Dražba jednoizbového bytu v Holíči Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
28.09.2021 12:30
Miesto dražby:
miestnosť č. 11 na 1. poschodí, spol. Vallis - jazykové vzdelávanie, s.r.o., Trhová 1/A, 917 01 Trnava
Prvá obhliadka:
10.09.2021 10:45
Druhá obhliadka:
23.09.2021 10:45
Najnižšie podanie:
28 200 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
28 200 €
Dražobná zábezpeka:
7 000 €
Okres:
Skalica
Obec:
Holíč
Katastrálne územie:
Holíč
Ulica:
Bratislavská 47
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Skalica, obec: Holíč, katastrálne územie: Holíč, zapísané v evidencii Okresného úradu Skalica, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 4185, a to konkrétne:

  • byt č. 12 nachádzajúci sa na 3. p. bytového domu so súpisným číslom 1463, vchod: 47, v Holíči (ďalej len „Dom“) postaveného na pozemku parcely reg. “C“ č. 1376 o výmere 177 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, na pozemku parcely reg. “C“ č. 1377 o výmere 177 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, na pozemku parcely reg. “C“ č. 1378 o výmere 177 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a na pozemku parcely reg. “C“ č. 1379 o výmere 177 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „Pozemok“) spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 135/10000 (ďalej len „predmet dražby“).

 

 

Opis predmetu dražby

Byt č. 12, Bratislavská 47, súp. č. 1463, katastrálne územie Holíč

Nachádza sa na 3. p. bytového domu so súp. č. 1463. Ide o bytový panelový dom, ktorý má štyri nadzemné podlažia, jedno polozapustené podzemné podlažie a sedlovú strechu. Na nadzemných podlažiach sa nachádzajú byty prístupné zo schodiska. Na 1. PP je technické zázemie domu a spoločné priestory. Dom má 4 vchody, každý s dvomi vstupmi na elektromagnetický čip. Do užívania bol daný v roku 1975. V byte bola vykonaná rekonštrukcia v roku 2007 týkajúca sa kuchyne, podláh, dlažieb,

bytového jadra s kúpeľňou a WC s kompletnými obkladmi do výšky 2,6 m.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Byt tvorí jedna obytná miestnosť s príslušenstvom, ktorým je chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC, špajza, pivnica a balkón.

 

Celková podlahová plocha bytu č. 12 je 31,15 m2 vrátane plochy pivnice o výmere 2,36 m2 bez plochy balkóna o výmere cca 3,67 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Vnútorné omietky bytu sú vápenné štukové dvojvrstvové. Podlahy obytných miestností sú tzv. plávajúce a keramické dlažby. Ústredné vykurovanie je teplovodné s rozvodom, radiátory sú oceľové rebrové s meračmi tepla. Elektroinštalácia je svetelná, z hliníkových a medených vodičov. V byte sa nachádza elektrický digestor, kuchynská linka na báze dreva o dĺžke 3,3 m. Rozvod studenej aj teplej vody je z pozinkovaného oceľového potrubia z centrálneho zdroja mimo domu s meračmi SV aj TÚV. Batérie sú pákové, inštalácia plynu nie je vyhotovená. Vnútorné vybavenie tvorí oceľová smaltovaná vaňa, nerezový drez, splachovací záchod kombi, balkón s terazzovou dlažbou, nové rámové dvere s výplňou, plastové okná, hliníkové okenné žalúzie sú na všetkých oknách. V dome je domáci vrátnik. Televízny a rádioanténny rozvod je káblový.

Dom je postavený z plošných panelov na železobetónových základových pásoch. Nosnú konštrukciu bytového domu tvorí celopanelový železobetónový montovaný systém. Strecha domu je sedlová so šindlovou strechou a klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Podlahy v spoločných priestoroch a na chodbách sú z terazzovej dlažby, na schodisku je liate terazzo. Vstupné dvere do bytového domu sú plastové s izolačným dvojsklom. Úpravu vonkajších povrchov tvorí omietka na báze umelých látok ako finálna vrstva kontaktného zatepľovacieho systému. Vnútorné omietky sú vápenné hladké so soklom z olejového náteru. Dom je vybavený vnútorným rozvodom vody, plynu, elektriny a kanalizácie. Vykurovanie a ohrev TÚV je z centrálneho zdroja. Dom má bleskozvod.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných dokladov a informácii.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.