Dražba rodinného domu v Pochabanoch Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
28.07.2022 14:00
Miesto dražby:
veľká zasadačka č. 207 na 1. NP, spol. JUMA Trenčín, na Železničnej ulici č. 7703/24 v Trenčíne
Prvá obhliadka:
12.07.2022 09:00
Druhá obhliadka:
25.07.2022 09:00
Najnižšie podanie:
79 100 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
79 100 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Bánovce nad Bebravou
Obec:
Pochabany
Katastrálne územie:
Pochabany
Ulica:
Pochabany 14
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bánovce nad Bebravou, obec: Pochabany, katastrálne územie: Pochabany, zapísané v evidencii Okresného úradu Bánovce nad Bebravou, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 355, a to konkrétne:

  • dom so súpisným číslom 14 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. “C“ č. 182/12 o výmere 85 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. “C“ č. 182/12 o výmere 85 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. “C“ č. 182/20 o výmere 262 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. “C“ č. 182/21 o výmere 20 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. č. 14, k.ú. Pochabany

Ide o podpivničený rodinný dom s dvomi nadzemnými podlažiami a s obytným podkrovím situovaný v intraviláne obce. Tvorí pravú časť rodinného dvojdomu súp. č. 14. Pôvodný rodinný dom bol daný do užívania v roku 1981. V roku 2014 mala prebehnúť prístavba a prestavba rodinného domu, v rámci ktorej malo byť zhotovené obytné podkrovie pre druhú bytovú jednotku, samostatné schodisko do podkrovia, zateplenie fasády, výmena okien a dverí. Na základe obhliadky z exteriéru možno konštatovať, že bolo zhotovené obytné podkrovie a vymenené okná a exteriérové dvere. Prístavba samostatného schodiska a zateplenie domu zrealizované neboli.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Rodinný dom je osadený v mierne svahovitom teréne, preto je prístup do podzemného podlažia riešený zo zadnej strany domu s využitím svahu. Vstup je riešený do garáže s letnou kuchyňou, odkiaľ je prístup aj k vnútornému schodisku na prízemie. Povedľa garáže je situované sociálne zariadenie. Pri schodisku je sklad. Na prvé nadzemné podlažie sa vstupuje prekrytým vonkajším schodiskom cez zádverie do chodby, po ľavej strane je situovaná obývacia izba s prednou aj zadnou loggiou, po pravej strane je kuchyňa a špajza. Samostatné WC je zhotovené povedľa schodiska. Na druhé nadzemné podlažie sa vstupuje vnútorným betónovým schodiskom do chodby, z ktorej je prístup po pravej strane do spálne, po ľavej strane do dvoch izieb s loggiami. Oproti chodbe je situovaná kúpeľňa s WC.

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 84,98 m2.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 84,98 m2.

Zastavaná plocha 2. nadzemného podlažia je 84,98 m2.

Zastavaná plocha podkrovia je 84,98 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Stavba je osadená na betónových základových pásoch s vodorovnou izoláláciou. Nosné murivo nadzemného podlažia je hr. 30-40 cm z pórobetónových tvárnic. Stropy sú železobetónové s rovnými podhľadmi. Krov je drevený. Strecha je sedlová s vikiermi, so škridlovou krytinou. Fasádne omietky sú brizolitové. Klampiarske konštrukcie sú úplné z pozinkovaného plechu a nové z plastu. Uzemnenie je zhotovené. Dvere na prízemí sú drevené plné a čiastočne zasklené, na poschodí sú rámové s výplňou v drevených zárubniach. Okná sú drevené nové zdvojené s kovovými žalúziami. Podlahy obytných miestností sú z PVC pokryté kobercom, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba a PVC. Vykurovanie a ohrev TÚV sú zabezpečené kombinovaným zásobníkom v kotolni, radiátory tvoria oceľové články. Vnútorné schody sú betónové s povrchovou úpravou z PVC a s kovovým zábradlím. Vstupné schodisko do domu je betónové s povrchom z keramickej dlažby. Elektroinštalácia je svetelná aj motorická s poistkovými automatmi. Vyhotovený je rozvod teplej aj studenej vody a vodovod z kopanej spoločnej studne. Keramické obklady sú v kúpeľni, WC a v kuchyni okolo linky a sporáka. Zhotovené sú tiež drevené obklady stien v chodbe a zádverí z tatranského profilu do výšky 100 cm. Samostatné WC je splachovacie typu kombi. WC je tiež v kúpeľni. Odpadové potrubie je plastové zaústené do žumpy. Zhotovený je aj rozvod plynu.

