Opakovaná dražba 3 - izbového mezonetového bytu v Stupave! NIŽŠIA CENA! Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
02.10.2023 10:00
Miesto dražby:
priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava, (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
Prvá obhliadka:
14.09.2023 09:30
Druhá obhliadka:
29.09.2023 09:30
Najnižšie podanie:
145 500 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
194 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Malacky
Obec:
Stupava
Katastrálne územie:
Stupava
Ulica:
Vincenta Šikulu 2430/23
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti v podiele 1/1 nachádzajúce sa v okrese: Malacky, obec: Stupava, katastrálne územie: Stupava, zapísané v evidencii Okresného úradu Malacky, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 8200, a to konkrétne:

  • byt č. 27 nachádzajúci sa na 4. mezaníne bytového domu so súpisným číslom 2430, vchod: 23 v Stupave (ďalej len ako „Dom“), postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 3899/69 o výmere 632 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k pozemku parcely registra „C“ č. 3899/69 o výmere 632 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a parcely registra „C“ č.  3899/176 o výmere 113 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o veľkosti 9520/221556 (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

3 – izbový byt č. 27 v bytovom dome súp. č. 2430, katastrálne územie Stupava

Bytový dom je situovaný v meste Stupava, v zástavbe obytných domov a občianskej vybavenosti, do výšky 5. NP. Predmet dražby sa nachádza na 4. NP a 5. NP. Prístup je z hlavnej cestnej komunikácie. Bytový dom má tri schodiská, pričom na schodisku je celkovo 10 bytov. Napojený je na verejný vodovod, elektrickú energiu, plynovod, telefón, káblovú televíziu a odkanalizovaný je do verejnej kanalizačnej siete. Jedná sa o bytový dom vybudovaný v r. 2008. Je tu výborné dopravné spojenie do hlavného mesta Bratislavy a to aj z dôvodu, že je umiestnený na súbežnej ceste s hlavnou tepnou spájajúcou Bratislavu, Šamorín a Komárno a do Bratislavy je to do 10 minút jazdy autom. Orientácia bytu je na juhovýchod a juhozápad.  

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Byt č. 27 sa nachádza na 4. NP a 5. NP. Pozostáva z 3 obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvo bytu tvorí kuchyňa, jedálenský kút, predsieň, chodba, WC, jeden balkón a schodisko. V podkroví sa nachádzajú dve izby, kúpeľňa s WC, chodba, šatník a loggia. K bytu prináleží aj pivnica.

Celková podlahová plocha bytu č. 27 je 93,78 m2 (vrátane pivnice o výmere 1,42 m2 a bez plôch balkóna a loggie o výmere cca 12 m2).

 

Technicko - konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Bytový dom

Bytový dom je podpivničený s piatimi nadzemnými podlažiami, má obdĺžnikový pôdorys a zastrešený je sedlovou strechou. Zvislá nosná konštrukcia domu je murovaná. Obvodový plášť tvorí murivo s vonkajším zateplením a s farebnou povrchovou úpravou. Stropy sú železobetónové panelové s rovným podhľadom. Schodiská sú železobetónové prefabrikované - povrch tvoria keramické dlažby. Krytina je z pozinkovaného plechu. Vstupné dvere sú plastové s čipovým vrátnikom. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vykurovanie budovy je centrálne. Fasáda je zateplená. Okná sú plastové zdvojené vákuové s trojsklom.

 

Byt

V kuchyni sú zabudované spotrebiče - sklokeramická varná doska, elektrická rúra, digestor a umývačka riadu. Vstupné dvere sú protipožiarne. V byte je vybudovaná jedna vstavaná skriňa a dve klimatizačné jednotky. V byte sú interiérové žalúzie. WC je so zabudovanou nádržkou v stene. V loggii je vybudovaná sauna.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.