Dražba rodinného domu s rozsiahlymi pozemkami v obci Selice, okres Šaľa! Prvá Možnosť zníženia ceny!

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
30.05.2022 13:15
Miesto dražby:
veľká zasadačka na 1.poschodí budovy spol. MEDIAHAUS, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
09.05.2022 11:15
Druhá obhliadka:
23.05.2022 11:15
Najnižšie podanie:
52 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
52 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Možnosť zníženia ceny:
Áno
Okres:
Šaľa
Obec:
Selice
Katastrálne územie:
Šók
Ulica:
Čsl. armády 20/71
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Šaľa, obec: Selice, katastrálne územie: Šók, zapísané v evidencii Okresného úradu Šaľa, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1647, a to konkrétne:

 • rodinný dom so súpisným číslom 20 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 782 o výmere 183 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • rodinný dom so súpisným číslom 22 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 778 o výmere 338 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • hospodárska budova bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 781/2 o výmere 85 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 774/3 o výmere 56 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 774/4 o výmere 29 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 778 o výmere 338 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 779 o výmere 1551 m², druh pozemku: orná pôda,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 781/1 o výmere 98 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 781/2 o výmere 85 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 782 o výmere 183 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 783 o výmere 994 m², druh pozemku: orná pôda,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 784/4 o výmere 72 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 784/5 o výmere 662 m², druh pozemku: záhrada,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 784/8 o výmere 108 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 784/10 o výmere 600 m², druh pozemku: záhrada (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

1. Rodinný dom súp. č. 20, katastrálne územie Šók

Predmetom dražby je čiastočne podpivničený prízemný rodinný dom so stanovou strechou a neobytným podkrovím. Osadený je v zástavbe rodinných domov v obci Selice. Dom bol postavený približne v roku 1963. Údržba domu bola priemerná, dom vyžaduje rekonštrukciu. Obec Selice sa nachádza približne 14 km od okresného mesta Šaľa a od krajského mesta Nitra približne 30 km.

 

Dispozičné riešenie:

1.PP: pivnica.

Zastavaná plocha 1.PP je 9,6 m2.

 

1.NP: tri obytné miestnosti, kuchyňa, špajza, kúpeľňa s WC a zádverie.

Zastavaná plocha 1.NP je 122,63 m2.

 

Technicko - konštrukčné riešenie:

Základy sú betónové – ide o objekt s podzemným podlažím bez izolácie. Zvislé nosné konštrukcie sú murované v skladobnej hrúbke nad 30 do 40 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové. Stropy sú drevené trámové s rovným podhľadom. Strecha je stanová s nosnou konštrukciou z drevených väzníkov, krytina je ťažká obyčajná dvojdrážková. Fasádne omietky sú zo škrabaného brizolitu. Vnútorné úpravy povrchov sú vápennocementové hladké. Okná sú pôvodné drevené, dvere sú rámové s výplňou. Podlahy obytných miestností tvoria parkety, v kúpeľni s WC a v zádverí je keramická dlažba, v pivnici je cementová mazanina, rovnako v kuchyni a komore. Je tu rozvod studenej a teplej vody z pozinkovaných rúr, kanalizácia - zvody, rozvody a pripojenia sú z rúr PVC a elektroinštalácia - rozvody 220 a 380 V. Vykurovanie je ústredné teplovodné, je tu kotol na plyn aj tuhé palivo, hlavné rozvody sú z oceľových bezšvových rúr. Vykurovacie telesá sú panelové a oceľové rebrové. V kúpeľni je smaltovaná vaňa, umývadlo a WC kombi misa.

 

2. Rodinný dom súp. č. 22, katastrálne územie Šók

Rodinný dom bol podľa dostupných informácií daný do užívania v roku 1905, je v zlom (neudržiavanom) technickom stave, po uplynutí životnosti. Strecha domu bola rozobraná a odstránená.

 

3. Hospodárska budova bez súpisného čísla

Hospodárska budova bez súpisného čísla bola čiastočne prerobená na bývanie. Jedná sa o jednopodlažnú nepodpivničenú stavbu s neobytným podkrovím. Bola daná do užívania v roku 1963.

 

Dispozičné riešenie:

1.NP: jedna obytná miestnosť, kuchyňa a kúpeľňa.

Zastavaná plocha 1.NP je 84,65 m2.

 

Technicko - konštrukčné riešenie:

Základy sú betónové – ide o objekt bez podzemného podlažia a bez izolácie. Zvislé nosné konštrukcie sú murované v skladobnej hrúbke nad 30 do 40 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové. Stropy sú drevené trámové s rovným podhľadom. Strecha je stanová s nosnou konštrukciou z drevených väzníkov, krytina je ťažká obyčajná dvojdrážková. Fasádne omietky sú zo škrabaného brizolitu. Vnútorné úpravy povrchov sú vápennocementové hladké. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Všetky podlahy sú z keramickej dlažby. Je tu rozvod studenej vody, kanalizácia a elektroinštalácia. V kúpeľni je sprchový kút a WC kombi misa. Zvyšná časť hospodárskej budove nie je v dobrom technickom stave, vyžaduje si rekonštrukciu.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave vyžadujúcom si rekonštrukciu.