Pripravujeme opakovanú dražba 3 - izbového bytu v Žiline! NIŽŠIA CENA! Opakovaná 3D Vizualizácia

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
93 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
124 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
3D vizualizácia:
Áno
Okres:
Žilina
Obec:
Žilina
Katastrálne územie:
Závodie
Ulica:
Banicova 3395/18
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti, v podiele 1/1, nachádzajúce sa v okrese: Žilina, obec: Žilina, katastrálne územie: Závodie, zapísané v evidencii Okresného úradu Žilina, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1631, a to konkrétne:

  • byt č. 33 nachádzajúci sa na prízemí obytného domu so súpisným číslom 3395, vchod: 3 v Žiline (ďalej len ako „Dom“), postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 1472/20 o výmere 580 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (právny vzťah k pozemku je evidovaný na liste vlastníctva č. 3067), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu a na príslušenstve o veľkosti 1/48 (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Trojizbový byt č. 33, Baničova 18, katastrálne územie Závodie, obec Žilina

Bytový panelový dom, v ktorom sa predmet dražby nachádza, má 9 nadzemných podlaží. Na 1. NP je vstupný priestor, chodby, schodisko, výťah, spoločné priestory a nebytové priestory. Na ostatných podlažiach sú byty prístupné zo schodísk. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1992. Z dispozičného a z konštrukčného hľadiska sú v bytovom dome byty, nebytové priestory, spoločné priestory a pivničné kobky patriace k bytom. Dom je v pôvodnom stave, zrekonštruovaná je vstupná brána a okná v spoločných priestoroch sú nové. Vo vzdialenosti do 1000 m od bytového domu

sa nachádza les. Orientácia bytu je na východ a západ.

 

Dispozičné riešenie:

Byt č. 33 pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, kúpeľňa, WC, hala, chodba, loggia a pivnica.

Celková podlahová plocha bytu č. 33 je 72,07 m2 (vrátane výmery pivnice o veľkosti 4,18 m2, bez výmery loggie o veľkosti 3,48 m2).

 

Technicko - konštrukčné riešenie:

Bytový dom

Dom je riešený ako priestorový nosný systém skladajúci sa zo železobetónovej konštrukcie z plošných prefabrikátov. Byty v dome sú riešené ako priestorová železobetónová konštrukcia. Stropné konštrukcie sú zo železobetónových panelov s rovným podhľadom. Krytina plochej strechy je živičná natavovaná. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. V dome sú dva pôvodné výťahy (pri každom schodisku jeden), umiestnené vo výťahovej šachte. Úpravu vonkajších povrchov tvorí omietka na báze umelých hmôt. Vnútorné omietky sú vápennocementové hladké so soklom z olejového náteru. Okná v spoločných priestoroch sú plastové s izolačným dvojsklom. Vstupná brána je hliníková, presklená. Schodisko je železobetónové prefabrikované, so stupňami z liateho terazza, na medzipodastách je linoleum. Podlahu vo vstupných a komunikačných priestoroch tvorí keramická dlažba. Vykurovanie je ústredné, napojené na centrálny rozvod tepla, radiátory v byte sú oceľové panelové. Elektroinštalácia je svetelná s poistkovými automatmi. Dom má bleskozvod. Rozvod studenej vody a teplej úžitkovej vody je z centrálneho zdroja. Kanalizácia je zaústená do verejnej siete. Vstup do domu je na elektromagnetický čip, v dome je elektrovrátnik.

 

Byt

Byt je čiastočne zrekonštruovaný, dobre udržiavaný. Nášľapné vrstvy podláh tvorí veľkoplošná laminátová podlaha a keramická dlažba. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom a interiérovými žalúziami. Interiérové dvere sú na báze dreva v obložkových zárubniach. Povrchy stien tvorí vápenná hladká omietka s maľovkou, v jednej z izieb s tapetou, v kúpeľni a WC je keramický obklad. V kúpeľni je sprchový kút a keramické umývadlo. Vo WC je keramická WC misa so zadným splachovaním. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva so sklokeramickou varnou doskou, elektrickou rúrou, mikrovlnnou rúrou, umývačkou riadu, digestorom a silgranitovým drezom. V byte sú dve vstavané skrine. Vykurovanie je ústredné teplovodné s dodávkou tepla cez panelové radiátory. V byte sú rozvody elektroinštalácie, studenej vody, vnútornej kanalizácie a rozvody vykurovania. Byt má samostatné meranie studenej vody a elektriny. K bytu patrí pivnica umiestnená na 1. NP.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.