Opakovaná dražba rozostavaného rodinného domu v Abranovciach, okres Prešov Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
26.10.2023 17:30
Miesto dražby:
konferenčná miestnosť v suteréne Hotela Bélier, Jarková 1, 080 01 Prešov
Prvá obhliadka:
06.10.2023 09:30
Druhá obhliadka:
23.10.2023 09:30
Najnižšie podanie:
90 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
120 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Prešov
Obec:
Abranovce
Katastrálne územie:
Abranovce
Ulica:
Abranovce 
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Dokumenty na stiahnutie


Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti v podiele 1/1 nachádzajúce sa v okrese Prešov, obec: Abranovce, katastrálne územie: Abranovce, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Prešov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 677, a to konkrétne:

  • rozostavaný rodinný dom bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 150/9 o výmere 124 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 150/2 o výmere 686 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 150/3 o výmere 97 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 150/9 o výmere 124 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rozostavaný rodinný dom bez súpisného čísla na parcele č. 150/9,  katastrálne územie Abranovce

Je súčasťou zástavby rodinných domov v obci. Jedná sa o rozostavanú stavbu, ktorého stavba bola povolená stavebným povolením č. SÚ-S/92/6420/2018/186-Dr/2 zo dňa 24.01.2018 obcou Abranovce. Rodinný dom je bungalového typu, nie je podpivničený a má jedno nadzemné podlažie. Strecha je stanová, krytina je pálená, klampiarske konštrukcie sú z poplastovaného plechu. Fasádne omietky sú nedokončené, iba zateplenie a lep. Okná a vstupné dvere sú plastové. Dom je užívaný minimálne od roku 2021.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. nadzemné podlažie tvorí: hala s jedálenským a kuchynským kútom, špajza, tri izby, malá a veľká kúpeľňa s WC, technická miestnosť, chodba, zádverie, závetrie a garážové státie, ktoré je s rodinným domom prevádzkovo prepojené.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 136,81 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy sú betónové pásy a pätky a monolitická železobetónová základová doska. Zvislé nosné obvodové murivo je pórobetónové typu YTONG hrúbky 250 mm. Výplňové murivo je pórobetónové typu YTONG hrúbky 100 mm. Nosné steny sú po obvode ukončené železobetónovými vencami. Objekt je kompletne zateplený izoláciou z polystyrénu o hrúbke 120 mm, na sokli 70 mm. Súčasťou vnútorného muriva je komínové teleso typu PRESPOR. Vnútorné omietky sú stierkové vápenné štukové. Vnútorné obklady stien sú keramické. Stropy tvoria sadrokartónové podhľady RIGIPS zavesené na oceľovom pozinkovanom rošte. Krov je drevený valbový priehradový. Je vybavený tepelnou izoláciou z minerálnej vlny typu NOBASIL, difúznou fóliou a parozábranou. Krytina strechy je betónová typu BRAMAC. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Parapety sú z poplastovaného plechu. Objekt je vybavený bleskozvodmi. Povrchy podláh sú veľkoplošné plávajúce laminátové, dlažby sú keramické a z betónovej dlažby. Podlahy sú vybavené tepelnou izoláciou a pružnou podložkou. Vnútorné dvere sú drevené náplňové, jednokrídlové, plné aj presklené, zárubne sú drevené rámiky. Okná a vonkajšie dvere sú plastové, vybavené izolačným trojsklom, jednokrídlové. Okná sú vybavené hliníkovými žalúziami. Dvere a okná sú vybavené modernými kľučkami a olivami. Vnútorné rozvody teplej a studenej vody a kanalizácie sú z plastového potrubia. Ústredné vykurovanie je podlahové teplovodné, doplnené rebríkovými radiátormi v kúpeľniach. Krb je s uzatvoreným ohniskom a s vyhrievacou vložkou. Médium na vykurovanie a teplá voda sú dodávané prostredníctvom tepelného čerpadla. V objekte sú rozvody svetelnej a motorickej elektroinštalácie. Rozvádzač je s automatickým istením. V objekte sú rozvody telefónu, televízie a rozhlasu pod omietkou. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva vybavená elektrickým sporákom s elektrickou teplovzdušnou rúrou, odsávačom pár, nerezovým drezovým umývadlom, so zabudovanou umývačkou riadu a chladničkou. Umývadla a misy WC so zabudovanou nádržkou v stene sú porcelánové. Vaňa je plastová rohová. Sprchovací kút je plastový. Vodovodné batérie sú pákové nerezové, v kuchyni s ovládaním sifónu.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných dokladov a informácií.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.