Dražba nebytových priestorov v Kysuckom Novom Meste za zníženú cenu, len po zložení dražobnej zábezpeky Opakovaná 3D Vizualizácia

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
325 000 €
Minimálne prihodenie:
500 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
406 000 €
Dražobná zábezpeka:
30 000 €
3D vizualizácia:
Áno
Okres:
Kysucké Nové Mesto
Obec:
Kysucké Nové Mesto
Katastrálne územie:
Kysucké Nové Mesto
Ulica:
Horná Skotňa 2945
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

 

- Priestor č. 1 nachádzajúci sa vo Viacúčelovej budove čs. 2945 so súp. č.: 2945, č. vchodu: 1 – prízemie, postavenej na parcele reg. „C“ č.: 988/145 o výmere 325 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 7950/72823 (ďalej len „Nebytový priestor 1“),

- Priestor č. 2 nachádzajúci sa vo Viacúčelovej budove čs. 2945 so súp. č.: 2945, č. vchodu: 1 – prízemie, postavenej na parcele reg. „C“ č.: 988/145 o výmere 325 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 8238/72823 (ďalej len „Nebytový priestor 2“),

- Priestor č. 3 nachádzajúci sa vo Viacúčelovej budove čs. 2945 so súp. č.: 2945, č. vchodu: 1 – prízemie, postavenej na parcele reg. „C“ č.: 988/145 o výmere 325 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 8193/72823 (ďalej len „Nebytový priestor 3“),

- Priestor č. 5 nachádzajúci sa vo Viacúčelovej budove čs. 2945 so súp. č.: 2945, č. vchodu: 1 – 1.poschodie, postavenej na parcele reg. „C“ č.: 988/145 o výmere 325 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 6185/72823 (ďalej len „Nebytový priestor 5“),

- Priestor č. 6 nachádzajúci sa vo Viacúčelovej budove čs. 2945 so súp. č.: 2945, č. vchodu: 1 – 1.poschodie, postavenej na parcele reg. „C“ č.: 988/145 o výmere 325 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 3506/72823 (ďalej len „Nebytový priestor 6“),

- Priestor č. 7 nachádzajúci sa vo Viacúčelovej budove čs. 2945 so súp. č.: 2945, č. vchodu: 1 – 1.poschodie, postavenej na parcele reg. „C“ parc. č.: 988/145 o výmere 325m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 1639/72823 (ďalej len „Nebytový priestor 7“),

- Priestor č. 8 nachádzajúci sa vo Viacúčelovej budove čs. 2945 so súp. č.: 2945, č. vchodu: 1 – 1.poschodie, postavenej na parcele reg. „C“ č.: 988/145 o výmere 325 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 1683/72823 (ďalej len „Nebytový priestor 8“),

- Priestor č. 9 nachádzajúci sa vo Viacúčelovej budove čs. 2945 so súp. č.: 2945, č. vchodu: 1 – 1.poschodie, postavenej na parcele reg. „C“ č.: 988/145 o výmere 325 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 9730/72823 (ďalej len „Nebytový priestor 9“),

- Priestor č. 10 nachádzajúci sa vo Viacúčelovej budove čs. 2945 so súp. č.: 2945, č. vchodu: 1 – 2. poschodie, postavenej na parcele reg. „C“ č.: 988/145 o výmere 325 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 3747/72823 (ďalej len „Nebytový priestor 10“),

- Priestor č. 11 nachádzajúci sa vo Viacúčelovej budove čs. 2945 so súp. č.: 2945, č. vchodu: 1 – 2. poschodie, postavenej na parcele reg. „C“ č.: 988/145 o výmere 325 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 2255/72823 (ďalej len „Nebytový priestor 11“),

- Priestor č. 12 nachádzajúci sa vo Viacúčelovej budove čs. 2945 so súp. č.: 2945, č. vchodu: 1 – 2.poschodie, postavenej na parcele reg. „C“ č.: 988/145 o výmere 325 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 2537/72823 (ďalej len „Nebytový priestor 12“),

