Pripravujeme opakovanú dražbu rodinného domu s bazénom v Kvetoslavove Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
380 300 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
507 000 €
Dražobná zábezpeka:
30 000 €
Okres:
Dunajská Streda
Obec:
Kvetoslavov
Katastrálne územie:
Kvetoslavov
Ulica:
Čerešňová 293/17
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Dunajská Streda, obec: Kvetoslavov, katastrálne územie: Kvetoslavov, zapísané v evidencii Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 137, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 293 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 324/133 o výmere 187 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • hospodárska budova so súpisným číslom 510 s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 324/134 o výmere 88 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • bazén so súpisným číslom 511 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 324/138 o výmere 151 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 324/29 o výmere 494 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 324/45 o výmere 388 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 324/133 o výmere 187 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 324/134 o výmere 88 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 324/138 o výmere 151 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

1. Rodinný dom súp. č. 293, k.ú. Kvetoslavov

Ide o samostatne stojaci trojpodlažný rodinný dom s dvoma nadzemnými a s jedným podzemným podlažím. Podpivničenie je len čiastočné s prístupom zo zadného nádvoria. Dom je riešený ako dvojgeneračný. K pôvodnému domu, ktorý bol daný do užívania v roku 1982 bola zhotovená v roku 1999 v zadnom ľavom trakte pôdorysu prístavba dvojgaráže, ktorá nie je prevádzkovo prepojená s domom. V roku 1999 bola tiež vykonaná kompletná rekonštrukcia domu.    

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Hlavný vstup do objektu je z predného nádvoria, ľavej strany. Vchod je spoločný pre obe bytové jednotky. Zo zádveria, v ktorom sa nachádza komunikačné schodisko prepájajúce podlažia, sa atypickou halou v tvare šesťuholníka prechádza do obývacej izby, kuchyne, kúpeľne, WC a spálne. Na každom podlaží je priestranná obývacia izba s krbom. V suteréne sa nachádza len kotolňa s plynovým kotlom.

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 29,52 m2.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 131,95 m2.

Zastavaná plocha 2. nadzemného podlažia je 131,95 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základové konštrukcie tvoria betónové monolitické pásy s vodorovnou izoláciou. Obvodové steny sú murované z tehál v hrúbke 380 mm, vnútorné nosné steny sú v hr. 250 mm a deliace priečky sú v hr. 11,5 mm. Stropná konštrukcia l. NP a 2. NP je železobetónová monolitická, opatrená sadrokartónovým podhľadom. Strecha domu je zložitého tvaru, prevažne manzardová, pozostávajúca z dvoch častí. Hornú časť sedlového tvaru s valbami tvorí hambálková sústava, dolná časť je zo zbíjaných nosníkov prichytených do obvodových vencov. Strešná krytina je betónová TONDACH. Oplechovanie strechy vrátane klampiarskych konštrukcií je z medeného plechu. Vonkajšia fasáda je zateplená v hr. 50 mm s povrchovou šľachtenou omietkou Baumit. Soklová časť je z marmolitu. Prečnievajúca konštrukcia krovu je opatrená sadrokartónovým obkladom a tvorí efektné prekrytie chodníkov. Vnútorné omietky sú hladké vápenné, v kúpeľniach sú nadštandardné keramické obklady do výšky stropu. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom, doplnené žalúziami a sitami. Vnútorné dvere sú drevené do drevených zárubní, vchodové dvere sú atypické so sklenou výplňou. Schodisko je drevené jednoramenné. Povrch nástupníc a podstupníc je z tvrdého dreva vrátane zábradlia. Podlahy v izbách sú plávajúce laminátové, v kuchynskej časti a v ostatných prevádzkových priestoroch je nadštandardná keramická dlažba. V dome je rozvod studenej a teplej vody. Primárnym zdrojom teplej vody je zásobník vody v suteréne. Vykurovanie je riešené ako teplovodné s ohrievacími telesami. Zdrojom tepla je plynový kotol Vissman s automatickou reguláciou, podlažným rozdeľovačom a samostatnými okruhmi. Plynový kotol a technologické zariadenie prípravy TÚV sú umiestnené v suteréne. V obývacej miestnosti je umiestnený krb so zaústením do komína. Vybavenie kuchyne tvorí nadštandardná linka v dl.5,2 m so zabudovanými elektrospotrebičmi, varnou plynovou doskou, elektrickou rúrou, umývačkou riadu, chladničkou s mrazničkou, digestorom a drezom. Na prízemí je kúpeľňa s obmurovanou akrylátovou vaňou, sprchou a dvomi umývadlami. Samostatné WC je s umývadlom a slúži súčasne ako práčovňa. WC sú typu Geberit, vodovodné batérie sú nerezové pákové, štyri vrátane sprchového zariadenia. Na každom podlaží je vstavaný Rolldor. Dispozičné riešenie a vybavenie 2. NP je totožné. Elektroinštalácia v podzemnom podlaží je svetelná a motorická, v nadzemných podlažiach je svetelná. Dom je vybavený rozvodom televízie, slaboprúdu, bleskozvodom a spoločnou klimatizačnou jednotkou. Napojený je na vlastný zdroj vody, na verejný rozvod elektriny a zemného plynu. Odkanalizovaný je do vlastnej žumpy.

 

2. Hospodárska budova súp. č. 510, k.ú. Kvetoslavov

Ide o samostatne stojacu budovu s podkrovím a čiastočným podpivničením. Do užívania bola daná v roku 2000.    

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

V 1. podzemnom podlaží sa nachádza schodiskový priestor s predsieňou, sklad vína, slovenská pivnica, sauna, masážny wirpool bazén, sprcha a WC.

