ON -LINE aukcia priamo od vlastníka za bezkonkurenčnú vyvolávaciu cenu! Využite jedinečnú príležitosť investovať do nehnuteľnosti v prekrásnom prostredí levočskej doliny! Prvá Online aukcia

Aktuálna cena

69 900 €
Vyvolávacia cena: 69 900 €
Pre účasť na aukcii sa musíte prihlásiť.
Nie ste registrovaný? .

Zábezpeka: 2 000 €

Minimálne prihodenie: 500 €
Maximálne prihodenie: 2 000 €

Čas do konca aukcie

30.11.2021 09:00

Predmet aukcie

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Levoča, obec: Levoča, katastrálne územie: Závada, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Levoča, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 372, a to konkrétne:

  • kultúrny dom so súpisným číslom 40 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 207 o výmere 273 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 207 o výmere 273 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 208 o výmere 728 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.

Virtuálna prehliadka: https://livetour.istaging.com/?group=b5610899-2e3a-4887-a7c3-820f4c442aee

 

Scan me!


 
Bývalý objekt historického obecného úradu/kultúrneho domu, ktorý zohral významnú úlohu počas obdobia druhej svetovej vojny. 
 
V súčastnosti sa objekt nachádza v započatej prestavbe na menší rodinný penzión. 
Po dokončení rekonštrukcie má mať predmet aukcie celkovo 12 dojposteľobých izieb pre ubytovanie 24 osôb. Predmet aucie má 3 nadzemné podlažia a úžitkovú plochu: 451,52 m2. Nachádza sa na zaujímavom viac než 1.000 m2 pozemku. Závada ako miestna časť okresného mesta zapísaného v zozname UNESCO sa nachádza cca 10 km od centra Levoče v prekrásnom prostredí Levočskej doliny. Toto miesto je rajom pre tých, ktorí hľadajú tiché miesto v malebnej prírode, ktoré im okrem iného zaručuje fakt, že v Závade končí okresná cesta.
 
Dispozičné riešenie:
 
1 NP:
pozostáva z jednej 2 izbovej bytovej jednotky o výmere cca 60 m2, komunikačných, obslužných, sociálnych a spoločenských priestorov. Samotná spoločenská miestnosť (jedáleň) má podlahovú plochu 40 m2.
 
2 NP:
pozostáva z priestorov pre krátkodobé bývanie, ktoré sú vybavené hygienickými priestormi. Spolu tu má byť vybudovaných 6 izieb. Súčasťou podlažia sú komunikačné priestory a balkóny prístupné z jednotlivých izieb.
 
3 NP:
pozostáva z priestorov pre krátkodobé bývanie, ktoré sú vybavené hygienickými priestormi. Spolu tu má byť vybudovaných 6 izieb. Súčasťou podlažia sú komunikačné priestory a balkóny prístupné z jednotlivých izieb. 
 
3 NP má úplne nový krov pričom nie sú v ňom ešte zrealizované jednotlivé priečky.
 
Predmet aukcie má v prevažnej časti osadené nové drevené Euro okná a je pripojený na všetky dostupné inžinierske siete. Na prestavbu bolo vydané riadne stavebné povolenie. 
 
K dátumu uskutočnenia aukcie je objekt v štádiu ukončenej hrubej stavby a čaká na dokončenie podľa predstáv nového vlastníka.
 
Levočská dolina poskytuje vyžitie a zážitky počas celého roka. V zime je možnosť lyžovať v lyžiarskom stredisku - Resort levočská dolina a v lete môžete využiť biokúpalisko a nekonečné možnosti turistiky a bicyklovania.
 
Skončením online aukcie a doplatením ceny je objekt okamžite voľný!
 

Podmienky online aukcie

Podminekou účasti na on-line aukcii je zloženie zábezpeky na úhradu kúpnej ceny v zmysle VOP, a to na účet vedený v Tatra banke, a.s., najneskôr do 3 dní pred skončením aukcie. 

IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX,

VS: 372, poznámka: Závada

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
TERMÍN OBHLIADKY: 19.11.2021 o 15:30 hod 
 
ďalšie termíny obhliadky - na základe telefonickej dohody. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Upozornenie: Uzavretie rezervačnej/kúpnej zmluvy podlieha schváleniu predávajúceho podľa čl. V ods. 1  VOP. 

Všeobecné obchodné podmienky