- Priestor č. 13 nachádzajúci sa vo Viacúčelovej budove čs. 2945 so súp. č.: 2945, č. vchodu: 1 – 2.poschodie, postavenej na parcele reg. „C“ č.: 988/145 o výmere 325 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 3643/72823 (ďalej len „Nebytový priestor 13“),

- Priestor č. 14 nachádzajúci sa vo Viacúčelovej budove čs. 2945 so súp. č.: 2945, č. vchodu: 1 – 2.poschodie, postavenej na parcele reg. „C“ č.: 988/145 o výmere 325 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 2152/72823 (ďalej len „Nebytový priestor 14“),

- Priestor č. 15 nachádzajúci sa vo Viacúčelovej budove čs. 2945 so súp. č.: 2945, č. vchodu: 1 – 2.poschodie, postavenej na parcele reg. „C“ č.: 988/145 o výmere 325 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 9327/72823 (ďalej len „Nebytový priestor 15“),

 

tak ako sú zapísané na LV č. 2060 vedenom Okresným úradom Kysucké Nové Mesto, katastrálny odbor, okres: Kysucké Nové Mesto, obec: Kysucké Nové Mesto, pre katastrálne územie: Kysucké Nové Mesto (ďalej spolu Nebytový priestor č. 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 a 15 len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

 

Viacúčelová budova s bola budovaná po etapách v rôznych časových obdobiach. V roku 1969 bola daná do užívania pôvodná dvojpodlažná časť budovy, ktorá tvorila administratívny prístavok susednej výrobnej hale (p. č. 988/17). V roku 2009 bola začatá nadstavba 3.NP vrátane novej strešnej konštrukcie, ktorá bola daná do užívania v roku 2012, zároveň  s touto prestavbou bola realizovaná prestavba 1. a 2.NP pôvodného objektu spojená s čiastočnou zmenou dispozičného riešenia a účelu využitia jednotlivých podlaží. Pri tejto prestavbe boli na celej budove vymenené takmer všetky prvky krátkodobej životnosti (úpravy povrchov okná, dvere, rozvody ZTI, rozvody ELI, vybavenie sociálnych zariadení, kuchyne, nová strešná konštrukcia vrátane výmeny krytiny a klampiarskych konštrukcií).

Okrem týchto stavebných prác bolo zrealizované aj kompletné vonkajšie zateplenie obvodových stien, vrátane nových fasádnych minerálnych omietok). V roku 2013 bola vykonaná zmena účelu využitia celého objektu na základe rozhodnutia o povolení zmeny názvu stavby " Nadstavba budovy pre soc. a administratívne účely" na stavbu " Viacúčelová budova na pozemku č. CKN 988/145 vydaného mestom Kysucké Nové Mesto.

 

 1. Nebytový priestor č. 1

Nebytový priestor č. 1 tvorí kancelária s príslušenstvom umiestnená vo viacúčelovej budove v prízemí prístupnej z vonkajšej časti dvora z parcely č. 988/156. Nebytový priestor je využívaný ako kancelária so zasadačkou, kuchynkou a sociálnym zariadením.

 

Dispozičné riešenie:

Dispozične je priestor rozdelený nasledovne: chodba, kuchynka, WC, zasadačka a jedna kancelária, ktoré sú v pôdoryse vyznačené číslami miestností 1.03, 1.04, 1.05, 1.11 a 1.12.

