Dražba spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 4/6 na rodinnom dome s pozemkami v Bratislave - Trnávke! Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
24.05.2021 09:30
Miesto dražby:
Kongresová sála na 1. poschodí v budove Technopol, Kutlíkova 17, Bratislava
Prvá obhliadka:
05.05.2021 10:30
Druhá obhliadka:
20.05.2021 10:30
Najnižšie podanie:
84 300 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
84 300 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Bratislava II
Obec:
Bratislava-Ružinov
Katastrálne územie:
Trnávka
Ulica:
Bulharská 4408/32
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bratislava II, obec: BA-m.č. Ružinov, katastrálne územie: Trnávka, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 318, a to konkrétne:

  • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 4/6 na rodinnom dome so súpisným číslom 4408 s príslušenstvom, postavenom na pozemku parcely registra „C“ č. 14813/96 o výmere 74 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 4/6 na pozemku parcely registra „C“ č. 14813/96 o výmere 74 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 4/6 na pozemku parcely registra „C“ č. 14813/97 o výmere 156 m², druh pozemku: záhrada (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 4/6 na rodinnom dome so súp.č. 4408 v Bratislave

Predmet dražby sa nachádza v zastavanom území mesta Bratislava. Jedná sa o radový rodinný dom, ktorý má spoločnú stenu s vedľajším rodinným domom súp. č. 4410. Prístup k domu je po miestnych asfaltových komunikáciách. Rodinný dom je čiastočne podpivničený, má jedno nadzemné podlažie a neobytné podkrovie. Dom je napojený na rozvod elektrickej energie, verejný vodovod, kanalizáciu a plynovod. Predmet dražby bol daný do užívania v roku 1956. V roku 2011 prešiel čiastočnou rekonštrukciou, okná boli vymenené za plastové, vykurovanie a kotol UK sú nové, kúpeľňa s WC bola zrekonštruovaná, v kuchyni bola vymenená kuchynská linka. V blízkosti sa nachádza kompletná občianska vybavenosť vrátane zdravotného strediska, pošty, kultúrneho zariadenia a obchodov. Od centra mesta je lokalita vzdialená približne 7 km a dopravné spojenie je mestskou autobusovou a električkovou dopravou, pričom čas jazdy je okolo 20 minút. V lokalite je dostupnosť k viacerým materským a základným školám. Dostupnosť bežnej obchodnej siete a služieb je do 5 min. pešej chôdze. Priamo pred rodinným domom sa nachádza zastávka MHD Spoločenská.

 

Dispozičné riešenie:

1.PP: skladové miestnosti.

Zastavaná plocha 1.PP je 34,75 m2.

 

1.NP: predsieň, hala, kuchyňa, špajza, kúpeľňa s WC, schodisko a dve izby.

Zastavaná plocha 1.NP je 70,94 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy domu tvoria železobetónové základové pásy a základová doska. Zvislé nosné konštrukcie na 1. PP sú z monolitického betónu, na 1. NP sú murované z tehál hr. 350 mm. Stropné konštrukcie sú železobetónové. Deliace priečky sú murované. Dom má sedlovú strechu so škridlovou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravu vonkajších povrchov tvorí brizolitová omietka, úpravu vnútorných povrchov vápennocementová omietka s maľovkou. Schodisko je jednoramenné železobetónové s úpravou stupňov z cementového poteru. Vstupné dvere do domu sú drevené. Interiérové dvere sú drevené, osadené v oceľových zárubniach, plné. Úpravu podláh tvorí keramická dlažba a veľkoplošná laminátová podlaha. V kuchyni je kuchynská linka s nerezovým drezom, a na stene je čiastočne keramický obklad. Kúpeľňa a WC sú spolu. V kúpeľni s WC je smaltovaná vaňa, keramické umývadlo a keramická WC misa so zadným splachovaním. V kúpeľni s WC je keramický obklad stien. Dom je napojený na verejný rozvod vody, kanalizácie, elektriny a plynu.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

 

Záhradný domček (spoluvlastnícky podiel 4/6)

Záhradný domček bol daný do užívania v roku 2011.

Zastavaná plocha 1.NP záhradného domčeka je 7,55 m2.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.