Dražba trojizbového bytu v Handlovej Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
06.12.2021 09:00
Miesto dražby:
veľká zasadačka č. 207 na 1. NP v priestoroch spoločnosti JUMA Trenčín, Železničná ul. č. 7703/24, 911 01 Trenčín
Prvá obhliadka:
11.11.2021 13:30
Druhá obhliadka:
26.11.2021 13:30
Najnižšie podanie:
44 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
44 000 €
Dražobná zábezpeka:
10 000 €
Okres:
Prievidza
Obec:
Handlová
Katastrálne územie:
Handlová
Ulica:
Prievidzská 5
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Prievidza, obec: Handlová, katastrálne územie: Handlová, zapísané v evidencii Okresného úradu Prievidza, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 4949, a to konkrétne:

  • byt č. 13 nachádzajúci sa na 4. p. bytového domu so súpisným číslom 216, vchod: 5, v Handlovej (ďalej len „Dom“) postaveného na pozemku parcely reg. “C“ č. 1117 o výmere 692 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „Pozemok“) spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 748/22711 (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Byt č. 13 v bytovom dome súp. č. 216, parc. č. 1117, k. ú. Handlová

Byt sa nachádza na 4. p. bytového domu, ktorý má päť nadzemných podlaží a plochú strechu. Byt prešiel rekonštrukciou (plastové okná, podlahy, obklady, sanita a batérie v kúpeľni a WC, kuchynská linka). Dom je postavený z plošných panelov na železobetónových základových pásoch. Na 1. NP sa nachádzajú vstupné, komunikačné priestory, spoločné priestory, pivničné kobky k jednotlivým bytom a hlavný uzáver vody a plynu. Na ostatných nadzemných podlažiach sú byty. Dom má 2 vchody, každý s jedným vstupom. Do užívania bol daný v roku 1963.

 

Dispozičné riešenie:

Byt č. 13 pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, predsieň, chodba, kúpeľňa, WC, loggia, balkón a pivničná kobka umiestnená na 1. NP.

Celková podlahová plocha bytu č. 13 je 73,86 m2 vrátane plochy pivnice o výmere 2,16 m2 bez plochy loggie a balkóna spolu o výmere 3,04 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Vstupné dvere do bytu sú pôvodné, interiérové dvere sú plné hladké v oceľových zárubniach. Nášľapné vrstvy podláh tvorí veľkoplošná laminátová podlaha a keramická dlažba. Povrchy stien tvorí hladká vápennocementová omietka s maľovkou. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva s nerezovým drezom. V kúpeľni je sprchový kút a keramické umývadlo. Vo WC je keramická WC kombi misa. Z kuchyne je prístupný balkón, z jednej z miestností loggia. V jednej z obytných miestností je vstavaná skriňa. K bytu prináleží pivnica umiestnená na 1. NP. Hlavný vstup do bytového domu je riešený ako kovové dvere so sklenenou výplňou. Dom je zateplený kontaktným zatepľovacím systémom s omietkou na báze umelých látok ako finálnou povrchovou úpravou. Okná na schodisku a v spoločných priestoroch sú plastové s izolačným dvojsklom. Schodisko je železobetónové dvojramenné s povrchovou úpravou z liateho terazza. Vo vstupnom a komunikačnom priestore na 1. NP tvorí podlahu dlažba. Úpravu stien tvorí hladká vápennocementová omietka a sokel z olejového náteru do výšky cca 1,5 m. Dom je napojený na vodu, kanalizáciu, plyn a elektrinu z verejných sietí. Vykurovanie a príprava TÚV je ústredné diaľkové.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.