PRIAMY PREDAJ hnedej skrinky so zásuvkami bez madla! Predaj

Typ:
Predaj
Dátum predaja:
---
Miesto predaja:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
5 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Všeobecná hodnota
0 €
Zábezpeka:
0 €
Okres:
Bratislava V
Obec:
Bratislava-Petržalka
Ulica:
Kopčianska 63
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet predaja

PRED VYKONANÍM PODANIA SI DOHODNITE OBHLIADKU PREDMETU, ZA ÚČELOM OBOZNÁMENIA SA S JEHO STAVOM!

 

Číslo súpisovej zložky

16

Súpisová hodnota v €

10

Hodnota (trhová) v €

5

Zabezpečovacie právo

(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)

-

 

 

 

Súdny alebo iný spor

-

Podielové spoluvlastníctvo

1/1

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

Hnedá skrinka so zásuvkami bez madla

Adresa miesta, kde sa nachádza

Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska 63, 851 01 Bratislava

Rok výroby, stav opotrebovanosti

Používané, zašpinené, rok výbory neznámy