Dražba 3 izbového bytu v Partizánskom Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
07.09.2022 15:15
Miesto dražby:
veľká zasadačka na 1.NP, č. 207, v priestoroch spoločnosti JUMA Trenčín, na Železničnej ulici č. 7703/24 v Trenčíne
Prvá obhliadka:
18.08.2022 14:00
Druhá obhliadka:
05.09.2022 14:00
Najnižšie podanie:
59 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
59 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Partizánske
Obec:
Partizánske
Katastrálne územie:
Partizánske
Ulica:
Školská 39
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

On-line  prezentáciu nájdete na:

https://livetour.istaging.com/bb33c575-4fb0-4c1b-b8ae-165ecf4347f5?_ga=2.234260253.242284398.1658337698-1867718521.1658232044

Byt č. 16 nachádzajúci sa na 2. p. bytového domu so súpisným číslom 193, vchod: 39, na ulici Školská v Partizánskom (ďalej len ako „Dom“) postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 3152/1 o výmere 476 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 6363/116901, tak ako je zapísaný v evidencii Okresného úradu Partizánske, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3050, okres Partizánske, obec Partizánske, katastrálne územie Partizánske.

Opis predmetu dražby

Bytový dom má 3 nadzemné podlažia a jedno polozapustené technické podlažie. Dom má 3 samostatné vchody (obytné sekcie). Základy sú betónové pásové s hydroizoláciou. Obvodový plášť je murovaný. Strecha je valbová. Povrchová vonkajšia úprava obvodových stien je nová z ušľachtilých silikónových omietok. Schody sú s povrchom z liateho terazza, schodiskové podesty sú z terasovej dlažby, vstupné vestibuly a chodby sú z terazzovej dlažby. Vstupné dvere a okná sú po výmene nové (plastové). Nad vstupom do bytového domu je konštrukcia prekrytia vstupu. Zvončekový systém je po výmene. Byt č. 16 sa nachádza na 2. podlaží.

 

Dispozičné riešenie:

Byt č. 16 pozostáva z dvoch (po rekonštrukcii 3) obytných miestností a základného príslušenstva (predsieň, kuchyňa, kúpeľňa s WC a 2x kobka v pivničných priestoroch). S bytom sa využíva aj balkón.

Celková podlahová plocha bytu č. 16 je 64,39 m2. Byt má balkón o výmere 2,10 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Bytový dom:

Bytový dom so súpisným číslom 193 je v užívaní od roku 1958, pričom v roku 2012 bola vykonaná rekonštrukcia, obnova strechy a vstupných priestorov a v roku 2018 bol bytový dom zateplený. Základy, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie Domu sú bez výrazných konštrukčných chýb, ktoré by mohli ovplyvňovať alebo obmedzovať užívanie bytov. Predpokladaná životnosť bytového domu je určená na 100 rokov.

Byt:

Byt bol rekonštruovaný v roku 2016, pričom bola realizovaná výmena hygienických zariaďovacích predmetov a obkladov, kuchynská linka a podlahy. Steny bytu sú omietnuté - vápenné, obklady stien sú taktiež nové. V rámci rekonštrukcie bola zmenená dispozícia bytu, kde kuchyňa bola umiestnená do priestoru k vchodovým dverám a k vstupu do kúpeľne a na mieste kuchyne vznikla ďalšia obytná miestnosť. Nášľapnú vrstvu podlahy v obytných miestnostiach tvoria veľkoplošné laminátové parkety, v ostatných miestnostiach sú keramické dlažby. Okná na byte sú nové plastové s izolačným dvojsklom, dvere sú hladké plné, čiastočne presklené drevené, osadené do obložkových zárubní, vstupné dvere sú bezpečnostné. Zariaďovacie predmety zdravotechnickej inštalácie sú nové,  kúpeľňa je s keramickým obkladom s umývadlom a rohovou vaňou, WC je stojaté. Vykurovanie bytu a ohrev teplej vody je zabezpečený plynovým kotlom umiestneným v kúpeľni. Byt je napojený na miestny vodovod, rozvod elektriny, plynu a zvody kanalizácie.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.