Celková podlahová plocha je o výmere 78,24 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Nebytový priestor je zrekonštruovaný (rekonštrukcia kuchyne, podláh, okien bola realizovaná v roku 2013), s bežným štandardom vybavenia. Vnútorné dvere sú dyhované na báze dreva plné a presklené, osadené do kovových zárubní. Vchodové dvere sú plastové s izolačným dvojsklom. Steny a stropy nebytového priestoru sú s povrchovou úpravou zo štukovej omietky s maľbou. Okná sú vymenené plastové EURO s izolačným dvojsklom, doplnené hliníkovými horizontálnymi žalúziami. Elektroinštalácia v nebytovom priestore je rekonštruovaná. Nebytový priestor je vybavený sociálnym zariadením - WC s umývadlom a menšou kuchynskou linkou na báze dreva, vybavenou nerezovým drezom. Vo WC a v kuchynke je podlaha z keramickej dlažby, v kancelárií je plávajúca laminátová podlaha.

 

 1. Nebytový priestor č. 2

Nebytový priestor č. 2 je sklad - dielňa umiestnená vo viacúčelovej budove v prízemí v jej juhozápadnej časti prístupnej z vonkajšej časti dvora z parcely č. 988/99.

 

Dispozičné riešenie:

Dispozične je priestor tvorený jedným priestorom, ktorý má vlastné kúrenie kondenzačným kotlom a je v pôdoryse vyznačený číslom miestnosti 1.07. Nebytový priestor je využívaný ako dielňa a sklad so sociálnym zariadením.

Celková podlahová plocha je o výmere 96,03 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Nebytový priestor je zrekonštruovaný s priemyselnou podlahou. Okná sú vymenené (rekonštrukcia realizovaná v roku 2013), s bežným štandardom vybavenia. Vstup do nebytového priestoru je cez vráta z kovových profilov s plechovou výplňou. Steny a stropy nebytového priestoru sú s povrchovou úpravou zo štukovej omietky s maľbou. Okná sú vymenené plastové EURO s izolačným dvojsklom. Elektroinštalácia je rekonštruovaná. Nebytový priestor je vybavený sociálnym zariadením - WC s umývadlom rekonštruovaným v roku 2013. Vykurovanie je vlastným závesným kondenzačným kotlom s plechovými radiátormi zn. Korad.

 

 1. Nebytový priestor č. 3

Nebytový priestor č. 3 tvorí sklad a WC, umiestnené vo viacúčelovej budove v prízemí v jej juhozápadnej časti prístupnej  z vonkajšej časti dvora z parcely č. 988/157.

 

Dispozičné riešenie:

Dispozične je priestor tvorený jedným priestorom, ktorý má vlastné kúrene kondenzačným kotlom a je v pôdoryse vyznačený číslom miestnosti 1.06 a 1.08. Nebytový priestor je využívaný ako dielňa a sklad so sociálnym zariadením.

Celková podlahová plocha je o výmere 73,42 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Nebytový priestor je zrekonštruovaný s priemyselnou podlahou. Okná sú vymenené, (rekonštrukcia bola realizovaná

v roku 2013) s bežným štandardom vybavenia. Vstup do nebytového priestoru je cez vráta z kovových profilov  s plechovou výplňou. Steny a stropy nebytového priestoru sú s povrchovou úpravou zo štukovej omietky s maľbou. Okná sú vymenené za plastové EURO s izolačným dvojsklom. Elektroinštalácia v priestore je rekonštruovaná. Nebytový priestor je vybavený sociálnym zariadením - WC s umývadlom, rekonštruovaným v roku 2013. Vykurovanie je vlastným závesným kondenzačným kotlom s plechovými radiátormi zn. Korad.

 

 1. Nebytový priestor č. 5

Nebytový priestor č. 5 tvorí predsieň, kuchynka, 2 x izba a kúpeľňa s WC umiestnená vo viacúčelovej budove na 1. poschodí v jej juhozápadnej časti prístupnej zo spoločnej chodby.

 

Dispozičné riešenie:

Dispozične je priestor tvorený dvomi izbami, kúpeľňou s WC, kuchynkou a predsieňou. V pôdoryse II.NP je vyznačený číslami miestnosti 2.18, 2.19, 2.20, 2.21 a 2.22. Nebytový priestor je využívaný ako ubytovňa so sociálnym zariadením a kuchynkou.

