Dražba 3- izbového bytu v Medzeve! Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
31.05.2022 08:30
Miesto dražby:
konferenčná miestnosť Aula A. Einsteina, Novitech Partner s.r.o., Hotel TeleDom, Timonova 27, 040 01 Košice
Prvá obhliadka:
09.05.2022 09:00
Druhá obhliadka:
30.05.2022 09:00
Najnižšie podanie:
50 400 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
50 400 €
Dražobná zábezpeka:
10 000 €
Okres:
Košice - okolie
Obec:
Medzev
Katastrálne územie:
Medzev
Ulica:
Robotnícka 320/4
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Košice-okolie, obec: Medzev, katastrálne územie: Medzev, zapísané v evidencii Okresného úradu Košice-okolie, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1942, a to konkrétne:

  • byt č. 5 nachádzajúci sa na 2.p. objektu bývania so súpisným číslom 320, vchod: 4 v Medzeve (ďalej len ako „Dom“), postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 280 o výmere 165 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (právny vzťah k pozemku je evidovaný na liste vlastníctva č. 2661) spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a na príslušenstve o veľkosti 78/468 (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Trojizbový byt č. 5 v obytnom dome súpisné číslo 320 na Robotníckej ulici č. 4, katastrálne územie Medzev

Predmet dražby sa nachádza na druhom poschodí v obytnom dome na Robotníckej ulici. Obytný dom sa nachádza v zástavbe obytných domov a rodinných domov. Bol daný do užívania v roku 1965. Objekt je podpivničený. V I. podzemnom podlaží sa nachádzajú pivnice a spoločné priestory. Ostatné tri nadzemné podlažia sú obytné. V obci Medzev sa nachádza kompletná občianska vybavenosť.

 

Dispozičné riešenie:

Byt č. 5 pozostáva z troch obytných miestností, chodby, kúpeľne, WC, komory a kuchyne.

Celková podlahová plocha bytu č. 5 je 74,45 m2 (vrátane dvoch pivníc o výmere 7,88 m2 a 6,65 m2).

 

Technicko - konštrukčné riešenie:

Bytový dom

Bytový dom je tehlový s plochou strechou, pokrytý mäkkou krytinou. Obytný dom je napojený na rozvod verejných inžinierskych sietí (elektrina, voda a kanalizácia) a je prístupný po spevnenej komunikácii.

 

Byt

V byte boli vykonané stavebné úpravy. Obytné miestnosti majú vápennú omietku. Okná sú plastové s vnútornými pred okennými žalúziami. Zárubne sú oceľové, dvere sú hladké so zasklením. Podlahy v obytných miestnostiach sú pôvodné parketové, ostatné podlahy sú keramické dlažby. Jadro je murované s keramickým obkladom stien. Okolo kuchynskej linky sa nachádza obklad stien. V kúpeľni sa nachádza sprchovací kút a umývadlo. WC je samostatné s kombi splachovačom a umývadlom. Zariaďovacie predmety sú štandardné. Batérie sú pákové. Kuchynská linka je nová z materiálov na báze dreva. V linke je zabudovaná sklokeramická elektrická varná doska a elektrická rúra na pečenie. Drez je nerezový. Byt je vykurovaný kachľovou pecou umiestnenou na rozhraní obývacej izby a chodby. Byt je napojený na verejný rozvod studenej vody. Pitná voda je ohrievaná elektrickým zásobníkovým ohrievačom vody.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.