Dražba rozostavaného rodinného dvojdomu v Miloslavove, okres Senec! Prvá Možnosť zníženia ceny!

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
02.11.2021 09:15
Miesto dražby:
Kongresová sála na 1. poschodí v budove Technopol, Kutlíkova 17, Bratislava
Prvá obhliadka:
14.10.2021 16:45
Druhá obhliadka:
28.10.2021 16:45
Najnižšie podanie:
269 000 €
Minimálne prihodenie:
500 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
269 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Možnosť zníženia ceny:
Áno
Okres:
Senec
Obec:
Miloslavov
Katastrálne územie:
Miloslavov
Ulica:
Perličková 
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Senec, obec: Miloslavov, katastrálne územie: Miloslavov, zapísané v evidencii Okresného úradu Senec, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2155, a to konkrétne:

  • rozostavaný rodinný dom s dvoma bytovými jednotkami bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 65/17 o výmere 69 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a pozemku parcely registra „C“ č. 65/18 o výmere 69 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 65/6 o výmere 268 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 65/10 o výmere 277 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 65/17 o výmere 69 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 65/18 o výmere 69 m², druh pozemku: zastavaná plocha.

Opis predmetu dražby

Rozostavaný rodinný dom postavený na parc. č. 65/17 a 65/18, katastrálne územie Miloslavov

Predmetom dražby je rozostavaný rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami, ktorý je nepodpivničený má plochú strechu. Dom má dve oddelené bytové jednotky so samostatnými vstupmi. Situovaný je v zastavanom území obce Miloslavov v lokalite tvorenej prevažne rodinnými domami podobného charakteru a bytovými domami. Od centra obce je lokalita vzdialená približne 250 m. Územie, kde sa predmet dražby nachádza, je rovinaté. Prístup je po spevnenej obecnej komunikácii. V mieste je možnosť napojenia na verejný vodovod, kanalizáciu, el. NN sieť a plyn. Je tu základná obchodná sieť, základná škola, materská škola a obecný úrad.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:  

Rodinný dom pozostáva z dvoch zrkadlovo obrátených bytových jednotiek.

Byty pozostávajú z:

1. NP: obývacej izby, kuchyne s jedálňou, pracovne, technickej miestnosti, WC a terasy.

Zastavaná plocha 1.NP je 176,95 m2.

2. NP: chodby, troch obytných miestností, šatníka, dvoch kúpeľní a terasy.

Zastavaná plocha 2.NP je 153,16 m2.

 

Technicko - konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Dom je založený na základových pásoch z prostého betónu s podmurovkou z betónových debniacich tvárnic. Podkladový betón je vystužený Kari sieťou a je izolovaný proti zemnej vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie a vnútorné deliace priečky sú murované z tvárnic Ytong. Nosné stĺpy terasy sú z betónových debniacich tvárnic. Stropy sú montované zo systému Ytong. Vnútorná omietka bude štuková, vonkajšia silikátová so zateplením polystyrénom. Schody sú zalomené železobetónové uvažované s drevenou úpravou stupňov, zábradlie je oceľové. Strecha je plochá s tepelnou izoláciou a krytinou z PVC. Klampiarske konštrukcie strechy sú navrhnuté z poplastovaného pozinkovaného plechu. Okná a dvere do exteriéru sú plastové, budú opatrené interiérovými žalúziami. Vnútorné dvere sú navrhnuté ako dyhované s obložkovými zárubňami. Podlahy budú podľa účelu miestnosti z keramickej dlažby alebo drevené veľkoplošné parkety. Keramické obklady stien budú v hygienických miestnostiach a za kuchynskou linkou. Dom je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu a elektrinu. Vykurovanie je navrhnuté ako podlahové elektrické so zabudovanými rohožami s možnosťou regulácie v každej miestnosti. Príprava TÚV bude zabezpečená zásobníkovým ohrievačom. Technické vybavenie domu bude umiestnené v technickej miestnosti. Elektroinštalácia na prízemí bude svetelná a motorická, na poschodí len svetelná. Dom bude chránený bleskozvodom a zabezpečovacím systémom.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.


Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií