Opakovaná dražba rozostavaného rodinného domu v Trnovci nad Váhom Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
16.12.2021 12:30
Miesto dražby:
veľká zasadačka na 1.poschodí budovy spol. MEDIAHAUS, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
30.11.2021 11:15
Druhá obhliadka:
13.12.2021 11:15
Najnižšie podanie:
123 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
164 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Šaľa
Obec:
Trnovec nad Váhom
Katastrálne územie:
Trnovec nad Váhom
Ulica:
Trnovec nad Váhom 282
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Šaľa, obec Trnovec nad Váhom, katastrálne územie Trnovec nad Váhom, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Šaľa, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 736, a to konkrétne:

  • rozostavaný rodinný dom bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 690/17 o výmere 261 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 690/5 o výmere 301 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 690/17 o výmere 261 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 692/5 o výmere 503 m2, druh pozemku: záhrada (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rozostavaný rodinný dom bez súpisného čísla, na parc. č.690/17, kat. územie Trnovec nad Váhom

Dom je situovaný v zastavanom území obce, v lokalite tvorenej prevažne zástavbou rodinných domov podobného charakteru. Ide o samostatne stojaci nepodpivničený rozostavaný rodinný dom s jedným nadzemným podlažím a valbovou strechou. Rozostavaný rodinný dom je postavený na mieste pôvodného rodinného domu, na prístavbu ktorého bolo OÚ v Šali vydané 15.4.2002 stavebné povolenie, ktoré nadobudlo právoplatnosť 15.5.2002. Dňa 10.8.2010 bola schválená žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby - stavebných úprav a prístavby k rodinnému domu. Lehota na dokončenie stavby vypršala 31.12.2011. Z pôvodného rodinného domu boli zachované len základy. Rodinný dom nie je riadne skolaudovaný.

 

Dispozičné riešenie:

1. nadzemné podlažie tvorí: závetrie, chodba, sklad, dielňa, kuchyňa, komora, pracovňa, kotolňa, chodba, garáž, dve kúpeľne s WC, obývacia izba s kuchyňou, dve spálne.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 254,90 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Rodinný dom je založený na železobetónových základoch s vodorovnou izoláciou. Podmurovka je omietnutá soklovou omietkou priemernej výšky do 50 cm. Obvodové murivo je z tehlových tvárnic POROTHERM 30 hr. 38 cm. Celý dom je zateplený polystyrénom hr. 10 cm. Stropy sú drevené trámové, zateplené s rovným sadrokartónovým podhľadom. Zastrešenie domu je väznicovým valbovým krovom. Krytina strechy je ťažká betónová škridla. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie sú z hliníkových plechov. Deliace priečky sú tehlové. Úpravy vnútorných povrchov stien tvoria vápenné hladké omietky, vonkajšie povrchové úpravy tvorí omietka na báze umelých látok ako finálna vrstva kontaktného zatepľovacieho systému. Podkrovie domu nie je obytné, slúži ako skladovací priestor prístupný z priestoru garáže výklopnými schodami z mäkkého dreva bez podstupníc. Podlahy v celom dome sú z keramickej dlažby. Garážové vráta sú diaľkovo otváravé hliníkové so zateplením. Okná a vstupné a terasové dvere sú plastové s izolačným dvojsklom, interiérové dvere sú na báze dreva v obložkových zárubniach. V dome sa nachádzajú dve kuchynské linky z materiálu na báze dreva. V samostatnej kuchyni je plynová varná doska, elektrická rúra, umývačka riadu, digestor a keramický drez. V kuchynskej linke v obývacej miestnosti je sklokeramická varná doska, elektrická rúra, mikrovlnná rúra, nerezový drez a digestor. V obývacej miestnosti sa nachádza krb s uzavretým ohniskom a vykurovacou vložkou, obklad krbu je z granitu. V dome sa nachádzajú dve kúpeľne spojené s WC, v jednej z nich sa nachádza rohová vaňa, keramické umývadlo a keramická WC kombi misa. V druhej kúpeľni sa nachádza sprchový kút, keramická WC misa a keramické umývadlo. Dom je napojený na všetky inžinierske siete (vodu, kanalizáciu, elektrinu a plyn). Vykurovanie je podlahové teplovodné zabezpečované plynovým kotlom. Príprava teplej úžitkovej vody je súbežne s vykurovaním. Distribúcia teplej vody je zo zásobníka. V dome sa nachádzajú tri vstavané skrine typu rolldor.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.