Dražba bytu s altánkom v obci Jur nad Hronom Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
30.05.2022 14:00
Miesto dražby:
zasadačka na 1.poschodí budovy spol. MEDIAHAUS, s.r.o. na ulici Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
09.05.2022 09:30
Druhá obhliadka:
23.05.2022 09:30
Najnižšie podanie:
55 900 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
55 900 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Levice
Obec:
Jur nad Hronom
Katastrálne územie:
Jur nad Hronom
Ulica:
279 
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

  1. byt č. 3 – 2B nachádzajúci sa na prízemí bytového domu so 4 byt. jed a 2 sam. vstupmi, so súpisným číslom 279, vchod: 2 v Jure nad Hronom (ďalej len ako „Dom“) postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 2742/3 o výmere 107 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemku parcely registra „C“ č. 2742/29 o výmere 10 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemku parcely registra „C“ č. 2742/30 o výmere 10 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemku parcely registra „C“ č. 2742/31 o výmere 90 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemku parcely registra „C“ č. 2742/32 o výmere 90 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemku parcely registra „C“ č. 2742/33 o výmere 109 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku a k pozemku parcely registra „C“ č. 2742/27 o výmere 28 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a k pozemku parcely registra „C“ č. 2742/28 o výmere 29 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o veľkosti 5783/25424, tak ako je zapísaný v evidencii Okresného úradu Levice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1405, okres Levice, obec Jur nad Hronom, katastrálne územie Jur nad Hronom (ďalej len ako „Nehnuteľnosť I“),

 

  1. pozemok parcely registra „C“ č. 2742/35 o výmere 35 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, tak ako je zapísaný v evidencii Okresného úradu Levice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1420, okres Levice, obec Jur nad Hronom, katastrálne územie Jur nad Hronom (ďalej len ako „Nehnuteľnosť II“ a spolu s Nehnuteľnosťou I len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

POZRITE SI VIZUALIZÁCIU BYTU:

https://livetour.istaging.com/6aee24a6-9c9c-4382-bfaa-f46b731874f9

Jedná sa o byt na prízemí jednopodlažného bytového domu s príslušenstvom v obci Jur nad Hronom. Bytový dom - prestavba so štyrmi bytovými jednotkami je po kolaudácii z roku 2013 vo veľmi dobrom stave. Dom bol daný do užívania v roku 2013.

 

Dispozičné riešenie:

Byt č. 3 - 2B sa nachádza na prízemí, bytového domu, prístupný je vchodom číslo 2. Pozostáva z dvoch obytných miestností a príslušenstva, ktoré tvorí vstupná chodba, kúpeľňa, šatník, komora, kuchynský kút a terasa - altánok.

Celková podlahová plocha bytu č. 3 - 2B je 57,73 m2.

 

Altánok je k bytu pristavaný z juhozápadnej strany – ide o krytú terasu s bočnými stenami, drevenej konštrukcie, zastrešenou plechovou strešnou krytinou.

Altánok je o výmere 20,99 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Bytový dom:

Bytový dom je postavený z polystyrénových tvárnic vyplnených betónovou zmesou na základových pásoch s vodorovnou izoláciou a s hrúbkou muriva 45 cm. Obvodové murivo je dodatočne zateplené 12 cm polystyrénom so silikónovou štruktúrovanou vonkajšou omietkou. Stavba je prízemná, nepodpivničená s jedným nadzemným podlažím. Bytový dom má plochú dvojplášťovú strechu s predpätými železobetónovými stropnými panelmi Spirol, dodatočne zateplenú spevneným polystyrénom s krytinou fatrafol. Stropy v interiéri bytov sú sadrokartónové, zavesené. Bytový dom má prípojku vody, elektriny a kanalizáciu má vedenú do malej čističky odpadových vôd so vsakovacím polom, postavenej pre bytový dom na parcele číslo 2742/7.

 

Byt:

Vstupné chodby do bytov sú uzavreté vonkajšími plastovými dverami s elektrickým vrátnikom, vstupná chodba je s keramickou dlažbou a automatickým vypínaním osvetlenia s možnosťou zapojenia alarmu do vyhotoveného rozvodu. Vo všetkých miestnostiach sú moderné keramické podlahy. Steny sú vystierkované novými hladkými omietkami - stierkami, podhľady stropov sú vyspravené sadrokartónom - zaveseným podhľadom vo všetkých izbách vo vstupnej chodbe a v obývačke so zabudovanými stropnými svetlami. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom s vnútorným hliníkovým žalúziami. Dvere sú hladké plné a zasklené dyhované, vstupné sú bezpečnostné oplechované, ohňovzdorné. Bytové jadro je murované s kúpeľňou s plastovou vaňou, keramickým umývadlom a WC kombi misou. V kúpeľni je osadený elektrický kotol ústredného teplovodného podlahového kúrenia s elektrickým zásobníkovým ohrievačom vody. Keramický obklad v kúpeľni je do 2,0 m výšky.

Kuchyňa je vybavená novou modernou kuchynskou linkou s elektrickým šporákom so sklokeramickou varnou doskou, odsávačom a 3,8 m dlhou kuchynskou linkou na báze dreva s nerezovým drezom, zabudovanou umývačkou riadu, chladničkou s mrazničkou s obkladom okolo linky. V celom byte sú všetky batérie jednopákové.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.