Dražba domu s prístavbou v Pezinku! Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
16.12.2021 10:00
Miesto dražby:
Kongresová sála na 1. poschodí v budove Technopol, Kutlíkova 17, Bratislava
Prvá obhliadka:
30.11.2021 09:45
Druhá obhliadka:
13.12.2021 09:45
Najnižšie podanie:
184 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
184 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Pezinok
Obec:
Pezinok
Katastrálne územie:
Pezinok
Ulica:
Fraňa Kráľa 471/32
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Pezinok, obec: Pezinok, katastrálne územie: Pezinok, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Pezinok, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1045, a to konkrétne:

  • dom so súpisným číslom 471 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 3724/1 o výmere 465 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • prístavba k rodinnému domu so súpisným číslom 5243 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 3724/2 o výmere 55 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 3724/1 o výmere 465 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 3724/2 o výmere 55 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 3725 o výmere 93 m², druh pozemku: vinica (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

1. Rodinný dom súpisné číslo 471, katastrálne územie Pezinok

Predmetom dražby je rodinný dom postavený na rovinatom pozemku v zastavanom území mesta Pezinok v zástavbe pôvodných i nových rodinných domov, na ulici Fraňa Kráľa. Pozemok je prístupný po mestských spevnených komunikáciách s možnosťou napojenia na verejný rozvod zemného plynu, elektrickej energie, pitnej vody, verejnej kanalizácie a pevnej telefónnej siete. Dom má jedno nadzemné podlažie a je čiastočne podpivničený. Predmet dražby bol daný do užívania v roku 1965.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1.PP: sklad, kotolňa a sklad.

Zastavaná plocha 1.PP je 30,18 m2.

1.NP: tri izby, chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC.

Zastavaná plocha 1.NP je 130,15 m2.

 

Technicko - konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Osadenie do terénu je v priemernej hĺbke do 2 m bez zvislej izolácie. Základy sú betónové s vodorovnou izoláciou. Nosné konštrukcie suterénu sú z monolitického betónu, nadzemného podlažia z tehlového muriva hrúbky do 50 cm. Deliace konštrukcie sú zo zhodného muriva menšej hrúbky. Vnútorné omietky v suteréne sú striekané hrubozrnné a na nadzemnom podlaží sú štukové. Stropy sú s rovným podhľadom železobetónové nad suterénom, drevený trámový nad prízemím. Krov je stanový väznicový drevenej konštrukcie. Krytina na streche je z dvojdrážkových pálených škridiel Tondach. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie sú z hliníkového plechu. Fasádne omietky sú brizolitové zo všetkých strán. Vnútorné dvere v suteréne sú drevené výplňové a na prízemí sú drevené dyhované v drevených zárubniach. Okná v suteréne sú oceľové jednoduché a na prízemí plastové s izolačným dvojsklom a interiérovými žalúziami. Podlahy v suteréne sú z cementového poteru, na prízemí sú podlahy z keramickej dlažby a bukových vlysov. Vykurovanie je ústredné, zabezpečené oceľovými panelovými radiátormi na prízemí. Elektroinštalácia v suteréne a na prízemí je svetelná a motorická. Rozvod vody je z pozinkovaného potrubia na prízemí studenej a teplej vody a v suteréne studenej vody. Inštalácia plynu je v suteréne a na prvom nadzemnom podlaží. Kanalizácia do verejnej siete je z plastového potrubia na prízemí z WC, kúpeľne a kuchyne. Zdroj TÚV je plynový zásobníkový ohrievač umiestnený v suteréne. Zdroj vykurovania je kotol ústredného kúrenia na zemný plyn umiestnený v suteréne. Vybavenie kuchyne na prízemí tvorí kuchynská linka z materiálov na báze dreva dĺžky 4,2 m, nerezový drez, zabudovaná štvorhoráková platňa s elektrickou rúrou a digestor. Vnútorné vybavenie prízemia tvorí WC kombi, zamurovaná plastová rohová vaňa, sprchový kút a keramické umývadlo. Vodovodné batérie sú na prízemí jednopákové. Vnútorné obklady sú na prízemí v kúpeľni vrátane vane, vo WC a za kuchynskou linkou. Elektrický rozvádzač s automatickým istením je na prízemí.

 

2. Prístavba k rodinnému domu

Objekt prístavby je situovaný vo dvore pôvodného rodinného domu. Napriek tomu, že je vedený ako prístavba, ide o samostatnú stavbu s dvomi bytovými jednotkami prevádzkovo neprepojenú s vedľajšou stavbou rodinného domu. Prístavba má samostatné súpisné číslo a má dve nadzemné podlažia, pričom jedno je podkrovné. Na každom podlaží sa nachádza samostatná bytová jednotka. Prístavba bola daná do užívania v roku 2008.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1.NP: dve izby, kuchyňa a WC.

Zastavaná plocha 1.NP je 55,22 m2.

2.NP: izba, obývacia izba s kuchyňou a kúpeľňa s WC.

Zastavaná plocha 2.NP je 55,22 m2.

 

Technicko - konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy sú betónové s vodorovnou izoláciou. Podmurovka je betónová omietaná. Murivo nadzemných podlaží je zo siporexových tvárnic hrúbky 38 cm a spolu za zateplením hrúbky do 50 cm. Deliace konštrukcie sú zo zhodného muriva menšej hrúbky. Vnútorná úprava stien je štukovými omietkami. Strop je železobetónový s rovným podhľadom nad prízemím, s podhľadom zo sadrokartónu nad podkrovím. Krov je sedlový hambálkovej konštrukcie. Krytina na krove je betónová Bramac - alpská. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu, parapety sú z hliníkového plechu. Fasádne omietky sú iba vo forme tmelu na zatepľovacom systéme. Vnútorné dvere na oboch nadzemných podlažiach sú dyhované, vchodové dvere sú plastové. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom a interiérovými žalúziami, v podkroví sú aj strešné okná Velux s izolačným dvojsklom. Podlahy na prízemí sú z keramickej dlažby a veľkoplošných parkiet a v podkroví z veľkoplošných parkiet a keramickej dlažby. Vykurovanie je ústredné teplovodné oceľovými panelovými radiátormi na oboch podlažiach. Elektroinštalácia je svetelná na prízemí aj v podkroví. Rozvod vody je z plastového potrubia na oboch nadzemných podlažiach studenej aj teplej vody. Kanalizácia do verejnej siete je z plastového potrubia z WC, kúpeľne a kuchyne na prízemí a z kúpeľne, kuchyne a WC v podkroví. Vybavenie kuchyne na prízemí i v podkroví tvorí kuchynská linka celkovej dĺžky 1, 4 m s plynovým sporákom, elektrickou rúrou a nerezovým drezom. Vnútorné vybavenie na prízemí tvorí WC kombi, sprchovací kút a umývadlo. Vodovodné batérie sú spolu tri kusy na prízemí a tri kusy v podkroví. Vnútorné obklady v podkroví aj na prízemí sú v kúpeľni a za kuchynskou linkou. Elektrický rozvádzač je s automatickým istením na prízemí rodinného domu. Objekt je vybavený bleskozvodom.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.