Pripravujeme dražbu rodinného domu v Čeríne, okres Banská Bystrica Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Banská Bystrica
Obec:
Čerín
Katastrálne územie:
Čerín
Ulica:
Čerín 14
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby


Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií