Dražba 2 - izbového bytu v Trnave! Prvá 3D Vizualizácia

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
19.12.2022 09:00
Miesto dražby:
kaviareň na 1.poschodí Hotela Barbakan, Štefánikova 11, 917 01 Trnava
Prvá obhliadka:
01.12.2022 11:00
Druhá obhliadka:
14.12.2022 11:00
Najnižšie podanie:
103 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
103 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
3D vizualizácia:
Áno
Okres:
Trnava
Obec:
Trnava
Katastrálne územie:
Trnava
Ulica:
Teodora Tekela 6743/27
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Trnava, obec: Trnava, katastrálne územie: Trnava, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Trnava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 7476, a to konkrétne:

  • byt č. 26 nachádzajúci sa na 1.p. bytového domu – 36 b.j. – T. Tekela 25, 26, 27 so súpisným číslom 6743, vchod: T.Tekela 27 v Trnave (ďalej len ako „Dom“), postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 5676/22 o výmere 572 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Pozemok“) spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 195/10000 (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

2 – izbový byt č. 26, T. Tekela 27, katastrálne územie Trnava

Bytový panelový dom, v ktorom sa predmet dražby nachádza, má 6 nadzemných podlaží a jedno polozapustené podzemné podlažie. Na 1.PP sú pivnice k bytom a technická vybavenosť domu, na nadzemných podlažiach sú byty. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1988. Bytový dom sa nachádza v zastavanom území mesta Trnava na ulici T. Tekela 27. V blízkosti sa nachádza kompletná občianska vybavenosť vrátane zdravotného strediska, pošty, kultúrneho zariadenia a nákupného centra City Arena. Od centra mesta je lokalita vzdialená približne 1 km. Byt je čiastočne zrekonštruovaný.

 

Dispozičné riešenie:

Byt č. 26 pozostáva z dvoch obytných miestností a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, kúpeľňa, WC, predsieň a pivnica.

Celková podlahová plocha bytu č. 26 je 48,69 m2 (vrátane pivnice o výmere 2,17 m2).

 

Technicko-konštrukčné riešenie:

Bytový dom

Dom je zateplený, strecha je zrekonštruovaná, vstupná brána a okná v spoločných priestoroch sú nové. Dom je riešený ako priestorový nosný systém skladajúci sa zo železobetónovej konštrukcie z plošných prefabrikátov. Byty v dome sú riešené ako priestorová železobetónová konštrukcia. Stropné konštrukcie sú zo železobetónových panelov s rovným podhľadom. Krytina plochej strechy je živičná natavovaná. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. V dome je jeden zrekonštruovaný výťah umiestnený vo výťahovej šachte. Úpravu vonkajších povrchov tvorí kontaktný zatepľovací systém s povrchovou úpravou na báze umelých látok. Vnútorné omietky sú vápennocementové hladké so soklom z olejového náteru. Okná v spoločných priestoroch sú plastové s izolačným dvojsklom. Vstupná brána je plastová, presklená. Schodisko železobetónové prefabrikované s nášľapnou vrstvou stupňov z liateho terazza. Vykurovanie je ústredné napojené na centrálny rozvod tepla, radiátory v byte sú oceľové panelové. Elektroinštalácia je svetelná s poistkovými automatmi. Dom má bleskozvod. Rozvod studenej vody a teplej úžitkovej vody je z centrálneho zdroja. Kanalizácia je zaústená do verejnej siete. Vstup do domu je na elektromagnetický čip, v dome je elektrovrátnik.

 

Byt

Byt prešiel čiastočnou rekonštrukciou a je dobre udržiavaný. Nášľapné vrstvy podláh tvorí veľkoplošná laminátová podlaha a keramická dlažba. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom a exteriérovými žalúziami. Vstupné dvere sú bezpečnostné, interiérové dvere sú na báze dreva. Povrchy stien tvorí vápenná hladká omietka s maľovkou, v kúpeľni a WC je keramický obklad. V kúpeľni je vaňa a keramické umývadlo osadené v skrinke. Vo WC je keramická WC kombi misa. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva s digestorom a nerezovým drezom. Byt je orientovaný na západ a východ. Vykurovanie je ústredné teplovodné s dodávkou tepla cez panelové oceľové radiátory. V byte sú rozvody elektroinštalácie, studenej vody, vnútornej kanalizácie a rozvody vykurovania. Byt má samostatné meranie studenej vody a elektriny. K bytu patrí pivnica umiestnená na 1. PP.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.