Celková podlahová plocha je o výmere 61,65 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Nebytový priestor je zrekonštruovaný s podlahou plávajúcou laminátovou. Okná sú vymenené za plastové EURO s bežným štandardom vybavenia. Vstup do nebytového priestoru je zo spoločnej chodby. Steny a stropy nebytového priestoru sú s povrchovou úpravou zo štukovej omietky s maľbou. Okná sú vymenené za plastové EURO s izolačným dvojsklom. Elektroinštalácia je rekonštruovaná. Nebytový priestor je vybavený sociálnym zariadením - WC s umývadlom a sprchou rekonštruovanými v roku 2013. Vykurovanie tohto priestoru je závesným kondenzačným kotlom umiestneným v chodbe v blízkosti nebytového priestoru a plechovými radiátormi zn. Korad. Vo väčšej izbe je umiestnený teplovzdušný krb s krbovou vložkou.

 

 1. Nebytový priestor č. 6

Nebytový priestor č. 6 tvorí predsieň, 2x izba, kúpeľňa s WC, predsieň s kuchynkou, umiestnené vo viacúčelovej budove na 1. poschodí v jej juhozápadnej časti prístupnej zo spoločnej chodby.

 

Dispozičné riešenie:

Dispozične priestor pozostáva z dvoch izieb, sociálneho zariadenia, ktorý má vlastné kúrene kondenzačným kotlom umiestneným v blízkosti nebytového priestoru prístupného z chodby a je v pôdoryse vyznačený číslami miestností 2.13, 2.14, 2.15, 2.16 a 2.17.

Celková podlahová plocha je o výmere 35,06 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Nebytový priestor je využívaný ako ubytovňa so sociálnym zariadením a menšou kuchynkou. Nebytový priestor je zrekonštruovaný v izbách s podlahou plávajúcou laminátovou a v soc. zariadeniach z keramickej dlažby. Okná sú vymenené za EURO plastové (rekonštrukcia realizovaná v roku 2013), s bežným štandardom vybavenia. Vstup do nebytového priestoru je zo spoločnej chodby. Steny a stropy nebytového priestoru sú s povrchovou úpravou zo štukovej omietky s maľbou. Elektroinštalácia v priestore je rekonštruovaná. Nebytový priestor je vybavený sociálnym zariadením - WC s umývadlom rekonštruovaným v roku 2013. Vykurovanie je závesným kondenzačným kotlom umiestneným v blízkosti nebytového priestoru z chodby a plechovými radiátormi zn. Korad.

 

 1. Nebytový priestor č. 7 a č. 8

Nebytový priestor č. 7 a č. 8 sú prístupné jednými vchodovými dverami (druhé sú zamurované). Celkový priestor pozostáva z predsiene s kuchynkou, izby a kúpeľne s WC. Je umiestnený vo viacúčelovej budove na 1. poschodí v jej juhozápadnej časti prístupnej zo spoločnej chodby. Nebytový priestor je využívaný ako ubytovňa so sociálnym zariadením a menšou kuchynskou linkou.

 

Dispozičné riešenie:

Dispozične priestor pozostáva z dvoch izieb voľne prechodných bez dverí, sociálneho zariadenia vybaveného sprchovacím kútom, umývadlom a WC kombi. V pôdoryse je vyznačený číslami miestností 2.10, 2.11 a 2.12.

Celková podlahová plocha je o výmere 33,43 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Nebytový priestor je zrekonštruovaný v izbách s podlahou plávajúcou laminátovou a v soc. zariadeniach z keramickej dlažby. Okná sú vymenené za EURO plastové (rekonštrukcia realizovaná v roku 2013), s bežným štandardom vybavenia. Vstup do nebytového priestoru je zo spoločnej chodby. Steny a stropy nebytového priestoru sú s povrchovou úpravou zo štukovej omietky s maľbou. Elektroinštalácia v priestore je rekonštruovaná. Nebytový priestor je vybavený sociálnym zariadením - WC s umývadlom rekonštruovaným v roku 2013. Vykurovanie tohto priestoru je závesným kondenzačným kotlom umiestneným v blízkosti nebytového priestoru z chodby a plechovými radiátormi zn. Korad.

