Dražba 2 - izbového bytu na Mamateyovej ul. v Bratislave - Petržalka! Prvá Možnosť zníženia ceny!

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
02.11.2021 11:15
Miesto dražby:
Kongresová sála na 1. poschodí v budove Technopol, Kutlíkova 17, Bratislava
Prvá obhliadka:
14.10.2021 15:15
Druhá obhliadka:
28.10.2021 15:15
Najnižšie podanie:
135 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
135 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Možnosť zníženia ceny:
Áno
Okres:
Bratislava V
Obec:
Bratislava-Petržalka
Katastrálne územie:
Petržalka
Ulica:
Mamateyova 1581/11
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bratislava V, obec: BA-m.č. PETRŽALKA, katastrálne územie: Petržalka, zapísané v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2594, a to konkrétne:

  • byt č. 41 nachádzajúci sa na 4.p. bytového domu Mamateyova 9, 11 so súpisným číslom 1581, vchod: Mamateyova 11 v Bratislave (ďalej len ako „Dom“), postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 543 o výmere 374 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (právny vzťah k pozemku nie je evidovaný na liste vlastníctva) a pozemku parcely registra „C“ č. 544 o výmere 375 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (právny vzťah k pozemku je evidovaný na list vlastníctva č. 1748), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a na príslušenstve o veľkosti 88/10000 (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Dvojizbový byt č. 41, Mamateyova 11, súp.č. 1581, katastrálne územie Petržalka

Predmet dražby sa nachádza na 4.p. (5.NP) bytového domu na ulici Mamateyova 11. Jedná sa o bytový panelový dom, ktorý má štrnásť nadzemných podlaží a plochú strechu. Dom je postavený z plošných panelov na železobetónových základových pásoch. Na 1.NP sa nachádzajú vstupné, komunikačné priestory, spoločné priestory, pivničné kobky k jednotlivým bytom a hlavný uzáver vody a plynu. Na ostatných nadzemných podlažiach sú byty. V blízkosti sa nachádza kompletná občianska vybavenosť vrátane zdravotného strediska a obchodného centra Auparku. Od centra mesta je lokalita vzdialená približne 5 km a dopravné spojenie je mestskou autobusovou dopravou, pričom čas jazdy je do 10 minút. V lokalite je dostupnosť k viacerým materským a základným školám. Dostupnosť bežnej obchodnej siete a služieb je do 5 min. pešej chôdze. V blízkosti sa nachádza zastávka MHD Staromestská. Byt je orientovaný na juh a východ. Loggia je orientovaná na východ, výhľad z nej je do zástavby okolitých domov a do zelene. Bytový dom bol postavený v roku 1978.

 

Dispozičné riešenie:

Byt č. 41 pozostáva z dvoch obytných miestností a príslušenstva, pričom príslušenstvo bytu tvorí kuchyňa, predsieň, chodba, kúpeľňa, WC, loggia a pivničná kobka umiestnená na 1.NP.

Celková podlahová plocha bytu č. 41 je 50,64 m2 (bez plochy pivnice o výmere 1,44 m2 a loggie o výmere 3,92 m2).

 

Technicko - konštrukčné riešenie:

Bytový dom

Dom má 1 vchod na elektromagnetický čip. Hlavný vstup do domu je riešený ako hliníkové dvere s izolačným dvojsklom a elektrickým vrátnikom. Dom je zateplený kontaktným zatepľovacím systémom s omietkou na báze umelých látok ako finálnou povrchovou úpravou. Okná na schodisku a v spoločných priestoroch sú plastové s izolačným dvojsklom. Schodisko je železobetónové dvojramenné s povrchovou úpravou z liateho terazza. Vo vstupnom a komunikačnom priestore na 1.NP tvorí podlahu dlažba z terraza, taktiež aj na jednotlivých podlažiach a na podestách a medzipodestách schodiska. Úpravu stien tvorí hladká vápennocementová omietka a sokel z olejového náteru do výšky cca 1,5 m. V dome sa nachádzajú dva zrepasované výťahy - väčší a menší. Dom je napojený na vodu, kanalizáciu, plyn a elektrinu z verejných sietí. Vykurovanie a príprava TÚV je ústredné diaľkové.

 

Byt

Byt v roku 2005-2012 prešiel rekonštrukciou - plastové okná, rozvody elektriny, podlahy, obklady, sanita, batérie v kúpeľni a WC, obklad v kuchyni a kuchynská linka. Vstupné dvere do bytu sú bezpečnostné, interiérové dvere sú na báze dreva, osadené v obložkových zárubniach. Nášľapné vrstvy podláh tvorí veľkoplošná laminátová podlaha a keramická dlažba. Povrchy stien tvorí vápennocementová hladká omietka. V kuchyni je nerezový drez a digestor. V kúpeľni je sprchový kút a keramické umývadlo, vo WC je keramická kombi misa. Z jednej z miestností je prístupná loggia. K bytu prináleží pivnica umiestnená na 1.NP.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.