Opakovaná dražba bytu vo Veľkom Krtíši Opakovaná 3D Vizualizácia

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
26.10.2023 12:00
Miesto dražby:
Salónik I. na 1. poschodí Hotela Arcade, Námestie SNP 5, 974 01 Banská Bystrica
Prvá obhliadka:
10.10.2023 08:00
Druhá obhliadka:
24.10.2023 08:00
Najnižšie podanie:
46 500 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
61 900 €
Dražobná zábezpeka:
10 000 €
3D vizualizácia:
Áno
Okres:
Veľký Krtíš
Obec:
Veľký Krtíš
Katastrálne územie:
Veľký Krtíš
Ulica:
M. R. Štefánika 710/4
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti v podiele 1/1 nachádzajúce sa v okrese: Veľký Krtíš, obec: Veľký Krtíš, katastrálne územie: Veľký Krtíš, zapísané v evidencii Okresného úradu Veľký Krtíš, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1899, a to konkrétne:

  • byt č. 8 nachádzajúci sa na 2. p. Bytového domu so súpisným číslom 710, vchod: 4 vo Veľkom Krtíši (ďalej len „Dom“), postaveného na pozemku parc. reg. „C“ č. 2635 o výmere 1235 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach, spoločných zariadeniach Domu a na príslušenstve o veľkosti 71/3764 (ďalej len ako „predmet dražby 1“) a

 

nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Veľký Krtíš, obec: Veľký Krtíš, katastrálne územie: Veľký Krtíš, zapísané v evidencii Okresného úradu Veľký Krtíš, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1900, a to konkrétne::

  • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 23/1235 na pozemku parc. reg. „C“ č. 2635 o výmere 1235 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby 2“ a spolu s predmetom dražby 1 ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Byt č. 8 v bytovom dome súp. č. 710, ulica M. R. Štefánika 4, katastrálne územie Veľký Krtíš

Nachádza sa na 2. poschodí murovaného bytového domu s piatimi nadzemnými podlažiami a sedlovou strechou. Na 1. NP sa nachádzajú pivnice k bytom, komunikačné priestory, technická vybavenosť domu a nebytové priestory (predajne). Do užívania bol daný v roku 1961. Byt prešiel rekonštrukciou.

 

Dispozičné riešenie:

Byt pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva, ktorým je predsieň, chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC a pivnica umiestnená na 1. NP.

 

Celková podlahová plocha bytu je 75,05 m2 vrátane plochy pivnice o výmere 1,71 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Byt

Vstupné dvere do bytu sú bezpečnostné, interiérové dvere sú na báze dreva v oceľových zárubniach. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom a s interiérovými žalúziami. Nášľapnú vrstvu podláh v byte tvorí prevažne veľkoplošná laminátová podlaha a keramická dlažba. Povrchovú úpravu stien tvorí hladká omietka s maľovkou. V kúpeľni a vo WC je keramický obklad. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva s nerezovým drezom a digestorom. V kúpeľni je sprchový kút a keramické umývadlo osadené v skrinke. Vo WC je keramická WC misa so zadným splachovaním. V byte je jedna vstavaná skriňa. Vykurovanie je ústredné teplovodné s distribúciou tepla prostredníctvom liatinových radiátorov.

 

Bytový dom

Dom je založený na betónových základoch. Zvislé nosné aj nenosné konštrukcie sú murované z plných tehál. Stropné konštrukcie sú železobetónové s rovným podhľadom. Schodisko je monolitické betónové s úpravou stupňov z liateho terazza. V dome nie je výťah. Strecha domu je sedlová, krov je drevený, krytina je z betónových škridiel BRAMAC. Klampiarske konštrukcie sú úplné z pozinkovaného plechu. Úpravu vonkajších povrchov tvorí škrabaný brizolit, na dvoch štítových stenách je zateplenie kontaktným zatepľovacím systémom. Úpravu vnútorných povrchov tvorí hladká vápennocementová omietka so soklom z olejového náteru, vo vstupných priestoroch z marmolitu. Vstupné dvere do domu sú oceľové, okná v spoločných priestoroch sú plastové s izolačným dvojsklom. Bytový dom je napojený na verejný rozvod vody, kanalizácie a elektriny. Kúrenie v dome je diaľkové teplovodné, rovnako aj príprava TÚV.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.