PRIAMY PREDAJ - Šatníková skriňa a skrinka so zasúvaním Predaj

Typ:
Predaj
Dátum predaja:
---
Miesto predaja:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
75 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Všeobecná hodnota
0 €
Zábezpeka:
0 €
Okres:
Bratislava V
Obec:
Bratislava-Petržalka
Ulica:
Kopčianska 63
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet predaja

PRED VYKONANÍM PODANIA SI DOHODNITE OBHLIADKU PREDMETU, ZA ÚČELOM OBOZNÁMENIA SA S JEHO STAVOM!

 

Číslo súpisovej zložky

23

Súpisová hodnota v €

150

Hodnota (trhová) v €

75

Zabezpečovacie právo

(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)

-

 

 

 

Súdny alebo iný spor

-

Podielové spoluvlastníctvo

1/1

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

Šatníková skriňa a skrinka so zasúvaním 

Adresa miesta, kde sa nachádza

Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska 63, 851 01 Bratislava

Rok výroby, stav opotrebovanosti

Používané, zašpinené, rok výbory neznámy