Opakovaná dražba rodinného domu v Košiciach, k.ú. Pereš Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
05.11.2021 09:00
Miesto dražby:
konferenčná miestnosť Aula A. Einsteina Hotela TeleDom, Timonova 27, 040 01 Košice
Prvá obhliadka:
18.10.2021 10:00
Druhá obhliadka:
02.11.2021 10:00
Najnižšie podanie:
330 750 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
441 000 €
Dražobná zábezpeka:
40 000 €
Okres:
Košice II
Obec:
Košice-Pereš
Katastrálne územie:
Pereš
Ulica:
Svidnícka 2096
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Košice II, obec: KOŠICE - PEREŠ, katastrálne územie: Pereš, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Košice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 519, a to konkrétne:

  • dom so súpisným číslom 2096 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 64/11 o výmere 229 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 64/11 o výmere 229 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 64/3 o výmere 1298 m², druh pozemku: záhrada (ďalej len „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 2096, katastrálne územie Pereš, okres Košice II

Jedná sa o rodinný dom postavený v zástavbe rodinných domov. Je to samostatne stojaca podpivničená stavba, ktorá je v súčasnosti využívaná na rodinné bývanie, pričom veľkosťou ide o nadštandardný rodinný dom a svojim vybavením je určený pre mnohopočetnú rodinu.  Rodinný dom bol daný do užívania v roku 2001.

 

Dispozičné riešenie:

  1. PP tvorí: dvojgaráž, schodisko, sociálne zariadenie, príprava pre saunu, práčovňa, kotolňa, kancelária so samostatným vstupom z vonkajšej strany, archív.

Zastavaná plocha I. PP je 193,87 m2.

I. NP tvorí: schodisko, chodba, šatník, WC, kúpeľňa, kuchyňa a štyri izby.

Zastavaná plocha I. NP je 173,14 m2.

II. NP tvorí: schodisko, chodba, päť izieb, dve kúpeľne a WC.

Zastavaná plocha II. NP je 166,43 m2.

 

Technicko-konštrukčné riešenie:

Rodinný dom je založený na základových pásoch s vodorovnou a zvislou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie v I. PP sú čiastočne z monolitického betónu a čiastočne murované z plynosilikátových tvárnic hrúbky 400 mm, pričom v nadzemných podlažiach sú murované z plynosilikátových tvárnic hrúbky 400 mm. Vnútorné priečky sú murované z tehál plných pálených hrúbky 125 mm. Stropné konštrukcie sú monolitické železobetónové. Strecha je sedlová s pálenou krytinou Bramac. Klampiarske konštrukcie sú z medeného plechu. Schodište je na železobetónovej doske s povrchom stupňov v I.PP z keramickej dlažby, v nadzemných podlažiach je z mäkkého dreva s podstupnicami. Vonkajšie úpravy sú zabezpečené škrabaným brizolitom s obkladom sokla z kameňa. Vnútorné úpravy povrchov sú z hladkej omietky stein. V sociálnom zariadení a okolo kuchynskej linky je keramický obklad stein. Zariaďovacie predmety sú nadštandardné a batérie sú pákové. Okná sú plastové s vnútornými predokennými žalúziami, Dvere v I. PP sú dyhované v oceľových zárubniach, v nadzemných podlažiach sú z tvrdého dreva v obložkových zárubniach, garážová brána je rolovacia s automatickým otváraním. Podlahy v obytných miestnostiach sú plávajúce drevené, v obývacej izbe sú kazetové drevené parkety, ostatné podlahy sú prevedené keramickou dlažbou. V I. PP v garáži je montážna jama, umývadlo. V práčovni sa nachádza rohová vaňa, umývadlo a WC s kombi splachovačom. V I. PP je umiestnený plynový kotol Junkers so zásobníkom teplej vody. V I. NP sa nachádza samostatné WC s kombi splachovačom a umývadlom, v kúpeľni je vaňa a umývadlo, v hale je kachľová pec. V kuchyni je kuchynská linka je z materiálov na báze dreva so zabudovanou sklokeramickou plynovou varnou doskou s komínovým odsávačom pár, granitový drez, umývačka riadu. V kúpeľni je rohová vaňa s umývadlom a WC s kombi splachovačom. V II. NP je samostatné WC s kombi splachovačom a umývadlom. Kúpeľňa V II. NP je s rohovou vaňou a umývadlom a WC s kombi splachovačom.

