Dražba rodinného domu v obci Rabča, okres Námestovo Prvá Možnosť zníženia ceny!

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
28.07.2022 16:00
Miesto dražby:
Salónik na 1.poschodí, DOM ODBOROV, spol. s.r.o., Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina
Prvá obhliadka:
12.07.2022 15:00
Druhá obhliadka:
25.07.2022 14:00
Najnižšie podanie:
224 000 €
Minimálne prihodenie:
500 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
224 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Možnosť zníženia ceny:
Áno
Okres:
Námestovo
Obec:
Rabča
Katastrálne územie:
Rabča
Ulica:
Kožušníkova 776/19
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Námestovo, obec: Rabča, katastrálne územie: Rabča, zapísané v evidencii Okresného úradu Námestovo, katastrálny odbor,

  • na liste vlastníctva č. 1452, a to konkrétne:
  • rodinný dom so súpisným číslom 776 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1050/2 o výmere 103 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby I“),
  • na liste vlastníctva č. 5193, a to konkrétne:
  • hospodárska budova bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 1050/4 o výmere 95 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1050/1 o výmere 189 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1050/2 o výmere 103 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1050/4 o výmere 95 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1081/2 o výmere 251 m², druh pozemku: orná pôda (ďalej len ako „predmet dražby II“ a spolu s predmetom dražby I ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 776, katastrálne územie Rabča

Rodinný dom stojí v uličnej zástavbe rodinných domov na Kožušníkovej ulici. Dom je murovaný, čiastočne podpivničený s nadzemným podlažím a podkrovím. Napojený je na elektrickú energiu, verejný vodovod a verejnú kanalizáciu. Prístup je zo spevnenej komunikácie. Dom bol postavený v roku 1957. V roku 2015 bol dom zrekonštruovaný, pričom boli vymenené prvky krátkodobej životnosti.

 

Dispozičné riešenie:

1.PP: kotolňa a sklad.

Zastavaná plocha 1.PP je 29,4 m2.

 

1.NP: obytná časť s voľne osadenou kuchyňou, dve izby, kúpeľňa s WC, chodba a zatvorená terasa.

Zastavaná plocha 1.NP je 92,95 m2.

 

Podkrovie: tri izby a kúpeľňa s WC.

Zastavaná plocha podkrovia je 90,99 m2.

 

Technicko - konštrukčné riešenie:

1.PP:

Zvislé nosné konštrukcie sú z monolitického betónu, deliace konštrukcie sú tehlové. Stropy sú s rovným podhľadom, betónové monolitické. Schodisko je z keramickej dlažby. Vnútorné omietky sú vápenné štukové, stierkové, hladené plsťou. Dvere sú plné dyhované. Okná sú plastové s trojvrstvovým zasklením. Podlahy tvoria dlažby a podlahy ostatných miestností tvorí cementový poter.

 

1.NP:

Základy sú betónové s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hrúbke nad 30 do 40 cm, deliace konštrukcie sú tehlové. Stropy sú s rovným podhľadom, betónové monolitické. Krytina strechy na krove je plechová pozinkovaná; klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu (žľaby a zvody). Vnútorné omietky sú vápenné štukové, stierkové, hladené plsťou. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne a kuchyne. Dvere sú hladké plné alebo zasklené. Okná sú plastové s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie sú kovové. Podlahy obytných miestností (okrem kuchyne) tvoria veľkoplošné parkety (laminátové), dlažby a podlahy ostatných miestností tvoria keramické dlažby. Vykurovanie je ústredné, podlahové teplovodné.

 

Podkrovie:

Zvislé nosné konštrukcie sú murované v skladovej hrúbke nad 30 do 40 cm, deliace konštrukcie sú tehlové. Stropy sú s rovným podhľadom, drevené trámové. Vnútorné omietky sú vápenné štukové, stierkové, hladené plsťou. Dvere sú hladké plné a zasklené. Okná sú plastové s trojvrstvovým zasklením. Okenné žalúzie sú kovové. Podlahy obytných miestností (okrem kuchyne) tvoria veľkoplošné parkety (laminátové), dlažby a podlahy ostatných miestností tvoria keramické dlažby. Vykurovanie je ústredné, podlahové teplovodné.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

1. Hospodárska budova

Hospodárska budova stojí na pozemku parcela č. 1050/4 a je pristavaná k rodinnému domu. Stavba je murovaná s nadzemným podlažím a podkrovím, obdĺžnikového pôdorysného tvaru. Napojená je na elektrickú energiu, verejný vodovod, verejnú kanalizáciu a ústredné kúrenie z rodinného domu. Prístup je z ulice a z dvora. Stavba je užívaná od roku 2015. V prvom nadzemnom podlaží je garáž pre dve autá, WC , chodba a schodisko. V podkroví je chodba, kuchyňa a jedáleň, kúpeľňa s WC, samostatné WC a dve izby.

Zastavaná plocha 1.NP hospodárskej budovy je 95,2 m2.

Zastavaná plocha podkrovia hospodárskej budovy je 95,2 m2.

 

2. Záhradný domček

Záhradný domček stojí na pozemku parcela č. 1081/2 pri rodinnom dome. Stavba je drevenej konštrukcie, jednopodlažná, pôdorysného tvaru písmena "L". Napojená je na elektrickú energiu. Prístup je z dvora. Stavba je užívaná od roku 2015. Záhradný domček pozostáva z jednej miestnosti a oddychovej časti.

Zastavaná plocha 1.NP záhradného domčeka je 26,6 m2.

 

Predmet dražby sa celkom nachádza vo veľmi dobrom stave.