 

 1. Nebytový priestor č. 9

Nebytový priestor č. 9 je umiestnený vo viacúčelovej budove na 1. poschodí v jej severovýchodnej časti prístupnej zo schodiskového priestoru. Nebytový priestor je využívaný ako ubytovňa so sociálnym zariadením a menšou kuchynkou.

 

Dispozičné riešenie:

Dispozične priestor pozostáva z veľkej izby, jedálne, kuchyne a sociálneho zariadenia. Nebytový priestor je vykurovaný kondenzačným kotlom umiestneným v technickej miestnosti (miestnosť č. 2.08), ktorá je umiestnená za kuchynkou nebytového priestoru. Nebytový priestor je v pôdoryse vyznačený číslami miestností 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07 a 2.23.

Celková podlahová plocha je o výmere 87,98 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Nebytový priestor je zrekonštruovaný v izbách s podlahou plávajúcou laminátovou a v soc. zariadení z keramickej dlažby. Okná sú vymenené za EURO plastové (rekonštrukcia realizovaná v roku 2013), s bežným štandardom vybavenia. Vstup do nebytového priestoru je zo schodiskového priestoru. Steny a stropy nebytového priestoru sú s povrchovou úpravou zo štukovej omietky s maľbou. Elektroinštalácia v priestore je rekonštruovaná. Nebytový priestor je vybavený sociálnym zariadením - WC s umývadlom rekonštruovaným v roku 2013. Vykurovanie tohto priestoru je závesným kondenzačným kotlom umiestneným v blízkosti nebytového priestoru z chodby a plechovými radiátormi zn. Korad.

 

 1. Nebytový priestor č. 10

Nebytový priestor č. 10 pozostávajúci z predsiene, izby s kuchynskou linkou, kúpeľne a WC je umiestnený vo viacúčelovej budove na 2. poschodí v jej juhozápadnej časti prístupnej cez chodbu od schodiskového priestoru. Nebytový priestor je využívaný ako ubytovňa so sociálnym zariadením a menšou kuchynkou.

 

Dispozičné riešenie:

Dispozične priestor pozostáva z jednej izby s kuchynským kútom a zo sociálneho zariadenia - sprcha s umývadlom a WC. Nebytový priestor je v pôdoryse vyznačený číslami miestnosti 3.19, 3.20, 3.21 a 3.22.

Celková podlahová plocha je o výmere 37,28 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Nebytový priestor je zrekonštruovaný v izbách s podlahou plávajúcou laminátovou a v soc. zariadeniach z keramickej dlažby. Okná sú vymenené za EURO plastové (rekonštrukcia realizovaná v roku 2013), s bežným štandardom vybavenia. Vstup do nebytového priestoru je zo schodiskového priestoru. Steny a stropy nebytového priestoru sú s povrchovou úpravou zo štukovej omietky s maľbou. Elektroinštalácia v priestore je rekonštruovaná. Nebytový priestor je vybavený sociálnym zariadením - WC s umývadlom rekonštruovaným v roku 2013. Vykurovanie nebytového priestoru je ústredné s plechovými radiátormi zn. Korad a kotlom závesným kondenzačným umiestneným v technickej miestnosti na 1.poschodí budovy.

 

 1. Nebytový priestor č. 11

Nebytový priestor č. 11 pozostávajúci z predsiene, izby s kuchynskou linkou, kúpeľne a WC je umiestnený vo viacúčelovej budove na 2. poschodí v jej juhozápadnej časti prístupnej cez chodbu od schodiskového priestoru. Nebytový priestor je využívaný ako ubytovňa so sociálnym zariadením a menšou kuchynkou.

