Dražba rodinného domu v Pustých Sadoch, okres Galanta Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
08.09.2022 16:30
Miesto dražby:
kaviareň na 1. poschodí Hotela Barbakan, Štefánikova 11, 917 01 Trnava
Prvá obhliadka:
18.08.2022 17:30
Druhá obhliadka:
05.09.2022 17:30
Najnižšie podanie:
211 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
211 000 €
Dražobná zábezpeka:
20 000 €
Okres:
Galanta
Obec:
Pusté Sady
Katastrálne územie:
Pusté Sady
Ulica:
Pusté Sady 187
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Galanta, obec: Pusté Sady, katastrálne územie: Pusté Sady, zapísané v evidencii Okresného úradu Galanta, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 72, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 187 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 73/5 o výmere 243 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 73/5 o výmere 243 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 73/6 o výmere 453 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 73/7 o výmere 584 m2, druh pozemku: záhrada (ďalej len „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. č. 187, k.ú. Pusté Sady

Nachádza sa v bežnej zástavbe na hlavnej ulici na okraji obce. Do užívania bol daný v roku 1927. V roku 2008 bola na dome vykonaná rozsiahla rekonštrukcia.    

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. nadzemné podlažie pozostáva zo vstupu s prekrytím prístreškom, zádveria, haly s kuchynským kútom, izby so šatníkom, terasy prístupnej z kuchyne, chodby, dvoch izieb, kúpeľne s WC, vstupu na poschodie so schodiskovým priestorom.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 209,41 m2.

2. nadzemné podlažie pozostáva zo vstupu z prízemia so schodiskom, haly, izby, dvoch salónikov, kúpeľne s WC, schodiskového priestoru na podkrovie, obývacej izby s kuchyňou a jedálňou, terasy.

Zastavaná plocha 2. nadzemného podlažia je 195,78 m2.

3. nadzemné podlažie pozostáva zo schodiska, chodby, kúpeľne s WC, kuchyne, štyroch obytných miestností a z lodžie.

Zastavaná plocha 3. nadzemného podlažia je 123,04 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

1. nadzemné podlažie

Základy sú betónové. Dom je bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 50 do 60 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové. Stropy sú betónové monolitické s rovným podhľadom, prefabrikované a keramické. Schodisko je z tvrdého dreva. Krovy sú väznicové sedlové, manzardové. Krytiny strechy na krove sú pálené a betónové škridlové ťažké korýtkové. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov tvorí škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok. Vnútorné omietky sú vápenné štukové, stierkové plsťou hladené. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky, vane, samostatnej sprchy, WC min. do výšky 1 m, kuchyne min. pri sporáku a dreze. Dvere sú plné alebo zasklené z tvrdého dreva. Okná sú plastové s dvojvrstvovým alebo s trojvrstvovým zasklením. Okenné žalúzie sú kovové. Podlahy miestností (okrem obytných kuchýň) tvoria keramické dlažby. V kúpeľní je plastová rohová vaňa alebo s vírivkou, umývadlo, samostatná sprcha a vodovodné pákové nerezové batérie. Záchod je splachovací so zabudovanou nádržkou v stene. Vykurovanie je ústredné teplovodné s rozvodmi bez ohľadu na materiál. Zdrojom vykurovania je kotol ústredného vykurovania. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdroj teplej vody je kotol ústredného vykurovania. Vnútorné rozvody kanalizácie tvorí liatinové a kameninové potrubie. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Osadený je bleskozvod. Elektrický rozvádzač je s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu tvorí rozvod svietiplynu alebo zemného plynu.

 

2. nadzemné podlažie

Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 50 do 60 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové. Stropy sú betónové monolitické s rovným podhľadom, prefabrikované a keramické. Schodisko je z tvrdého dreva. Úpravy vonkajších povrchov tvorí škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok. Vnútorné omietky sú vápenné štukové, stierkové plsťou hladené. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky, samostatnej sprchy, WC min. do výšky 1 m, kuchyne min. pri sporáku a dreze. Dvere sú plné alebo zasklené z tvrdého dreva. Okná sú plastové s dvojvrstvovým alebo s trojvrstvovým zasklením. Okenné žalúzie sú kovové. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) tvoria parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové). Podlahy ostatných miestností tvoria keramické dlažby. V kuchyni je elektrický sporák s elektrickou rúrou a keramickou platňou, umývačka riadu, chladnička alebo mraznička, odsávač pár, nerezové alebo plastové drezové umývadlo. Kuchynská linka je z materiálov na báze dreva. V kúpeľni je umývadlo, bidet, samostatná sprcha, pákové nerezové vodovodné batérie. Záchod je splachovací so zabudovanou nádržkou v stene. Vykurovanie je ústredné teplovodné s rozvodmi bez ohľadu na materiál. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie tvorí plastové a azbestocementové potrubie. Elektroinštalácia je svetelná. Elektrický rozvádzač je s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu tvorí rozvod svietiplynu alebo zemného plynu.

 

3. nadzemné podlažie

Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové. Stropy sú drevené trámové s rovným podhľadom. Úpravy vonkajších povrchov tvorí škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok. Vnútorné omietky sú vápenné štukové, stierkové plsťou hladené. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky, vane, samostatnej sprchy, WC min. do výšky 1 m. Dvere sú plné alebo zasklené z tvrdého dreva. Okná sú plastové s dvojvrstvovým alebo s trojvrstvovým zasklením. Okenné žalúzie sú kovové. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) tvoria parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové). Podlahy ostatných miestností tvoria keramické dlažby. V kúpeľni je plastová rohová vaňa alebo s vírivkou, umývadlo, bidet, samostatná sprcha, pákové nerezové vodovodné batérie. Záchod je splachovací so zabudovanou nádržkou v stene. Vykurovanie je ústredné teplovodné s rozvodmi bez ohľadu na materiál. Zdrojom vykurovania je kotol ústredného vykurovania. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdroj teplej vody je kotol ústredného vykurovania. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody je kotol ústredného vykurovania. Vnútorné rozvody kanalizácie tvorí plastové a azbestocementové potrubie. Elektroinštalácia je svetelná. Vnútorné rozvody plynu tvorí rozvod svietiplynu alebo zemného plynu.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

 

Drobná stavba postavená na parc. č. 73/6

Ide o stavbu, ktorá chátra a je určená na odstránenie. Do užívania bola daná v roku 1927.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 58,08 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy sú betónové. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm. Strecha je pultová. Krytinu strechy na krove tvoria azbestocementové vlnovky a asfaltová lepenka. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov tvorí brizolit. Úpravy vnútorných povrchov tvorí vápenná hrubá omietka. Dvere sú oceľové alebo drevené zvlakové. Okná sú jednoduché drevené alebo oceľové.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných dokladov a informácií.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.