Opakovaná dražba rodinného domu vo Veľkých Kapušanoch Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
27.10.2023 11:15
Miesto dražby:
konferenčná miestnosť Aula A. Einsteina, Novitech Partner s.r.o., Hotel TeleDom, Timonova 27, 040 01 Košice
Prvá obhliadka:
09.10.2023 08:30
Druhá obhliadka:
25.10.2023 08:30
Najnižšie podanie:
41 100 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
54 800 €
Dražobná zábezpeka:
10 000 €
Okres:
Michalovce
Obec:
Veľké Kapušany
Katastrálne územie:
Veľké Kapušany
Ulica:
Hadabuda 628/12
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti v podiele 1/1 nachádzajúce sa v okrese Michalovce, obec: Veľké Kapušany, katastrálne územie: Veľké Kapušany, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Michalovce, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1890, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 628 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 750/2 o výmere 121 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 750/1 o výmere 625 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 750/2 o výmere 121 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 751 o výmere 456 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 752 o výmere 544 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 628, katastrálne územie Veľké Kapušany

Je to samostatne stojaci rodinný dom, ktorý je súčasťou zástavby rodinných domov. Do užívania bol daný v roku 1952. Prešiel modernizáciou a v roku 2012 bola realizovaná prístavba s dokončením do súčasného stavu v rokoch 2012 – 2015. Rodinný dom nie je podpivničený, má jedno nadzemné podlažie a čiastočne obytné podkrovie. Strecha je sedlová, krytina je plechová v prednej časti z pozinkovaného plechu (skorodovaného), v zadnej časti  z poplastovaného plechu. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného  plechu. Fasáda je zateplená, bez konečnej povrchovej úpravy, iba lep na zateplení. Okná sú plastové so žalúziami.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. nadzemné podlažie tvorí: vstup cez prístrešok verandy na bočnom južnom priečelí. V pôvodnej časti domu je predsieň/chodba so vstupom do kúpeľne s WC, obývacej izby s kuchynským kútom a do dvoch izieb orientovaných na západ do rušnej ulice. V prístavbe sa nachádza ďalšia izba, technická miestnosť a kovové schodisko zabezpečujúce prístup do podkrovia.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 178,38 m2.

Podkrovie tvorí: dve izby presvetlené strešným vikierom. Jedna z izieb je plošne zväčšená aj nad časť starého domu, z tejto izby je vchod do podstrešného priestoru, v ktorom sa nachádzajú aj ističe pre prípadné ďalšie rozšírenie podkrovia nad pôvodný dom.

Zastavaná plocha podkrovia je 61,56 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

1. nadzemné podlažie

Základy sú betónové, dom je bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie tvorí sendvičová konštrukcia (murivo pôvodnej stavby je zmiešané, v prístavbe sú pórobetónové tvárnice s kontaktným zateplením polystyrénom hr. do 80 mm. Deliace konštrukcie sú murované z tehál a z nových sadrokartónových priečok. Stropy sú drevené trámové s rovným sadrokartónovým podhľadom. Schodisko je kovové bez podstupníc a s kobercom na stupňoch. Vnútorné omietky sú vápenné štukové, stierkové plsťou hladené a sadrokartónové povrchy, pri schodisku sú doplnené dizajnovou šľachtenou omietkou mramorového vzhľadu. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky, v kuchyni pri linke je maloplošný keramický obklad. Dvere sú plné alebo zasklené dyhované. Okná sú plastové s dvojvrstvovým zasklením s plastovými  okennými žalúziami. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) tvoria veľkoplošné parkety. Podlahy ost. miestností tvoria keramické dlažby. V kuchyni sa nachádza kuchynská linka U pôdorysu vybavená sporákom na propán – bután, digestorom, nerezovým drezom s odkvapkávacou plochou a pod pracovnou doskou je príprava pre samostatnú umývačku riadu. Pri kuchyni je malá komora na potraviny. V obývacej izbe je osadený kozub s uzatvorenou vložkou. V jednej z predných izieb je osadená vstavaná skriňa. V kúpeľni je osadená rohová vaňa, sprchový box so štvrťoblúkovou vaničkou a s termostatickou batériou, umývadlo zapustené do umývacieho pultu obloženého keramickým obkladom, kombi WC a prípravou pre pračku. Steny, vaňa i pult sú obložené keramickým obkladom, na podlahe je dlažba, na strope nad vaňou je sadrokartónová osvetľovacia rampa. V technickej miestnosti je osadený zásobník tepelného čerpadla Chaffoteaux, vonkajšia jednotka je osadená na východnej fasáde. Miestnosť nemá dokončené povrchy ani podhľad dreveného trámového stropu. Dom je vykurovaný lokálne, elektrickými konvektormi, doplnkovým zdrojom je kozub v obývacej izbe. Dom je napojený na elektrinu, vodovod, kanalizáciu, v lokalite je možnosť napojenia aj na plyn. Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie sú tiež z plastového potrubia. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Elektrický rozvádzač je s automatickým istením.

 

Podkrovie

Zvislé nosné konštrukcie tvorí sendvičová konštrukcia. Deliace konštrukcie sú sadrokartónové. Stropy sú drevené trámové s rovným podhľadom. Vnútorné omietky sú vápenné štukové, stierkové plsťou hladené. Dvere sú hladké plné alebo zasklené. Okná sú plastové s dvoj. alebo s trojvrstvovým zasklením. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) tvoria veľkoplošné laminátové parkety. Vykurovanie je lokálne, elektrickými konvektormi. Elektroinštalácia je svetelná. Elektrický rozvádzač je s automatickým istením.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

 

Hospodárska budova na parcele č. 750/1, katastrálne územie Veľké Kapušany

Nachádza sa za rodinným domom vo dvore a pozostáva z viacerých murovaných stavieb so sedlovou i pultovou strechou. Do užívania bola daná v roku 1955. Využitie je možné ako sklady, dielnička, na chov domácich zvierat a podobne. Na južnej strane bola realizovaná prístavba garáže zo škvárobetónových tvárnic.

Zastavaná plocha hospodárskej budovy je 104,2 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy sú bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pálenej tehly, tehloblokov, škvárobetónu, hrúbky nad 15 do 30 cm. Stropy sú trámčekové bez podhľadu, v časti bez stropov. Krov je hambálkový. Krytina strechy na krove je plechová pozinkovaná, prevažne vlnitá. Úpravy vonkajších povrchov tvorí vápenná hladká omietka a škárované murivo. Úpravy vnútorných povrchov tvorí vápenná hladká omietka. Dvere sú rámové s výplňou. Vráta sú zvlakové. Okná sú jednoduché drevené. Podlahy sú hrubé betónové. Elektroinštalácia je len svetelná s poistkami.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných dokladov a informácií.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.