Dražba rodinného domu v Dvoroch nad Žitavou, okres Nové Zámky Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
03.05.2023 11:45
Miesto dražby:
salónik Executive Lounge na prízemí Hotela Mikado, Hollého 11, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
12.04.2023 14:00
Druhá obhliadka:
26.04.2023 14:00
Najnižšie podanie:
128 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
128 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Nové Zámky
Obec:
Dvory nad Žitavou
Katastrálne územie:
Dvory nad Žitavou
Ulica:
Malá Komárňanská 1115/21
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nové Zámky, obec: Dvory nad Žitavou, katastrálne územie: Dvory nad Žitavou, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Nové Zámky, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 5200, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 1115 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 1444/2 o výmere 160 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 1444/1 o výmere 263 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 1444/2 o výmere 160 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súpisným číslom 1115, kat. územie Dvory nad Žitavou

Jedná sa o jednopodlažný dom s nepravidelným pôdorysom, typu bungalov, bez podpivničenia. Strecha je stanová, krytinu tvorí škridla. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úprava vonkajších povrchov nebola v čase konania obhliadky znalcom dokončená. Okná a vstupné dvere do domu sú plastové s interiérovými žalúziami. Dom bol daný do užívania v roku 2013.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. nadzemné podlažie tvorí: zádverie, predsieň, kuchyňa a jedáleň, obývacia izba, WC, technická miestnosť, kúpeľňa a tri obytné miestnosti.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 159,68 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy sú betónové. Dom je bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové. Stropy sú drevené trámové s rovným podhľadom. Vnútorné omietky sú vápenné štukové, stierkové plsťou hladené. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky, vane, samostatnej sprchy, WC min. do výšky 1 m, v kuchyni min. pri sporáku a dreze. Dvere sú plné alebo zasklené dyhované. Okná sú plastové s dvoj. alebo s trojvrstvovým zasklením. Okenné žalúzie sú kovové. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) tvoria parkety, vlysy, korok, veľkoplošné parkety alebo dlažby. Podlahy ostatných miestností tvoria keramické dlažby. V kuchyni je elektrický alebo plynový sporák s elektrickou rúrou alebo varná jednotka, umývačka riadu, odsávač pár, nerezové alebo plastové drezové umývadlo, kuchynská linka z materiálov na báze dreva. V kúpeľni je plastová rohová vaňa alebo s vírivkou, umývadlo, samostatná sprcha, pákové nerezové vodovodné batérie, splachovací záchod so zabudovanou nádržkou v stene alebo splachovací s umývadlom. Ostatné vybavenie tvorí kozub s vyhrievacou vložkou a vstavané skrine. Vykurovanie je ústredné podlahové teplovodné. Zdrojom vykurovania je kotol ústredného vykurovania alebo lokálne vykurovanie na tuhé palivá. Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody je zásobníkový elektrický alebo plynový ohrievač alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním. Vnútorné rozvody kanalizácie tvorí plastové a azbestocementové potrubie. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Elektrický rozvádzač je s automatickým istením. Vyhotovený je bleskozvod a vnútorné rozvody plynu.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

 

Garáž

Rozostavaná garáž sa nachádza na parc. č. 1444/1. Navrhnutá je ako jednopodlažná, prízemná stavba situovaná v zadnej časti rodinného domu. Výstavba garáže začala v roku 2014. V čase konanie obhliadky so znalcom bol vyhotovený betónový základ, ležaté rozvody vody, kanalizácie a podkladový betón.

Zastavaná plocha garáže je 49 m2.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných dokladov a informácií.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.