Opakovaná dražba trojizbového bytu v Nových Zámkoch! Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
06.11.2023 11:00
Miesto dražby:
veľká zasadačka na 1. poschodí budovy spol. MEDIAHAUS, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
09.10.2023 11:15
Druhá obhliadka:
02.11.2023 11:15
Najnižšie podanie:
69 700 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
92 900 €
Dražobná zábezpeka:
10 000 €
Okres:
Nové Zámky
Obec:
Nové Zámky
Katastrálne územie:
Nové Zámky
Ulica:
P. Blahu 5188/11
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti v podiele 1/1 nachádzajúce sa v okrese: Nové Zámky, obec: Nové Zámky, katastrálne územie: Nové Zámky, zapísané v evidencii Okresného úradu Nové Zámky, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 9923, a to konkrétne:

  • byt č. 3 nachádzajúci sa na 1. p. BYTOVÉHO DOMU so súpisným číslom 5188, vchod: 11 v Nových Zámkoch (ďalej len „Dom“) postaveného na pozemku parc. reg. „C“ č. 6927/22 o výmere: 574 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu a na príslušenstve o veľkosti 6137/331810 (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Byt č. 3 v bytovom dome súp. č. 5188, ulica P. Blahu 11, katastrálne územie Nové Zámky

Nachádza sa na 1. poschodí bytového domu v zástavbe porovnateľných bytových domov so štandardným vybavením. Do užívania bol daný v roku 1987. Dom má osem nadzemných podlaží a jedno polozapustené podzemné podlažie. Vstup do domu je na medziposchodí, na 1. PP sú komunikačné priestory, pivnice k bytom, technické zázemie domu, na ostatných podlažiach sú byty prístupné zo schodísk. Dom prešiel rekonštrukciou, zrekonštruovaná je vstupná brána, okná v spoločných priestoroch sú nové, dom je zateplený, strecha a klampiarske konštrukcie sú zrekonštruované. Byt je čiastočne zrekonštruovaný a udržiavaný.

 

Dispozičné riešenie:

Byt pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, kúpeľňa s WC, hala, chodba, loggia a pivnica.

 

Celková podlahová plocha bytu je 62,27 m2 vrátane plochy pivnice o výmere 2,25 m2 bez plochy loggie o výmere 2,94 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Byt

Nášľapné vrstvy podláh tvorí veľkoplošná laminátová podlaha a keramická dlažba. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom a interiérovými žalúziami. Interiérové dvere sú na báze dreva v oceľových zárubniach. Povrchy stien tvorí hladká vápenná omietka s maľovkou, v kúpeľni s WC je keramický obklad. V kúpeľni je vaňa, keramické umývadlo a keramická WC misa so zadným splachovaním. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva s digestorom a nerezovým drezom. Byt je orientovaný na

severovýchod a juhozápad. Vykurovanie je ústredné teplovodné s dodávkou tepla cez panelové radiátory. V byte sú rozvody elektroinštalácie, studenej vody, vnútornej kanalizácie a rozvody vykurovania. Byt má samostatné meranie studenej vody a elektriny. K bytu patrí pivnica umiestnená na 1. PP.

 

Bytový dom

Je riešený ako priestorový nosný systém skladajúci sa zo železobetónovej konštrukcie z plošných prefabrikátov. Stropné konštrukcie sú zo železobetónových panelov s rovným podhľadom. Krytina plochej strechy je živičná natavovaná. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vo vchode je jeden zrepasovaný výťah umiestnený vo výťahovej šachte. Úpravu vonkajších povrchov tvorí omietka na báze umelých látok ako finálna vrstva kontaktného zatepľovacieho systému. Vnútorné omietky sú hladké vápennocementové so soklom z olejového náteru. Okná v spoločných priestoroch sú plastové s izolačným dvojsklom. Vstupná brána je hliníková, presklená. Schodisko železobetónové prefabrikované so stupňami z liateho terazza, na medzipodestách je linoleum. Podlahu vo vstupných a v komunikačných priestoroch tvorí keramická dlažba. Vykurovanie je ústredné napojené na centrálny rozvod tepla. Elektroinštalácia je svetelná s poistkovými automatmi. Dom má bleskozvod. Rozvod studenej vody a teplej úžitkovej vody je z centrálneho zdroja. Kanalizácia je vedená do verejnej siete. Vstup do domu je na elektromagnetický čip, v dome je elektrovrátnik.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.