Dražba rodinného domu s veľkým pozemkom v obci Tôň, okres Komárno! Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
29.06.2023 09:00
Miesto dražby:
salónik Executive Lounge na prízemí Hotela Mikado, Hollého 11, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
25.05.2023 15:30
Druhá obhliadka:
23.06.2023 11:00
Najnižšie podanie:
230 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
230 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Komárno
Obec:
Tôň
Katastrálne územie:
Tôň
Ulica:
Mlynská 393/15
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Komárno, obec: Tôň, katastrálne územie: Tôň, zapísané v evidencii Okresného úradu Komárno, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 166, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 393 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 157/2 o výmere 250 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • garáž so súpisným číslom 394 s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 155/4 o výmere 94 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • letná kuchyňa so súpisným číslom 395 s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 158/2 o výmere 78 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 155/2 o výmere 669 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 155/4 o výmere 94 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 155/5 o výmere 44 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 157/1 o výmere 517 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 157/2 o výmere 250 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 158/1 o výmere 322 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 158/2 o výmere 78 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Nehnuteľnosť“).

Opis predmetu dražby

1. Rodinný dom na parc. č. 157/2, katastrálne územie Tôň

Predmetom dražby je jednopodlažný rodinný dom bez podpivničenia s valbovou strechou. Rodinný dom sa nachádza v zastavanom území obce Tôň, v zástavbe porovnateľných rodinných domov. Obec Tôň je obec s počtom obyvateľov do 5000, občianska vybavenosť zodpovedá veľkosti obce, nachádzajú sa tu obchody s potravinami a doplnkovým priemyselným tovarom, kultúrne stredisko, športové zariadenie, reštaurácie, obecný úrad, pošta. Vo vzdialenosti do 1000 m je vodná nádrž, park a les. Dom bol daný do užívania v roku 2016.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1.NP: zádverie, obývacia izba spojená s kuchyňou a jedálňou, chodba, šesť izieb, kúpeľňa, samostatné WC a kotolňa.

Zastavaná plocha 1.NP je 250,03 m2.

 

Technicko - konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Rodinný dom je založený na betónových monolitických základoch s izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti. Podmurovka je betónová do výšky 500 mm zo šalovacích tvárnic. Obvodové murivo je z tehál POROTHERM 38 P+D v skladobnej hrúbke 380 mm. Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm s povrchovou úpravou tenkovrstvou škrabanou omietkou s farebnou povrchovou úpravou. Vnútorné nosné steny sú taktiež z tehál POROTHERM 25 P+D v skladobnej hrúbke 250 mm, nenosné priečky hrúbky 115 mm sú z tehál POROTHERM 11,5P+D so sádrovou omietkou. Strop nad 1.NP tvorí sadrokartónový podhľad zavesený na drevenej väznicovej sústave. Nosnú konštrukciu strechy tvorí drevená väznicová sústava s fošňovými krokvami. Krytina strechy je z ťažkých škridiel systému Bramac. Oplechovanie strechy je úplné z obojstranne pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie sú z poplastovaného hliníkového plechu, odkvapové systémy sú z obojstranne pozinkovaného farbeného plechu. Výplne okenných otvorov tvoria plastové okná s izolačným dvojsklom, vstupné dvere do domu sú taktiež plastové. Interiérové dvere sú drevené dyhované hladké alebo presklené v drevených obložkových zárubniach. Povrchovú úpravu podláh v obytných miestnostiach tvoria veľkoplošné laminátové parkety, v ostatných miestnostiach je prevažne keramická dlažba. Ústredné vykurovanie je teplovodné konvekčné s rozvodom z umelohmotných trubiek, s plechovými doskovými radiátormi. Kotol ústredného kúrenia je plynový závesný kondenzačný Viessmann Vitopend 111-W so zabudovaným zásobníkom vody. Elektroinštalácia je svetelná aj motorická. V celom dome je rozvod televízie a bleskozvodu. Dom je napojený na verejný rozvod vody, plynu a elektriny, odkanalizovaný je do žumpy. V dome je rozvod studenej a teplej vody vyhotovený z polypropylénových trubiek, kanalizácia je plastová. V dome je rozvod zemného plynu.

 

2. Garáž na parc. č. 155/4, katastrálne územie Tôň

Predmetom dražby je samostatne stojaca garáž pre štyri motorové vozidlá. Jedná sa o samostatne stojacu garáž s jedným nadzemným podlažím bez podpivničenia s valbovou strechou. Garáž bola daná do užívania v roku 2016.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1.NP: priestor garáže.

Zastavaná plocha 1.NP garáže je 93,27 m2.

 

Technicko - konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Garáž je založená na betónových monolitických základoch s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Podmurovka je betónová do výšky 500 mm zo šalovacích tvárnic. Obvodové murivo je murované z tehál POROTHERM 38 P+D v skladobnej hrúbke 380 mm. Strecha garáže je valbového tvaru. Nosnú konštrukciu strechy tvorí drevená väznicová sústava s fošňovými krokvami. Krytina je z dvojdrážkových pálených škridiel. Oplechovanie strechy je úplné z obojstranne pozinkovaného plechu. Výplne okenných otvorov sú z hliníkových okien s dvojvrstvovým zasklením. Brána je na diaľkové ovládanie.

 

3. Letná kuchyňa na parc. č. 158/2, katastrálne územie Tôň

Ide o samostatne stojacu budovu s jedným nadzemným podlažím bez podpivničenia s valbovou strechou. Letná kuchyňa bola daná do užívania v roku 2016.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1.NP: krytá terasa, letná kuchyňa a hygienická miestnosť.

Zastavaná plocha 1.NP letnej kuchyne je 70,18 m2.

Technicko - konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Letná kuchyňa je založená na betónových monolitických základoch s izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti. Podmurovka je betónová do výšky 500 m zo šalovacích tvárnic. Obvodové murivo je z tehál Porotherm 35 P+D v skladobnej hrúbke 300 mm s vonkajšou úpravou vrstvou škrabanej omietky s farebnou povrchovou úpravou. Nosná konštrukcia strechy je drevená väznicová sústava s fošňovými krokvami. Krytina je z ťažkých škridiel systému Bramac. Oplechovanie strechy je úplné z obojstranne pozinkovaného plechu. Ostatné klampiarske konštrukcie sú z poplastovaného hliníkového plechu, odkvapový systém je z obojstranne pozinkovaného farbeného plechu. Výplne okenných otvorov sú plastové s izolačným dvojsklom, vstupné dvere do letnej kuchyne sú taktiež plastové. Vnútorné interiérové dvere sú drevené hladké v drevených obložkových zárubniach. Povrchovú úpravu podláh tvorí v kuchyni keramická dlažba, na terase betónová dlažba. Elektroinštalácia je svetelná aj motorická. Letná kuchyňa je napojená na rozvod vody, zemný plyn a elektrinu, odkanalizovaná je do žumpy. Rozvod teplej a studenej vody je z polypropylénových trubiek, kanalizácie z plastových.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Bazén

Bazén na pozemku parc. č. 155/5 je vyhotovený z betónových tvárnic. Nachádza sa za rodinným domom, užívaný je od roku 2014.

Objem bazénu je 74,65 m3.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.