Dražba rodinného domu v Banskej Štiavnici Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
29.06.2023 16:00
Miesto dražby:
Cikkerova sieň na III. NP, Radnica mesta Banská Bystrica, Námestie SNP 1, 974 01 Banská Bystrica
Prvá obhliadka:
08.06.2023 11:00
Druhá obhliadka:
22.06.2023 11:00
Najnižšie podanie:
86 400 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
86 400 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Banská Štiavnica
Obec:
Banská Štiavnica
Katastrálne územie:
Banská Štiavnica
Ulica:
Obrancov mieru 108
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Banská Štiavnica, obec: Banská Štiavnica, katastrálne územie: Banská Štiavnica, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Banská Štiavnica, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1347, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 108 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 1/1 o výmere 125 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 1/1 o výmere 125 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 1/2 o výmere 434 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súpisným číslom 108, kat. územie Banská Štiavnica

Jedná sa o samostatne stojaci nepodpivničený rodinný dom s dvomi nadzemnými podlažiami a plochou strechou. Dom bol daný do užívania v roku 1985.

 

Dispozičné riešenie:

1. nadzemné podlažie tvorí: garáž, zádverie, chodba, kuchyňa a obývacia miestnosť, kúpeľňa, šatník, obytná miestnosť, kotolňa a schodisko.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 119,91 m2.

2. nadzemné podlažie tvorí: chodba, kuchyňa, šatník, kúpeľňa, WC a štyri obytné miestnosti.

Zastavaná plocha 2. nadzemného podlažia je 124,91 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Rodinný dom je založený na betónových základoch s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Nosné aj nenosné zvislé konštrukcie sú murované z tehál hr. 150 - 400 mm. Stropy sú železobetónové s rovným podhľadom. Strecha domu je plochá s krytinou z asfaltových natavovaných pásov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie sú z hliníkového plechu. Úpravu vonkajších povrchov tvorí brizolitová omietka. Úpravu vnútorných stien tvorí vápennocementová hladká omietka. Okná sú prevažne nové plastové s izolačným dvojsklom a s interiérovým žalúziami. Na 1. NP sú niektoré okná pôvodné drevené. Schodisko je železobetónové s povrchom stupňov z linolea. Schodiskový priestor je presvetlený sklobetónom. Interiérové dvere sú na báze dreva v oceľových zárubniach. Povrchovú úpravu podláh tvoria prevažne veľkoplošné laminátové podlahy a keramická dlažba. V kuchyni na 1. NP je kuchynská linka na báze dreva s nerezovým drezom. V kúpeľni je rohová vaňa a keramická WC kombi misa. V obývacej miestnosti je krb. Druhé nadzemné podlažie prešlo rekonštrukciou. V kuchyni na 2. NP je kuchynská linka na báze dreva s nerezovým drezom. V kúpeľni je rohová vaňa a keramické umývadlo osadené v skrinke. Vo WC je keramická WC kombi misa. V kúpeľniach, WC a v kuchyni za kuchynskou linkou je keramický obklad stien. Na 2. NP je loggia a balkón. Vykurovanie domu je na tuhé palivo, príprava TÚV je na tuhé palivo/elektrinu. Radiátory v dome sú liatinové. Dom je napojený na elektrinu z verejnej siete, vodou je zásobovaný zo studne, odkanalizovaný je do septiku.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.