Opakovaná dražba rodinného domu v Prešove, kat. územie Solivar! NIŽŠIA CENA! Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
03.03.2023 09:00
Miesto dražby:
konferenčná miestnosť v suteréne Hotela Bélier, Jarková 1, 080 01 Prešov
Prvá obhliadka:
13.02.2023 13:30
Druhá obhliadka:
27.02.2023 13:30
Najnižšie podanie:
240 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
320 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Prešov
Obec:
Prešov
Katastrálne územie:
Solivar
Ulica:
Na Brehu 15686
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Prešov, obec: Prešov, katastrálne územie: Solivar, zapísané v evidencii Okresného úradu Prešov, katastrálny odbor,

(i) na liste vlastníctva č. 4386, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 15686 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 2268/31 o výmere 185 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 2268/12 o výmere 1101 m2, druh pozemku: orná pôda,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 2268/31 o výmere 185 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 2268/32 o výmere 27 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 2268/40 o výmere 77 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet opakovanej dražby I“),

(ii) na liste vlastníctva č. 3306, a to konkrétne:

  • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 2/14 na pozemku parc. reg. „C“ č. 2268/23 o výmere 494 m2, druh pozemku: orná pôda (ďalej len ako „predmet opakovanej dražby II“ a spolu s predmetom opakovanej dražby I ďalej len ako „predmet opakovanej dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súp.č. 15686, postavený na parc. č. 2268/31, katastrálne územie Solivar, Na Brehu, Prešov

Predmetom opakovanej dražby je zrubový jednopodlažný rodinný dom obdĺžnikového pôdorysu, zastrešený valbovou strechou so škridlovou krytinou, situovaný v lokalite s prístupom z ulice Na brehu odbočením po plánovanej komunikácii na parcele v spoluvlastníckom podiele vlastníkov pozemkov v lokalite. Dom je dokončený a užívaný od roku 2019 - okrem povrchovej úpravy zrubu a drobných nedokončení. Podľa údajov z katastra nehnuteľností bol dom skolaudovaný na základe kolaudačného rozhodnutia zo dňa 03.11.2022. Dom je osadený na upravenom, mierne svahovitom pozemku – spádovaný na sever. Dom má realizované prípojky na elektrinu, vodovod zo studne a kanalizáciu do žumpy. Zrealizovaná je aj príprava pre napojenie na verejné siete v prípade ich dobudovania.

 

Dispozičné riešenie:

1.NP: zádverie, chodba, WC, obývacia izba, kuchyňa s komorou, tri izby a kúpeľňa.

Zastavaná plocha 1.NP je 177,85 m2.

 

Technicko - konštrukčné riešenie:

Základy sú betónové, ide o objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú drevené zrubové v hrúbke nad 20 cm, deliace konštrukcie sú drevené. Stropy sú s viditeľnými drevenými trámami. Krovy sú väznicové valbové, stanové; krytiny strechy na krove sú pálené a betónové škridlové ťažké korýtkové. Klampiarske konštrukcie strechy sú z lakoplastovaného plechu. Dvere sú rámové s výplňou, okná sú drevené s izolačným dvojsklom, doplnené sieťkami proti hmyzu. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) tvoria veľkoplošné parkety, dlažby a podlahy ostatných miestností tvoria keramické dlažby. V kuchyni sa nachádza jednoduchá rohová linka, v ktorej je zabudovaná nad pracovnou doskou rúra na pečenie, ďalej indukčná varná doska a pod oknom dvojkomorový drez s odkvapkávacou plochou, spotrebiče sú v bielom vyhotovení. V kúpeľni je osadená neobložená plastová vaňa, dvojumývadlo v kúpeľňovej skrinke a nedokončená sprcha. Batérie sú pákové. Je tu ústredné vykurovanie - podlahové teplovodné. Zdrojom vykurovania je kotol ústredného vykurovania. Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody je zásobníkový elektrický ohrievač. Vnútorné rozvody kanalizácie tvorí plastové potrubie. Elektroinštalácia (bez rozvádzačov) je svetelná, motorická. Na prízemí je vstup na bočnej východnej fasáde cez závetrie chránený vysunutou strechou domu podopretou dvoma stĺpmi. Ďalej sa tu nachádza malé zádverie a chodba, so vstupom do samostatného WC s umývadlom, obývacej izby presvetlenej na sever a západ so vstupom do kuchyne s komorou, troch izieb a kúpeľne. Pri dennej časti na severe a spálni rodičov je vonkajšia terasa.

 

Príslušenstvo predmetu opakovanej dražby tvorí najmä:

1. Záhradný domček

Záhradný domček z roku 2019 je umiestnený na parc. č. 2268/32, a to pri južnej hranici pozemku. Je realizovaný ako zrubová drevostavba na betónovej podlahe. Sedlovú strechu tvorí drevený krov so škridlovou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú z lakoplastovaného plechu. Domček pozostáva z dvoch samostatne prístupných miestností. V jednej je situovaná špinavá kuchyňa s umývadlom. Ohrev teplej vody zabezpečuje malý elektrický ohrievač umiestnený pod umývadlom (výlevkou). Druhá miestnosť slúži ako sklad záhradného náradia, aj ako dielňa.

Zastavaná plocha 1.NP záhradného domčeka je 30,09 m2.

 

2. Prístrešok pre auto

Prístrešok pre auto je situovaný pri severnej hranici. Ide o stĺpikovú konštrukciu z drevenej guľatiny. Krov je hambálkový s ťažkou krytinou, bez podlahy. Je z roku 2019.

Zastavaná plocha 1. NP prístrešku pre auto je 33,23 m2.

 

Predmet opakovanej dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.