Pripravujeme opakovanú dražbu rodinného domu v obci Bátorove Kosihy, okres Komárno Opakovaná 3D Vizualizácia

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
49 500 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
65 900 €
Dražobná zábezpeka:
10 000 €
3D vizualizácia:
Áno
Okres:
Komárno
Obec:
Bátorove Kosihy
Katastrálne územie:
Bátorove Kosihy
Ulica:
Bátorove Kosihy 921
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Dokumenty na stiahnutie


Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Komárno, obec: Bátorove Kosihy, katastrálne územie: Bátorove Kosihy, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Komárno, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1675, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 921 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 373/11 o výmere 586 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 373/11 o výmere 586 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. č. 921, k.ú. Bátorove Kosihy

Ide o dvojpodlažný čiastočne podpivničený rodinný dom. Strecha je plochá s krytinou z asfaltových natavovacích pásov. Dažďové žľaby a zvody sú z pozinkovaného plechu. Dom je napojený na vodovod, plynovod a elektrickú rozvodnú sieť. Splašky sú zvedené do žumpy. Do užívania bol daný v roku 1985.    

 

Dispozičné riešenie:

1. podzemné podlažie tvorí: kotolňa, skladové priestory, schodisko.

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 18,59 m2.

1. nadzemné podlažie tvorí: zádverie, predsieň, kuchyňa s obývacou izbou, WC s umývadlom, špajza, schodisko do suterénu a poschodia, práčovňa, garáž.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 101,45 m2.

2. nadzemné podlažie tvorí: štyri izby, kúpeľňa s WC, loggia, schodisko.

Zastavaná plocha 2. nadzemného podlažia je 101,45 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy sú betónové s hydroizoláciou. Steny sú murované klasickým spôsobom z tehlového materiálu v suteréne a v nadzemných podlažiach v skladobnej hrúbke do 50,00 cm. Fasáda je brizolitová. Vnútorné omietky sú stierkové hladké. Stropy sú prefabrikované s rovným podhľadom. Podlahy obytných miestností sú z drevených parkiet, ostatné podlahy sú prevažne keramické, v suteréne a v garáži je cementový poter. Vstupné dvere sú drevené s čiastočným presklením. Okná sú drevené zdvojené s osadenými plastovými roletami. Vnútorné dvere sú drevené plné a presklené. V kuchyni na prízemí je rohová kuchynská linka, nerezový drez s nerezovou výtokovou armatúrou. Záchod na prízemí je s umývadlom. V práčovni je osadená smaltovaná vaňa s nerezovou výtokovou armatúrou. V kúpeľni na poschodí je smaltovaná vaňa s nerezovou pákovou batériou, smaltované umývadlo s nerezovou výtokovou armatúrou. Záchod je splachovací. Steny sú obložené keramickým obkladom. Vykurovanie je ústredné. Radiátory sú článkové. Na prízemí sú osadené aj plynové kachle. Elektroinštalácia je svetelná a motorická s ističmi. V dome je viditeľný zátop stropov na poschodí z poškodenej strechy.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave bez pravidelnej údržby vyžadujúcom si opravy.