Dražba rozostavaného domu na ul. Nivy v Šali Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
25.09.2023 15:00
Miesto dražby:
veľká sála na prízemí budovy na ulici Na Vŕšku 2, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
05.09.2023 11:30
Druhá obhliadka:
19.09.2023 11:30
Najnižšie podanie:
153 000 €
Minimálne prihodenie:
500 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
153 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Šaľa
Obec:
Šaľa
Katastrálne územie:
Šaľa
Ulica:
Nivy 
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti v podiele 1/1 nachádzajúce sa v okrese: Šaľa, obec: Šaľa, katastrálne územie: Šaľa, zapísané v evidencii Okresného úradu Šaľa, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2148, a to konkrétne:

  • rozostavaný rodinný dom bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 3794/8 o výmere 138 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 3794/2 o výmere 812 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 3794/8 o výmere 138 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej ako „predmet dražby”)

Opis predmetu dražby

Rozostavaný rodinný dom na parc. č. 3794/8, k.ú. Šaľa.

Dom je postavený v zastavanom území mesta, tvorenom prevažne zástavbou rodinných domov porovnateľného charakteru.

Dom pozostáva z jedného nadzemného podlažia, obytného podkrovia a je kompletne podpivničený. Osadený je v rovinatom teréne. Hlavný vstup do domu je z čelnej strany, zo vstupného prestrešeného závetria, tvoreného len jednotnou časťou stropnej konštrukcie prízemného podlažia. Výstavba rodinného domu prebiehala na základe právoplatného stavebného povolenia z roku 1986. Dom je evidovaný ako "rozostavaná stavba" aj napriek tomu, že sa stavba začala postupne užívať od roku 1989 s postupným dokončovaním. Nedokončenosť stavby spočíva vo vonkajších úpravách. Kompletný interiér bol podľa ZP č. 117/2017 vypracovaného Ing. Dagmar Suchou dokončený po zmene vlastníckych vzťahov v roku 2006.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

  1. PP: schodisko, dve izby, kotolňa, kúpeľňa s WC, dve pivnice.

Zastavaná plocha 1. PP je 137,52 m2.

 

I. NP: hlavný vstup zo zádveria, z ktorého je cez chodbu vstup do obývacej izby a výstup na vonkajšiu terasu. Z chodby je vstup do kuchyne, z ktorej sa vstupuje do špajzy, dvoch izieb, spálne, kúpeľne, WC a na schodisko do podkrovia a suterénu.

Zastavaná plocha I. NP je 137,52 m2.

 

Podkrovie: chodba, z ktorej je vstup do samostatnej kúpeľne s WC a do štyroch izieb.

Zastavaná plocha podkrovia je 137,52 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Rodinný dom je založený na betónových základoch s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z iných materiálov v hrúbke do 30 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy sú monolitické s rovným podhľadom a nad podkrovím sú drevené trámové s rovným podhľadom. Schodisko je betónové monolitické, obložené laminátovou plávajúcou doskou. Strešnú konštrukciu tvorí drevený väznicový krov s pálenou škridľovou krytinou - ťažkou korýtkovou. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu.

Úpravy vonkajších povrchov neboli dokončené. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vápenné štukové omietky, keramický obklad stien je v kúpeľniach, vo WC a v kuchyni pri kuchynskej linke. Dvere sú plné alebo presklené dyhované z materiálu MDF, zárubne sú z rovnakého materiálu. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Podlahy v obytných miestnostiach tvoria veľkoplošné laminátové podlahy, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba.

V kuchyni je kuchynská linka z materiálu MDF s elektrickým sporákom, s rúrou a nerezovým drezom a s pákovou batériou. Vybavenie kúpeľní tvorí rohová plastová vaňa s nerezovou pákovou sprchovacou batériou, umývadlo s nerezovou pákovou batériou, WC misa so spodnou nádržkou. Vykurovanie domu je ústredné teplovodné z plasthliníkového potrubia s panelovými oceľovými radiátormi. Zdrojom vykurovania je elektrický kotol PROTHERM. Vnútorné rozvody vody sú z plasthliníkového potrubia pre rozvod studenej a teplej vody. Teplá voda je z centrálneho zdroja - elektrického zásobníkového ohrievača TÚV umiestneného v kotolni na 1. PP. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia.

Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí: svetelná a motorická elektroinštalácia na 1. PP a 1. NP, na podkroví je len svetelná elektroinštalácia, bleskozvod a elektrický rozvádzač s automatickým istením.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných podkladov predložených za účelom poskytnutia úveru, z ďalších dostupných informácii a z vonkajšej obhliadky.  

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.