná a motorická s ističmi v rozvodnej skrini. Ústredné kúrenie a TÚV zabezpečujú dva kotle VAILLANT v hlavnej administratívnej budove. Vnútorné dvere sú drevené plné a zasklené. Vchod do dvornej časti budovy je z dvora, kde je možnosť parkovania. Prístup je priamo z námestia.

 

4. Nebytový priestor č. 9, Mierové námestie 2, katastrálne územie Senec

Nachádza sa na 1. poschodí (2. NP) v dvornom trakte. Do užívania bol daný v roku 2004.

Celková podlahová plocha nebytového priestoru č. 9 je 16,80 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy sú betónové, murivo je tehlové hr. 45 cm. Úpravu vonkajších povrchov tvorí vápenná hladká štuková omietka. Krov je pultový so škridlovou krytinou Tondach. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Okná a vchodové dvere sú plastové, strešné okná sú drevené, žalúzie sú hliníkové. Podlahy sú z keramickej dlažby, obklady sú keramické. V kúpeľni je sprcha, bidet, umývadlo a WC. Stropy sú železobetónové a drevené zateplené so sadrokartónovým podhľadom. Schodisko je železobetónové s povrchom z keramickej dlažby. Vnútorné omietky sú vápenné. Elektroinštalácie je svetelná a motorická s ističmi v rozvodnej skrini. Ústredné kúrenie a TÚV zabezpečujú dva kotle VAILLANT v hlavnej administratívnej budove. Vnútorné dvere sú drevené plné a zasklené. Vchod do dvornej časti budovy je z dvora, kde je možnosť parkovania. Prístup je priamo z námestia.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných dokladov a informácií.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.