Podzemné podlažie rodinného domu je prístupné z vonkajšej zadnej časti priamo z dvora. Pôvodne tu boli iba pivničné priestory s kotolňou, ktoré boli pri stavbe rodinného domu doplnené o garáž a letnú kuchyňu. Vybavenie podlažia tvoria sociálne priestory, oceľová smaltovaná vaňa s keramickým obkladom, umývadlo, WC s hornou nádržkou. Steny sú obložené keramickým obkladom do výšky 150 cm. Podlaha je keramická dlažba. V kotolni je kotol ÚK na plyn, kotol ÚK na pevné palivo, zásobník TÚV kombinovaný, domáca vodáreň. Vnútorné omietky stien sú vápenné hladké. Elektroinštalácia je svetelná aj motorická. Podlaha je betónová. V letnej kuchyni je bežná kuchynská linka dl. 1,8 m, sporák na pevné palivo, keramický obklad okolo sporáka. Podlaha je z PVC. Vykurovanie je klasické teplovodné s vykurovacím oceľovým panelom. Okno je drevené zdvojené. Dvere sú drevené plné. Schodisko na prízemie je betónové monolitické s povrchovou úpravou z PVC. Garáž má drevené latkové otváravé vráta. Podlaha je betónová. Elektroinštalácia je svetelná aj motorická.

Prvé nadzemné podlažie rodinného domu je prístupné chodníkom priamo od ulice, hlavný vstup je z čelnej pravej strany domu. Vchodové dvere sú oceľovo hliníkové, presklené. V kuchyni je plynový sporák s elektrickou rúrou, kuchynská linka dl. 4,0 m na báze dreva, nerezový drez, vodovodná batéria, digestor. Podlaha je z PVC. Keramický obklad je okolo linky a sporáka. V obytných miestnostiach sú podlahy z PVC. Radiátory tvoria oceľové články. Okná sú drevené dvojité s kovovými žalúziami. Dvere sú plné a čiastočne zasklené. V chodbe a na schodisku je podlaha z PVC, drevený obklad stien tvorí tatranský profil do výšky 100 cm. V samostatnom WC je WC typu kombi a umývadlo. Podlaha je keramická dlažba, obklad stien je zhotovený do výšky 150 cm.

Druhé nadzemné podlažie rodinného domu je prístupné vnútorným betónovým schodiskom. V obytných miestnostiach sú podlahy z PVC. Radiátory tvoria oceľové články. Okná sú drevené dvojité s kovovými žalúziami. Dvere sú plné a čiastočne zasklené. V chodbe a na schodisku je podlaha z PVC, drevený obklad stien tvorí tatranský profil do výšky 100 cm. V kúpeľni je samostatný sprchový kút a umývadlo. Podlaha je keramická dlažba. Obklad stien je zhotovený po celej výške stien.

Podkrovné obytné podlažie rodinného domu malo byť prístupné vonkajším schodiskom (schodisko nebolo zrealizované). V roku 2014 bolo podkrovie iba čiastočne rozostavané. Boli zhotovené priečky z porfixu hr. 15 cm, tepelná izolácia strechy so záklopom a drevené okná.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

  1. Hospodárska budova

Je osadená za rodinným domom smerom k záhrade. Do užívania bola daná v roku 1982. Nachádza sa tu sklad náradia, sklad krmiva a dieľňa.

Zastavaná plocha hospodárskej budovy je 46,19 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Hospodárska budova je jednopodlažná so sedlovou strechou a škridlovou krytinou, založená na základových pásoch. Obvodový plášť je murovaný z tehloblokov hr. do 30 cm. Stropy sú drevené trámčekové. Vnútorné omietky sú zhotovené vápenné hrubé, vonkajšie sú vápenné hladké. Dvere sú drevené zvlakové. Okná sú jednoduché. Podlaha je betónová. Elektroinštalácia je svetelná aj motorická.

 

  1. Prístrešok

Bol postavený v roku 1982 povedľa rodinného domu smerom k záhrade. Je to jednoduchá drevená stavba s pultovou strechou a krytinou z PE vlnitých dosiek. Základy sú betónové. Zvislé nosné konštrukcie sú drevené stĺpiky, obité z troch strán drevenými doskami.

Zastavaná plocha prístrešku je 24,4 m2.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných dokladov a informácií.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.