 

Dispozičné riešenie:

Dispozične priestor pozostáva z jednej izby s kuchynským kútom a zo sociálneho zariadenia- sprcha s umývadlom a WC. Nebytový priestor je v pôdoryse vyznačený číslami miestností 3.15, 3.16, 3.17 a 3.18.

Celková podlahová plocha je o výmere 22,50 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Nebytový priestor je zrekonštruovaný v izbách s podlahou plávajúcou laminátovou a v soc. zariadeniach z keramickej dlažby. Okná sú vymenené za EURO plastové (rekonštrukcia realizovaná v roku 2013), s bežným štandardom vybavenia. Vstup do nebytového priestoru je zo schodiskového priestoru cez chodbu v juhozápadnej časti budovy. Steny a stropy nebytového priestoru sú s povrchovou úpravou zo štukovej omietky s maľbou. Elektroinštalácia v priestore je rekonštruovaná. Nebytový priestor je vybavený sociálnym zariadením - WC s umývadlom rekonštruovaným v roku 2013.

Vykurovanie nebytového priestoru je ústredné s plechovými radiátormi zn. Korad a kotlom závesným kondenzačným umiestneným v technickej miestnosti na 1.poschodí budovy.

 

 1. Nebytový priestor č. 12

Nebytový priestor č. 12 pozostávajúci z predsiene, izby s kuchynskou linkou, kúpeľne a WC je umiestnený vo viacúčelovej budove na 2. poschodí v jej juhozápadnej časti prístupnej cez chodbu od schodiskového priestoru. Nebytový priestor je využívaný ako ubytovňa so sociálnym zariadením a menšou kuchynkou.

 

Dispozičné riešenie:

Dispozične priestor pozostáva z jednej izby s kuchynským kútom a zo sociálneho zariadenia - sprcha s umývadlom a WC. Nebytový priestor je v pôdoryse vyznačený číslami miestností 3.11, 3.12, 3.13 a 3.14.

Celková podlahová plocha je o výmere 25,48 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Nebytový priestor je zrekonštruovaný v izbách s podlahou plávajúcou laminátovou a v soc. zariadeniach z keramickej dlažby. Okná sú vymenené za EURO plastové (rekonštrukcia realizovaná v roku 2013), s bežným štandardom vybavenia. Vstup do nebytového priestoru je zo schodiskového priestoru cez chodbu v juhozápadnej časti budovy. Steny a stropy nebytového priestoru sú s povrchovou úpravou zo štukovej omietky s maľbou. Elektroinštalácia v priestore je rekonštruovaná. Nebytový priestor je vybavený sociálnym zariadením - WC s umývadlom rekonštruovaným v roku 2013. Vykurovanie nebytového priestoru je ústredné s plechovými radiátormi zn. Korad a kotlom závesným kondenzačným umiestneným v technickej miestnosti na 1.poschodí budovy.

 

 1. Nebytový priestor č. 13

Nebytový priestor č. 13 pozostávajúci z predsiene, izby s kuchynskou linkou, kúpeľne a WC je umiestnený vo viacúčelovej budove na 2. poschodí v jej juhozápadnej časti prístupnej cez chodbu od schodiskového priestoru. Nebytový priestor je využívaný ako ubytovňa so sociálnym zariadením a menšou kuchynkou.

 

Dispozičné riešenie:

Dispozične priestor pozostáva z jednej izby s kuchynským kútom a zo sociálneho zariadenia - sprcha s umývadlom a WC. Nebytový priestor je v pôdoryse vyznačený číslami miestností 3.07,3.08, 3.09 a 3.10.

