Dražba bytu v Rimavskej Sobote, katastrálne územie Tomášová! Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
29.06.2023 15:00
Miesto dražby:
Cikkerova sieň na III. NP, Radnica mesta Banská Bystrica, Námestie SNP 1, 974 01 Banská Bystrica
Prvá obhliadka:
08.06.2023 08:45
Druhá obhliadka:
22.06.2023 08:45
Najnižšie podanie:
26 900 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
26 900 €
Dražobná zábezpeka:
7 000 €
Okres:
Rimavská Sobota
Obec:
Rimavská Sobota
Katastrálne územie:
Tomášová
Ulica:
S. Kolára 48
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Byt č. 20 nachádzajúci sa na 5. p. bytového domu 48 b.j. – S. Kollára so súpisným číslom 373, (ďalej len ako „Dom“) vchod: 1 v Rimavskej Sobote, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 833/61 o výmere 494 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 3832/184636, tak ako je zapísaný v evidencii Okresného úradu Rimavská Sobota, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2960, okres: Rimavská Sobota, obec: Rimavská Sobota, katastrálne územie: Tomášová (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Bytový panelový dom má 7 nadzemných podlaží. Do užívania bol daný v roku 1988. Z dispozičného a z konštrukčného hľadiska sú v bytovom dome spoločné priestory a pivničné kobky patriace k bytom. Vstupné priestory domu sú zrekonštruované, vymaľované.
Dispozičné riešenie sa predpokladá:
Byt pozostáva z 1 obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým je predsieň, chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC, komora a pivnica.
Celková podlahová plocha bytu vrátane pivnice je 37,33 m2.
Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:
Bytový dom:
Riešený je ako priestorový nosný systém skladajúci sa z priečnych a pozdĺžnych nosných stien, doplnených predsadeným obvodovým plášťom z panelových dielcov. Byty sú riešené ako priestorová železobetónová konštrukcia. Stropné konštrukcie sú zo železobetónových panelov. Schodište tvorí dvojramenná železobetónová konštrukcia. Vo vchode je jeden výťah umiestnený vo výťahovej šachte. Strešný plášť tvorí jednoplášťová odvetraná plochá strecha. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Dom má bleskozvod. Podlaha prízemia je z keramickej dlažby. Schodisko má povrch z liateho terazza, na medzipodestách je linoleum. Vnútorné omietky sú vápennocementové hladké so soklom z olejového náteru. Dom je napojený na kompletné inžinierske siete: vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, plynovú prípojku, elektrickú prípojku NN, telefónnu prípojku, káblovú televíziu a diaľkové vykurovanie.
Byt:
Byt je v zachovalom pôvodnom stave. Vstupné dvere do bytu sú drevené pôvodné. Interiérové dvere sú pôvodné drevené, plné alebo čiastočne presklené, osadené v oceľových zárubniach. Okná sú pôvodné drevené. Podlahu v byte tvorí linoleum. Kúpeľňa a WC sú oddelené. V kúpeľni je vaňa a keramické umývadlo, batérie sú pákové, nerezové, vo WC je keramická kombi misa. V kúpeľni je keramický obklad. K bytu prislúcha komora umiestnená na rovnakom poschodí ako byt. Pivnica je umiestnená na 1. NP. Kuchynská linka je zánovná na báze dreva s digestorom. Drez je nerezový, batéria je stojanková. Na stenách sú stierky, v kuchyni na stene pri sporáku je keramický obklad stien. Vykurovanie je ústredné teplovodné, radiátory sú oceľové panelové. K bytu prislúcha pivnica umiestnená na 1.NP.
Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.