Dražba bytu v Košiciach, časť Staré Mesto Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
31.05.2024 09:45
Miesto dražby:
konferenčná miestnosť Aula A. Einsteina, Novitech Partner s.r.o., Hotel TeleDom, Timonova 27, 040 01 Košice
Prvá obhliadka:
09.05.2024 09:45
Druhá obhliadka:
24.05.2024 09:45
Najnižšie podanie:
168 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
168 000 €
Dražobná zábezpeka:
20 000 €
Okres:
Košice I
Obec:
Košice-Staré Mesto
Katastrálne územie:
Stredné Mesto
Ulica:
Mojmírova 782/4
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti v podiele 1/1 nachádzajúce sa v okrese: Košice I, obec: Košice-Staré Mesto, katastrálne územie: Stredné Mesto, zapísané v evidencii Okresného úradu Košice, katastrálny odbor,

A/ na liste vlastníctva č. 10099, a to konkrétne:

  • byt č. 4 nachádzajúci sa na – 1 suteréne bytového domu, Mojmírova 4 so súpisným číslom 782, vchod: 4 v Košiciach (ďalej len „Dom“) postaveného na pozemku parc. reg. „C“ č. 143/1 o výmere: 161 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „Pozemok“) spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu, na príslušenstve a so spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 1424/10000 (ďalej len akopredmet dražby 1“) a

 

B/ na liste vlastníctva č. 11685, a to konkrétne:

  • pozemok parc. reg. „C“ č. 143/2 o výmere: 82 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 143/3 o výmere: 2 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len akopredmet dražby 2“ a spolu s predmetom dražby 1 ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Byt č. 4 v bytovom dome súp. č. 782, ulica Mojmírova č. 4, katastrálne územie Stredné Mesto

Nachádza sa v suteréne bytového domu atypického pôdorysného tvaru. Bytový dom má suterén a štyri nadzemné podlažia. K bytu patrí aj dvor na parcelách č. 143/2 a č. 143/3. Bytový dom je umiestnený v tesnej blízkosti Hlavnej ulice v lukratívnej lokalite krajského mesta Košice, ktorá je súčasťou Mestskej pamiatkovej rezervácie na ul. Mojmírova. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1938. V roku 2006 bolo vydané stavebné povolenie na rekonštrukciu a nadstavbu bytového domu. V roku 2015 bolo vydané kolaudačné rozhodnutie na byt č. 4 v časti suterénu bytového domu.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Byt sa nachádza v suteréne so samostatným vchodom z dvora na východnej strane domu. Byt je orientovaný na východ. Pozostáva z dvoch izieb, kuchyne, kúpeľne s WC a šatníka. K bytu patrí aj pivnica v suteréne.

 

Celková podlahová plocha bytu je 66,90 m2 vrátane plochy pivnice o výmere 9,7 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Byt

Podlaha bytu je výškovo na úrovni dvora. K bytu patrí celý dvor (parc. č. 143/2, 143/3). Na vnútorných stenách sú hladké vápenné omietky. V kúpeľni je keramický obklad po strop. V izbách je drevená podlaha, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba. V kuchyni je linka s plastovým umývacím drezom, plynový sporák s elektrickou rúrou, umývačka riadu, odsávač pár. V kúpeľni je plastová vaňa, sprchovací box, umývadlo, WC misa a plynový kotol ústredného kúrenia aj s ohrevom teplej úžitkovej vody.

 

Bytový dom

Je založený na betónových základoch. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z plných pálených tehál. Vnútorné deliace konštrukcie sú murované tehlové. Stropy sú železobetónové monolitické. Zvislá komunikácia v bytovom dome je riešená betónovým monolitickým schodiskom bez výťahu. Strecha je plochá s krytinou z PVC fólie. Na strešných terasách je keramická dlažba. Okná sú drevené EURO. Povrchová úprava fasády bytového domu je z minerálnej škrabanej omietky na zateplení. Povrchová úprava vnútorných stien je zo štukovej omietky. Na schodoch a v chodbách je zrealizovaná nová keramická dlažba. V bytoch je samostatné ústredné kúrenie. V dome je nová elektroinštalácia, nové rozvody vody, plynu a kanalizácie. Obytný dom je napojený na rozvod verejných inžinierskych sietí (elektrina, plyn, voda, kanalizácia aj internetové rozvody).

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných dokladov a informácií.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.