Dražba rodinného domu v obci Sokoľ Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
03.06.2021 11:30
Miesto dražby:
Conference room na 7. poschodí v budove Congress hotel Centrum, Južná trieda 2/A, 040 01 Košice, spoločnosť b&c language school, s.r.o.
Prvá obhliadka:
17.05.2021 11:00
Druhá obhliadka:
01.06.2021 11:00
Najnižšie podanie:
99 500 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
99 500 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Košice - okolie
Obec:
Sokoľ
Katastrálne územie:
Sokoľ
Ulica:
Lesná ulica 313
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Žifčáková
+421 903 747 587

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Košice - okolie, obec: SOKOĽ, katastrálne územie: Sokoľ, zapísané v evidencii Okresného úradu Košice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1209, a to konkrétne:

  • dom so súpisným číslom 313 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. “C“ č. 192/4 o výmere 86 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. “C“ č. 192/2 o výmere 292 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. “C“ č. 192/4 o výmere 86 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

 (ďalej len ako „predmet dražby“).

 

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 313, katastrálne územie Sokoľ, okres Košice - okolie

Ide o samostatne stojaci rodinný dom na Lesnej ulici, ktorý nie je podpivničený a má dve nadzemné podlažie a obytné podkrovie. Do užívania bol daný v roku 2015.

 

Dispozičné riešenie:

V I. NP sa nachádza: garáž a kotolňa.

Zastavaná plocha I. NP je 51,87 m2.

V II. NP sa nachádza: chodba, schodište, kuchyňa, kúpeľňa a WC a dve izby.

Zastavaná plocha II. NP je 78,41 m2.

V podkroví sa nachádza: schodisko, chodba, tri izby a kúpeľňa s WC.

Zastavaná plocha podkrovia je 78,41 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Rodinný dom je založený na základových pásoch s vodorovnou a zvislou izoláciou. Obvodové murivo je murované z plynosilikátových tvárnic s hr. 300 mm so zateplením z exteriérovej strany. Vnútorné priečky sú murované s hr. 150 mm až 200 mm. Stropná konštrukcia nad I. NP a II. NP je železobetónová, nad podkrovím je stropná konštrukcia drevená trámová s rovným podhľadom. Sedlová strecha s betónovou krytinou bola v čase obhliadky v rekonštrukcii. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Schodište je na železobetónovej doske z mäkkého dreva. Vonkajšie úpravy sú vyhotovené tenkostennou ušľachtilou silikátovou omietkou. Vnútorné úpravy povrchov sú zo štukovej omietky, na stenách sú maľby. Na stenách v sociálnych zariadeniach sú keramické obklady. Zariaďovacie predmety sú štandardné. Vodovodné batérie sú pákové. Okná sú drevené s izolačným trojsklom. Dvere sú z mäkkého masívu v oceľových zárubniach. Vstupné dvere sú plastové. Garážové vráta sú plastové rolovacie na diaľkové ovládanie. Podlahy v I. NP sú z cementového poteru, v II. NP v obytných miestnostiach sú plávajúce, v podkroví sú palubové a v ostatných priestoroch sú keramické dlažby. V I. NP, konkrétne v kotolni sa nachádza umývadlo s klasickou batériou. V II. NP sa nachádza kuchynská linka z materiálov na báze dreva s nerezovým drezom s odkvapkávačom, v kuchynskej linke je zabudovaná sklokeramická varná doska s odsávačom pár a elektrická rúra na pečenie. V kúpeľni sa nachádza sprchovací kút s masážnymi tryskami, umývadlo a WC s kombi splachovačom, batérie sú pákové. Podlahy v obytných miestnostiach sú plávajúce. V chodbe, kuchyni a kúpeľni sú keramické dlažby. V kúpeľni v podkroví sa nachádza plastová rohová vaňa, umývadlo a WC s kombi splachovačom, palubové podlahy a keramická dlažba. Rodinný dom je napojený na verejný rozvod vody a elektriny. Odkanalizovaný je do žumpy. Rozvod elektroinštalácie je zásuvkový a svetelný s poistkami. V rodinnom dome je aj motorická prípojka. Rodinný dom je vykurovaný kotlom na tuhé palivo VIADRUS. Ohrev pitnej vody ja zabezpečený elektrickým zásobníkovým ohrievačom vody.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.