Dražba rodinného domu v Michalovciach! Prvá Možnosť zníženia ceny!

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
07.12.2021 09:00
Miesto dražby:
konferenčná miestnosť Aula A. Einsteina, Novitech Partner s.r.o., Hotel TeleDom, Timonova 27, 040 01 Košice
Prvá obhliadka:
16.11.2021 09:30
Druhá obhliadka:
30.11.2021 09:30
Najnižšie podanie:
171 000 €
Minimálne prihodenie:
500 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
171 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Možnosť zníženia ceny:
Áno
Okres:
Michalovce
Obec:
Michalovce
Katastrálne územie:
Stráňany
Ulica:
SNP 
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Michalovce, obec: Michalovce, katastrálne územie: Stráňany, zapísané v evidencii Okresného úradu Michalovce, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 7286, a to konkrétne:

  • rozostavaný rodinný dom bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1700/84 o výmere 151 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1700/72 o výmere 474 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1700/73 o výmere 337 m², druh pozemku: orná pôda,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1700/80 o výmere 575 m², druh pozemku: orná pôda,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1700/81 o výmere 180 m², druh pozemku: orná pôda,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1700/84 o výmere 151 m², druh pozemku: zastavaná plocha (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rozostavaný rodinný dom bez súpisného čísla postavený na parcele č. 1700/84, katastrálne územie Stráňany

Predmetom dražby je samostatné stojaci rozostavaný dom nachádzajúci sa mimo zastavaného územia obce Michalovce, umiestnený pri štátnej asfaltovej komunikácií III. triedy situovanej na okraji obce vzdialenej cca 60 m od hlavnej štátnej komunikácie v smere Michalovce - Zbudza - Strážske. Na základe stavebného povolenia a zistenia pri obhliadke bola nehnuteľnosť vybudovaná v rokoch 2009 - 2017. Od roku 2017 je dom obývaný. Ku dňu obhliadky nie je nehnuteľnosť skolaudovaná. Predmet dražby je zrealizovaný ako dvojpodlažný bez podpivničenia a bez obytného podkrovia. Nehnuteľnosť je napojená na verejné rozvody ELI, verejného vodovodu a verejnú kanalizáciu a má možnosť napojenia aj na verejný rozvod zemného plynu, ktorý v čase obhliadky nebol napojený.

 

Dispozičné riešenie:

1. NP: zádverie, obývacia izba s kuchyňou a východom na budúcu terasu orientovanú na južnú svetovú stranu (pod pergolou drevenej konštrukcie), chodba, špajza, rekuperácia, WC a kúpeľňa. Navrhovaná garáž v čase obhliadky nie je zrealizovaná.

Zastavaná plocha 1. NP je 107,68 m2.

2. NP: chodba, dve izby s východom na rozostavanú terasu drevenej konštrukcie (nad pergolou), ďalšia izba, kúpeľňa, WC a šatník.

Zastavaná plocha 2. NP je 107,68 m2.

 

Technicko - konštrukčné riešenie:

