Opakovaná dražba rodinného domu v obci Bánov, okres Nové Zámky! NIŽŠIA CENA! Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
28.10.2022 09:00
Miesto dražby:
veľká zasadačka na 1.poschodí, budovy spol MEDIAHAUS, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
10.10.2022 09:30
Druhá obhliadka:
24.10.2022 09:30
Najnižšie podanie:
169 500 €
Minimálne prihodenie:
500 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
226 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Nové Zámky
Obec:
Bánov
Katastrálne územie:
Bánov
Ulica:
Richtárska 1597/11
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Nové Zámky, obec: Bánov, katastrálne územie: Bánov, zapísané v evidencii Okresného úradu Nové Zámky, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 4254, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 1597 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 3193/43 o výmere 121 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 3193/14 o výmere 1262 m², druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 3193/22 o výmere 453 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 3193/40 o výmere 22 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 3193/43 o výmere 121 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 3193/49 o výmere 825 m², druh pozemku: záhrada (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 1597, katastrálne územie Bánov

Predmetom dražby je samostatne stojaci rodinný dom s jedným nadzemným podlažím bez podpivničenia s neobytným podkrovím. Bol daný do užívania v roku 2011. V dome je jedna bytová jednotka. Dom je situovaný v zastavanom území obce Bánov v časti Nitrianska osada, západne od centra obce. Vzdialenosť od centra okresného mesta Nové Zámky je 6,5 km.

 

Dispozičné riešenie:

1.NP: tri obytné miestnosti, zádverie, chodba, kuchyňa, špajza, kúpeľňa, WC a terasa (zimná záhrada).

Zastavaná plocha 1.NP je 126,84 m2.

 

Technicko - konštrukčné riešenie:

Rodinný dom je založený na pásových betónových základoch. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehloblokov hr. do 400 mm. Sú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom s finálnou úpravou fasády silikátovou stierkou a keramickým soklom. Deliace priečky sú murované. Strop nie je zrealizovaný. Strecha je sedlová, krov drevený, krytinu strechy tvorí betónová škridla BRAMAC. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom a žalúziami, vnútorné dvere sú drevené, osadené v drevených obložkových zárubniach, vstupné dvere sú plastové. Podlahy v obytných miestnostiach sú veľkoplošné laminátové podlahy, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba. Úpravu vnútorných povrchov tvoria vápenné hladké omietky, v kúpeľni a vo WC sú keramické obklady. Podhľady sú zo sadrokartónu. V kuchyni je kuchynská linka na mieru s mramorovou leštenou pracovnou doskou a vstavanými spotrebičmi - indukčnou varnou doskou, elektrickou rúrou, mikrovlnnou rúrou, umývačkou riadu, chladničkou s mrazničkou, digestorom a drezom. V kúpeľni je sprchový kút, dve keramické umývadlá a keramická WC kombi misa. V samostatnom WC je keramická kombi misa a umývadielko. V obývacej miestnosti je krb s uzavretým ohniskom. Vykurovanie domu je podlahové elektrické a teplovodné, zabezpečené kotlom na tuhé palivo umiestneným v technickej miestnosti. V dome je jedna vstavaná skriňa. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Dom je napojený na verejný rozvod elektrickej energie, zdrojom vody je vlastná studňa, odkanalizovaný je do žumpy.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Terasa (zimná záhrada)

Zimná záhrada sa nachádza vedľa rodinného domu, ide o jednu miestnosť prístupnú z rodinného domu a dvora. Bola daná do užívania v roku 2021.

Zastavaná plocha 1.NP zimnej záhrady je 23,06 m2.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.