PRIAMY PREDAJ Odpadkové koše BLANCO SELECT SINGOLO 2 ks Predaj

Typ:
Predaj
Dátum predaja:
---
Miesto predaja:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
25 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Všeobecná hodnota
0 €
Zábezpeka:
0 €
Okres:
Bratislava V
Obec:
Bratislava-Petržalka
Ulica:
Kopčianska 63
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet predaja

PRED VYKONANÍM PODANIA SI DOHODNITE OBHLIADKU PREDMETU, ZA ÚČELOM OBOZNÁMENIA SA S JEHO STAVOM!

 

Číslo súpisovej zložky

24

Súpisová hodnota v €

50

Hodnota (trhová) v €

25

Zabezpečovacie právo

(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)

-

 

 

 

Súdny alebo iný spor

-

Podielové spoluvlastníctvo

1/1

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

Odpadkové koše BLANCO SELECT SINGOLO 2 ks 

Adresa miesta, kde sa nachádza

Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska 63, 851 01 Bratislava

Rok výroby, stav opotrebovanosti

Nové, rok výbory neznámy