Základy domu sú betónové s vodorovnou izoláciou. Murivo rozostavaného domu je murované z nosných tvárnic Porotherm hr. 17,5 cm, z vonkajšej strany so zateplením Neopor hr. 30 cm. Strop nad 1. a 2. NP domu je zrealizovaný ako drevený trámový s rovným sadrokartónovým podhľadom so zateplením fúkanou izoláciou. Omietky sú štukové. Fasáda je navrhovaná ako minerálna škrabaná omietka na podklade z lepidlovej stierky s armovacou mriežkou a zateplením, pričom v čase obhliadky je fasáda zrealizovaná s povrchovou úpravou z lepidlovej stierky. Vykurovanie domu je zrealizované rekuperačnou jednotkou a teplovzdušným krbom umiestneným v obývacej izbe na prízemí domu. Ohrev TÚV je zabezpečený zásobníkovým elektrickým ohrievačom umiestneným samostatne v miestnosti s osadenou rekuperačnou jednotkou. Strecha je sedlová valbová, osadená na drevenom krove z priehradových väzníkov, pokrytá betónovou krytinou Bramac na latovaní. Okná a dvere sú zrealizované ako drevené EURO s izolačným trojsklom a celoobvodovým kovaním. Interiérové dvere v dome sú čiastočne zrealizované, prevažne hladké na báze dreva (otváracie plné a presklené osadené do obložkových zárubní dyhovaných na báze dreva). Vchodové dvere sú drevené EURO s presklením izolačným trojsklom s celoobvodovým kovaním. Podlahy obytných miestností sú plávajúce laminátové na podklade z OSB dosák, podlahy príslušenstva domu sú z keramickej dlažby. Podlaha v kuchyni spojenej s obývacou izbou je plávajúca laminátová na podklade z OSB dosák. Rozvod vody v dome je kompletne zrealizovaný plastovým potrubím studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. ELI v dome je zrealizovaná rozvodmi 220 a 380 V vrátane rozostavaného el. rozvádzača s automatickým istením umiestneným v zádverí domu. Kanalizácia je zrealizovaná z PVC potrubia zaústená do verejnej kanalizácie. V 2. NP je zrealizovaná kúpeľňa vybavená samostatným sprchovacím kútom, dvoma umývadlami v umývadlovom pulte a rohovou voľne stojacou vaňou. Povrchové úpravy stien kúpeľne sú z keramických obkladov do výšky stropu, podlaha kúpeľne je z keramickej dlažby. V 2. NP je umiestnené aj samostatné závesné WC zn. Geberit s podomietkovým splachovačom a bidetom. Povrchové úpravy stien sú zo štukovej omietky do výšky 1,3 m za WC a bidetom z keramického obkladu. V 1. NP je umiestnené samostatné WC kombi. Povrchové úpravy stien WC tvorí sadrokartónový obklad. V 1. NP je umiestnená rozostavaná kúpeľňa vybavená samostatnou sprchou bez ukončených povrchových úprav stien z navrhovaných keramických obkladov, podlaha je z OSB dosák. V čase obhliadky bola kúpeľňa využívaná ako sklad. Kuchyňa je vybavená kuchynskou linkou na báze dreva, sklokeramickou varnou doskou s digestorom a nerezovým drezom so stojankovou kuchynskou batériou. V kuchynskej zostave je zabudovaná aj umývačka riadu.

Ku dňu obhliadky je dom zrealizovaný podľa projektovej dokumentácie, okrem niekoľkých konštrukcií a nedorobkov, ktorými sú:

- neukončená fasáda (pod lepidlom) a sokel okolo domu,

- nezrealizované vonkajšie parapety okien,

- nezrealizovaná podlaha terasy nad pergolou v 2. NP,

- nedokončené podlahy obytných miestností v 2. NP,

- schodisko z prízemia do poschodia zrealizované bez ukotvenia stupnicových dosák,

- neukončená kúpeľňa v 1. NP,

- neukončená elektroinštalácia v obidvoch podlažiach domu, rozvádzač ELI ukončený na cca 80%,

- dvere vrátane zárubní v čase obhliadky čiastočne zrealizované - rozostavanosť v 1. NP 20%, v 2. NP 80%,

- rekuperácia v rozostavanom stave - rozostavanosť 80%,

- potrubný rozvod pre centrálny vysávač - rozostavanosť 90%, bez krytov zásuviek a bez agregátu.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Pergola

Pergola drevenej nosnej konštrukcie sa nachádza v juhozápadnej časti pri dome. Je vybudovaná zo zvislých nosných stĺpov drevenej konštrukcie, na ktorých je upevnená  drevená stropná roštová konštrukcia s čiastočne prehodenou OSB doskou.

Zastavaná plocha pergoly je 13,05 m2.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom, avšak rozostavanom stave.