Dražba 4-izb. bytu v Dunajskej Strede Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
02.07.2021 09:30
Miesto dražby:
miestnosť 11 na 1. poschodí budovy spol. Vallis – jazykové vzdelávanie, s.r.o., Trhová 1/A, 917 01 Trnava
Prvá obhliadka:
15.06.2021 17:15
Druhá obhliadka:
30.06.2021 17:15
Najnižšie podanie:
61 200 €
Minimálne prihodenie:
500 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
61 200 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Dunajská Streda
Obec:
Dunajská Streda
Katastrálne územie:
Dunajská Streda
Ulica:
Radničné Námestie 10
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Byt č. 31 nachádzajúci sa na 4. p. 3. posch. obytného domu so súpisným číslom 375, vchod: 10, na ulici Radničné námestie 10 v Dunajskej Strede (ďalej len ako „Dom“) postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 2475/27 o výmere 218 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemku parcely registra „C“ č. 2475/28 o výmere 216 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemku parcely registra „C“ č. 2475/31 o výmere 216 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemku parcely registra „C“ č. 2475/32 o výmere 216 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 313/10000, tak ako je zapísaný v evidencii Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3864, okres Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, katastrálne územie Dunajská Streda.

Opis predmetu dražby

Jedná sa o bytový panelový dom, ktorý má štyri nadzemné podlažia a plochú strechu. Dom je postavený z plošných panelov na železobetónových základových pásoch. Vstup do domu je na "medzipodlaží", kde sa nachádzajú vstupné priestory                         a poštové schránky. Dom má štyri nadzemné podlažia a jedno polozapustené podzemné podlažie. Na nadzemných podlažiach sa nachádzajú byty prístupné zo schodiska. Na 1.PP je technické zázemie domu a pivnice k bytom. Dom má 1 vchod so vstupom na elektromagnetický čip. Nosnú konštrukciu bytového domu tvorí celopanelový železobetónový montovaný systém. Strecha domu je plochá jednoplášťová z lepenkovej krytiny s oplechovanou atikou a klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Podlahy v spoločných priestoroch a na chodbách sú z terazzovej dlažby a PVC, na schodisku je liate terazzo. Vstupné dvere do bytového domu sú plastové s izolačným dvojsklom. Úpravu vonkajších povrchov tvorí omietka na báze umelých látok ako finálna vrstva kontaktného zatepľovacieho systému. Vnútorné omietky sú vápenné hladké so soklom z olejového náteru. Dom je vybavený vnútorným rozvodom vody, plynu, elektriny a kanalizácie. Vykurovanie a ohrev TÚV je z centrálneho zdroja. Dom má bleskozvod.

 

Dispozičné riešenie:

Byt tvoria štyri obytné miestnosti s príslušenstvom: predsieň, kuchyňa, chodba, kúpeľňa, WC, špajza, pivnica a loggia, ktorá sa do podlahovej plochy nezarátava.

Celková podlahová plocha bytu č. 31 je 86,87 m2. Byt má loggiu o výmere cca 4 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Byt č. 31 sa nachádza na štvrtom nadzemnom podlaží bytového domu.  V byte boli vykonané stavebné úpravy (rekonštrukčné a modernizačné práce), ktoré zvýšili štandard bývania. Všetky vnútorné steny a stropy majú vápenné omietky resp. stierky s novými maľbami. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva s kuchynským drezom a batériou, sporákom (varná doska a elektrická rúra), vstavaným odsávačom pár. Pod hornými skrinkami kuchynskej linky je keramický obklad stien na výšku 60 cm. V kúpeľni je samostatná oceľová vaňa so sprchovou batériou a keramické umývadlo s batériou. Vo WC je keramická WC misa s dolnou nádržkou na splachovanie a vývod vody na práčku. Okná sú vymenené za plastové s izolačným dvojsklom. Podlahy sú z veľkoplošných laminátových parkiet v obytných miestnostiach, v kuchyni v chodbe a v predsieni je keramická dlažba so soklom. Vo WC a v kúpeľni je podlaha z keramickej dlažby so soklom. Vstupné dvere do bytu sú bezpečnostné protipožiarne, vnútorné dvere sú drevené, osadené do oceľových zárubní. Svietidlá v byte sú lustrové žiarivkové nástenné. Vykurovanie je teplovodné z centrálneho zdroja panelovými oceľovými radiátormi.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý zo znaleckého posudku č. 174/2020 vypracovaného Ing. Petrom Vinklerom.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.