 

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

  1. Krytý bazén bez súpisného číslo na parcele č. 64/3, katastrálne územie Pereš, okres Košice II

Jedná sa o stavbu krytého bazéna postavenú v nadväznosti na rodinný dom súpisné číslo 2096. Je to samostatne stojaca podpivničená stavba. Na užívanie krytého bazéna bolo vydané stavebné povolenie, ktoré nadobudlo právoplatnosť 26.06.2002. Stavba bola stavebne ukončená, ale nebola skolaudovaná. Predpokladáné užívanie stavby je stanovené na rok 2016. V čase obhliadky nebol bazén napustený a celá stavba neslúžila svojmu účelu. Pri obhliadke bolo viditeľné, že teleso bazéna bolo oproti podlahe predpokladáme, že pôsobením spodnej vody,  nadvihnuté.  Orientácia bazénovej časti je na juh. Nehnuteľnosť bola ku dňu obhliadky  napojená   na  verejný  rozvod   ELI,  vodovod a kanalizáciu.

 

Dispozičné riešenie:

1. PP tvorí: technické zázemie pre bazén, technológia bazéna, kotolňa a dvojgaráž, ktorá je prepojená s garážou v rodinnom dome, k tomuto podlažiu patrí aj vonkajšie schodisko.

Zastavaná plocha I. PP je 91,77 m2.

1. NP tvorí: vstup zo severnej strany, bazénová hala s bazénom, bývalá sauna bez vybavenia, hygienické zariadenia, schodisko na galériu, sklad náradia a zimná záhrada.

Zastavaná plocha I. NP je 235,70 m2.

2. NP: pracovňa, spoločenská miestnosť a príprava na kuchyňu.

Zastavaná plocha II. NP je 65,13 m2.

 

 

Technicko-konštrukčné riešenie:

Krytý bazén je založený na základových pásoch s vodorovnou a zvislou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie v I.PP sú z monolitického betónu, v nadzemných podlažiach sú murované z plynosilikátových tvárnic hrúbky  400 mm. Vnútorné priečky sú murované z tehál plných pálených s hrúbkou 125 mm. Stropné konštrukcie sú monolitické železobetónové. Strecha je sedlová s nerovnakou výškou hrebeňa s pálenou krytinou Bramac. Klampiarske konštrukcie sú z medeného plechu. Schodište je na železobetónovej doske s povrchom stupňov z keramickej dlažby. Vonkajšie úpravy povrchov sú zo silikónovej omietky s obkladom sokla z kameňa. Vnútorné úpravy povrchov sú z hladkej omietky stien, v sociálnom zariadení sa nachádza keramický obklad stien. Zariaďovacie predmety sú nadštandardné a batérie sú pákové. Okná sú plastové s vnútornými predokennými žalúziami. Dvere sú dyhované v oceľových zárubniach, v nadzemných podlažiach sú z tvrdého dreva v obložkových zárubniach.

 

 

  1. Krytá terasa na parcele CKN č. 64/11  

Na parcele č. 64/11 ako prístavba k rodinnému domu je postavený altánok, ktorý je prístupný z kuchyne nachádzajúcej sa v rodinnom dome. Začiatok užívanie bol v roku 2001.

 

Dispozičné riešenie:

Zastavaná plocha I. NP je 25,52 m2.

 

Technicko-konštrukčné riešenie:

Založenie krytej terasy je bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi. Zvislé nosné konštrukcie sú do 1/3 výšky z muriva – z tehál, v 2/3 sú iba drevené stĺpiky. Stropné konštrukcie tvorí drevený krov a pultová strecha s plechovou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú z medeného plechu. Vonkajšie a vnútorné úpravy sú napustené impregnáciou. Podlaha je keramická a elektroinštalácia je svetelná.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.