Dražba 3 - izbového bytu v Novej Bystrici, okres Čadca! Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
30.09.2021 11:00
Miesto dražby:
Salónik na 1. poschodí, DOM ODBOROV, spol. s.r.o., Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina
Prvá obhliadka:
14.09.2021 14:30
Druhá obhliadka:
27.09.2021 14:30
Najnižšie podanie:
39 300 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
39 300 €
Dražobná zábezpeka:
10 000 €
Okres:
Čadca
Obec:
Nová Bystrica
Katastrálne územie:
Nová Bystrica
Ulica:
Nová Bystrica 455
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Čadca, obec: Nová Bystrica, katastrálne územie: Nová Bystrica, zapísané v evidencii Okresného úradu Čadca, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1817, a to konkrétne:

  • byt č. 1 nachádzajúci sa na prízemí obytného domu ČS. 455 so súpisným číslom 455, vchod: 455 v Novej Bystrici (ďalej len ako „Dom“), postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 5087 o výmere 161 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 6436/30212 (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

3 – izbový byt č. 1 v bytovom dome s.č. 455, katastrálne územie Nová Bystrica

Predmet dražby sa nachádza na prízemí - 1. nadzemnom podlaží v bytovom dome, ktorý má 3 nadzemné podlažia. V prízemí bytového domu sa nachádzajú spoločné vstupné priestory, spoločné priestory, pivnice, kočikáreň a práčovňa. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1960. Bytový dom sa nachádza v blízkosti základnej školy, ktorá je umiestnená v

tesnej blízkosti centra obce. Predmet dražby je orientovaný na južnú, juhovýchodnú a juhozápadnú svetovú stranu. Pred bytovým domom z južnej strany sa nachádza zatrávnená plocha, pred vchodom do bytového domu zo severnej strany sa nachádza menšie parkovisko pred základnou školou.

 

Dispozičné riešenie:

Byt č. 1 pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva, pričom príslušenstvo bytu tvorí predsieň, kuchyňa, špajza, kúpeľňa s WC, šatník a pivnica umiestnená v prízemí bytového domu.

Celková podlahová plocha bytu č. 1 je 68,81 m2 (vrátane pivnice o výmere 3,21 m2 a skladu o výmere 2,37 m2).

 

Technicko - konštrukčné riešenie:

Bytový dom

Zvislé konštrukcie bytového domu sú murované z pálených tehál s vodorovnými konštrukciami a železobetónovými monolitickými stropmi. Strecha je sedlová valbová pokrytá plechovou falcovanou krytinou s povrchovou úpravou náterom na plnom debnení. Vnútorná zvislá komunikácia je zabezpečená monolitickým železobetónovým schodiskom s povrchovou úpravou stupňov z lešteného terazza bez výťahu. Na každom podlaží bytového domu sa nachádzajú dva byty prístupné zo spoločného schodiska. Bytový dom pozostáva z jedného vchodu a 6 bytov. Fasáda bytového domu je pôvodná s povrchovou úpravou fasády z vápennocementovej omietky – striekaný brizolit. Konštrukcia krovu strechy je sedlová s valbami so strešnou plechovou pozinkovanou falcovanou krytinou a povrchovou úpravou syntetickým náterom. Klampiarske konštrukcie strechy sú kompletné z pozinkovaného plechu.

 

Byt

Predmet dražby je zrealizovaný spojením dvoch jednoizbových bytov - bytu č. 1 a č. 4 umiestnených vedľa seba, ktoré sú prepojené otvorom medzi obývacími izbami. Vstup do predmetu dražby je z chodby bytového domu v I. nadzemnom podlaží. Vstup do druhého bytu je neprechodný a slúži ako sklad k bytu. Okná v byte sú plastové EURO s kovovými žalúziami, vymenené okolo roku 2000. Vnútorné dvere sú plné a presklené dyhované na báze dreva, osadené do kovových zárubní. Stierky stien v izbách a v kuchyni sú štukové. Podlahy obytných miestností, na chodbe a v kuchyni sú plávajúce laminátové vymenené v roku 2000. Kuchyňa bola rekonštruovaná v roku 2000 s oceľovým smaltovaným drezom so stenovou kuchynskou pákovou batériou. Podlaha v kuchyni je z keramickej dlažby. Podlaha v izbách bytu je plávajúca laminátová. Kúpeľňa bytu bola rekonštruovaná okolo roku 2000, je vybavená plastovou vaňou, umývadlom, WC kombi a automatickou práčkou. Obklady stien v kúpeľni sú z keramických obkladačiek do výšky stropu, podlaha v kúpeľni je z keramických dlaždíc. Podlaha v zádverí je z keramickej dlažby. Byt je vykurovaný ústredným vykurovaním s plechovými panelovými radiátormi zn. Korad a zdrojom tepla je plynový kotol turbo zavesený na stene v kúpeľni bytu. V čase obhliadky bolo vykurovanie nefunkčné, nakoľko je odpojený prívod plynu do predmetu dražby so zdemontovaným plynomerom.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.