Celková podlahová plocha je o výmere 36,43 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Nebytový priestor je zrekonštruovaný v izbách s podlahou plávajúcou laminátovou a v soc. zariadeniach z keramickej dlažby. Okná sú vymenené za EURO plastové (rekonštrukcia realizovaná v roku 2013), s bežným štandardom vybavenia. Vstup do nebytového priestoru je zo schodiskového priestoru cez chodbu v juhozápadnej časti budovy. Steny a stropy nebytového priestoru sú s povrchovou úpravou zo štukovej omietky s maľbou. Elektroinštalácia v priestore je rekonštruovaná. Nebytový priestor je vybavený sociálnym zariadením - WC s umývadlom rekonštruovaným v roku 2013. Vykurovanie nebytového priestoru je ústredné s plechovými radiátormi zn. Korad a kotlom závesným kondenzačným umiestneným v technickej miestnosti na 1.poschodí budovy.

 

 1. Nebytový priestor č. 14

Nebytový priestor č. 14 pozostávajúci z predsiene, izby s kuchynským kútom kúpeľne je umiestnený vo viacúčelovej budove na 2. poschodí v jej juhozápadnej časti prístupnej cez chodbu od schodiskového priestoru. Nebytový priestor je využívaný ako ubytovňa so sociálnym zariadením a menšou kuchynkou.

 

Dispozičné riešenie:

Dispozične priestor pozostáva z jednej izby s kuchynským kútom a zo sociálneho zariadenia - sprcha s umývadlom.  Nebytový priestor je v pôdoryse vyznačený číslami miestnosti 3.04, 3.05 a 3.06.

Celková podlahová plocha je o výmere 21,48 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Nebytový priestor je zrekonštruovaný v izbách s podlahou plávajúcou laminátovou a v soc. zariadení z keramickej dlažby. Okná sú vymenené za EURO plastové (rekonštrukcia realizovaná v roku 2013), s bežným štandardom vybavenia. Vstup do nebytového priestoru je zo schodiskového priestoru cez chodbu v juhozápadnej časti budovy. Steny a stropy nebytového priestoru sú s povrchovou úpravou zo štukovej omietky s maľbou. Elektroinštalácia v priestore je rekonštruovaná. Nebytový priestor je vybavený sociálnym zariadením - WC s umývadlom rekonštruovaným v roku 2013. Vykurovanie nebytového priestoru je ústredné s plechovými radiátormi zn. Korad a kotlom závesným kondenzačným, umiestneným v technickej miestnosti na 1.poschodí budovy.

 

 1. Nebytový priestor č. 15

Nebytový priestor č. 15 pozostávajúci z chodby, predsiene s kuchynským kútom, 3 x izby, 3 x sprcha a 2x WC  s umývadlom je umiestnený vo viacúčelovej budove na 2. poschodí v jej severovýchodnej časti prístupnej od schodiskového priestoru. Nebytový priestor je využívaný ako ubytovňa so sociálnym zariadením a menšou kuchynkou.

Dispozičné riešenie:

Dispozične nebytový priestor pozostáva z troch izieb, predsiene s kuchynským kútom, 3 x sprcha s umývadlom a sociálneho zariadenia. Nebytový priestor je v pôdoryse vyznačený číslami miestností 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33. 3.34, 3,35 a 3.36.

Celková podlahová plocha je o výmere 92,91 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Nebytový priestor je zrekonštruovaný v izbách s podlahou plávajúcou laminátovou a v soc. zariadeniach z keramickej dlažby. Okná sú vymenené EURO plastové - v roku 2013, s bežným štandardom vybavenia. Vstup do nebytového priestoru je zo schodiskového priestoru cez chodbu v juhozápadnej časti budovy. Steny a stropy nebytového priestoru sú s  povrchovou úpravou zo štukovej omietky s maľbou. Elektroinštalácia v priestore je rekonštruovaná. Nebytový priestor je vybavený sociálnym zariadením - WC s umývadlom rekonštruovaným v roku 2013. Vykurovanie nebytového priestoru je ústredné s plechovými radiátormi zn. Korad a kotlom závesným kondenzačným umiestneným v technickej miestnosti na 1.poschodí budovy.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.