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 57,45 m2.

V 1. nadzemnom podlaží sa nachádzajú dve miestnosti slúžiace ako denná miestnosť (pracovňa) a izba, sociálne zariadenie s WC a umývadlom, kde je aj kotol a zásobník ústredného kúrenia, kuchyňa, zádverie so schodiskom a prekrytá terasa.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 84 m2.

V podkroví sa nachádzajú izby, kúpeľňa, chodba, schodiskový priestor.

Zastavaná plocha podkrovia je 84 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základové konštrukcie sú betónové s vodorovnou izoláciou. Nosné a obvodové konštrukcie sú murované z tvaroviek Porotherm v hr. 380 mm. V podzemnom podlaží sú nosné steny betónové. Stĺpové konštrukcie v prízemí sú z bieleho rezného muriva. Stropy sú polomontované. Krov je sedlového tvaru, vytvorený klieštinami hambálkovej sústavy, v podkroví opatrený sadrokartónovým záklopom. Krytina je betónová, klampiarske konštrukcie sú z medeného plechu. Na streche sú umiestnené solárne panely. Solárnu sústavu tvorí dvojica plochých kolektorov. Solárna stanica je umiestnená v suteréne a slúži pre prípravu TÚV bazéna. Schodisko je oceľové točité. Vnútorné omietky sú hladké vápenné, v príslušenstve je keramický obklad. Vonkajšia fasáda je zateplená v hr. 50 mm s omietkou z materiálov na báze umelých látok. Fasáda je v prízemí čiastočne vytvorená keramickým obkladom. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom, v podkroví sú strešné okná VELUX. Dvere sú prevažne drevené. Podlahy v izbách sú plávajúce laminátové, v príslušenstve je keramická dlažba. V podzemnom podlaží (v tzv. slovenskej pivnici) je kompletný obklad stien vrátane obkladu klembovitého stropu. Podlahu tvorí rustikálna dlažba, v časti wellness priestoru protišmyková, obklad stien je keramický do výšky stropu. V suteréne je umiestnená fínska sauna, masážny bazén, sprcha, WC a umývadlo. Vybavenie kuchyne tvorí kuchynská linka z materiálov na báze drevnej hmoty s plynovým sporákom, digestorom a drezom. Vybavenie kúpeľne je totožné v 1. NP a v 2. NP a tvorí ho umývadlo, WC a sprcha. Budova je ústredne vykurovaná. Zdrojom tepla a TÚV je plynový kotol a zásobník Vissmann umiestnený v kúpeľni. Ohrievacie telesá sú oceľové panelové. Elektroinštalácia je motorická a svetelná. Vyhotovený je rozvod plynu, teplej a studenej vody s napojením na vlastný zdroj vody. Budova je odkanalizovaná do izolovanej žumpy.

 

3. Bazén súp. č. 511, k.ú. Kvetoslavov

Ide o moderný, technicky dobre vybavený a sčasti podpivničený objekt. Je situovaný v zadnej časti nádvoria. Suterén, prístupný točitým oceľovým schodiskom, je vybavený strojovňou a úpravovňou vody. Vybavenie objektu tvorí sprcha a WC. Vstup do objektu je zo spevnenej plochy medzi hospodárskou budovou a z priestrannej záhrady. Do užívania bol daný v roku 2000.    

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 99,6 m2.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 144,42 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy sú železobetónové, z monolitického betónu. Nosná konštrukcia je murovaná, z južnej a západnej strany je fasáda prevažne presklená. Podlaha je keramická z protišmykových dlaždíc. Povrchovú úpravu stien tvorí keramický obklad zjednotený s obkladom telesa bazéna. Okná a dvere sú plastové. Strecha je kompletne presvetlená. Konštrukciu tvoria oceľové oblúky kompletne prekryté lexanom. Vykurovanie okolo bazéna je podlahové, na stenách sú vykurovacie KORAD telesá. Zdrojom tepla sú dva plynové kotle Vissman. Teplú vodu zabezpečuje solárna sústava umiestnená na streche hospodárskej budovy a kompletná technologická stanica situovaná v suteréne. Objekt je vybavený rozvodom vody, elektriny a plynu, odkanalizovaný je cez čistiacu šachtu do žumpy.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Garáž

Ide o murovaný objekt s jedným podzemným podlažím a dvomi nadzemnými podlažiami. Podzemné podlažie je prístupné vonkajším schodiskom a slúži ako sklad a práčovňa. V l. NP je garáž pre dve osobné autá. Na 2. NP je denná obytná miestnosť s prístupom vonkajším schodiskom zo zadného zádvoria. Do užívania bola daná v roku 1999.

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 40,26 m2.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 36,6 m2.

Zastavaná plocha 2. nadzemného podlažia je 36,6 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy sú betónové so zvislou izoláciou, suterénne murivo je betónové. Nosné konštrukcie sú murované v hr.38 cm, stropy sú polomontované, krov je drevený, sedlový, krytina je betónová. Klampiarske konštrukcie sú z medeného plechu. Fasáda je zateplená a zjednotená s rodinným domom. Okná sú plastové, vnútorné dvere sú drevené. Vráta sú výklopné s automatickým ovládaním. Podlaha je v suteréne keramická v časti garáží je betónová opatrená protiprašným náterom. Na poschodí je plávajúca podlaha. Elektroinštalácia je svetelná aj motorická. Garáž je vybavená rozvodom plynu, teplej a studenej vody. Vykurovanie je teplovodné ústredné, vyhrievacie telesá sú panelové radiátory.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných dokladov a informácií.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.