Dražba 3-izb. bytu v Karlovej Vsi - Bratislava IV Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
24.05.2021 11:45
Miesto dražby:
Kongresová sála na 1. poschodí, v budove Technopol, ulica Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
Prvá obhliadka:
05.05.2021 09:30
Druhá obhliadka:
20.05.2021 09:30
Najnižšie podanie:
132 000 €
Minimálne prihodenie:
1 000 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
132 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Bratislava IV
Obec:
Bratislava-Karlova Ves
Katastrálne územie:
Karlova Ves
Ulica:
Púpavová 20
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Byt č. 19 nachádzajúci sa na 5. p. bytového domu Púpavová 20 so súpisným číslom 678, vchod: Púpavová 20 v Bratislave (ďalej len ako „Dom“) postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 82 o výmere 399 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „Pozemok“) spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku a pozemku parcely registra „C“ č. 84/4 o výmere 31 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o veľkosti 6441/335262, tak ako je zapísaný v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 981, okres Bratislava IV, obec Bratislava m.č. Karlova Ves, katastrálne územie Karlova Ves

Opis predmetu dražby

Bytový panelový Dom má 13 nadzemných podlaží, jedno polozapustené podzemné podlažie a plochú strechu. Na 1. PP sú chodby, schodištia, spoločné priestory a technologické zabezpečenie domu. Na 1.NP je vstupný priestor, schodištia a komunikačné priestory. Na ostatných NP sú byty prístupné zo schodíšť. Na streche sú strojovne výťahov.

Bytový dom bol daný do užívania v roku 1969. Dom je riešený ako priestorový nosný systém skladajúci sa zo železobetónovej konštrukcie z plošných prefabrikátov. Byty v Dome sú riešené ako priestorová železobetónová konštrukcia. Stropné konštrukcie sú zo železobetónových panelov s rovným podhľadom. Krytina plochej strechy je živičná natavovaná, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. V Dome sú dva vchody, každý vchod má jeden výťah umiestnený vo výťahovej šachte.

Úpravu vonkajších povrchov tvorí povrchová úprava na báze umelých hmôt ako finálna vrstva kontaktného zatepľovacieho systému. Vnútorné omietky sú vápenno cementové hladké so soklom z olejového náteru. Okná v spoločných priestoroch sú plastové s izolačným dvojsklom. Vstupná brána je kovová čiastočne presklená. Schodisko je železobetónové prefabrikované s povrchom stupňov z liateho terazza. Podlahy v spoločných priestoroch sú z terazzovej dlažby, na podestách a medzipodestách je taktiež terazzová dlažba. Vykurovanie je ústredné napojené na centrálny rozvod tepla, radiátory v byte sú zliatinové rebrové. Elektroinštalácia je svetelná s poistkovými automatmi. Dom má bleskozvod. Rozvod studenej vody a teplej úžitkovej vody je z centrálneho zdroja. Kanalizácia je vyústená do verejnej siete. V Dome je rozvod zemného plynu. Vstup do Domu je na elektromagnetický čip, v dome je elektro-vrátnik.

 

Dispozičné riešenie:

Byt pozostáva z 3 obytných miestností a príslušenstva, ktorým je predsieň, kuchyňa, komora, kúpeľňa, WC a loggia.

Celková podlahová plocha bytu č. 19 je 66,07 m2. Byt má loggiu o výmere cca 6,81 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Byt je v pôvodnom stave s čiastočnými úpravami. Boli vymenené pôvodné drevené okná za plastové s izolačným dvojsklom a čiastočne boli vymenené podlahy v obývacej izbe za veľkoplošné laminátové podlahy a v predsieni, kúpeľni a WC za keramickú dlažbu. V dvoch izbách, kuchyni a komore je linoleum. Vstupné dvere do bytu sú pôvodné. Interiérové dvere sú na báze dreva v oceľových zárubniach. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom a interiérovými žalúziami. Kúpeľňa a WC sú oddelené, bytové jadro je pôvodné. V kúpeľni je vaňa a keramické umývadlo. Vo WC je keramická WC misa so zadným splachovaním. V kúpeľni je keramický obklad stien. Kuchynská linka je pôvodná na báze dreva s nerezovým drezom a odsávačom pár. Na stenách sú stierky s maľovkou. Vykurovanie je ústredné teplovodné, radiátory sú liatinové rebrové. K bytu prislúcha loggia prístupná z kuchyne.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v pôvodnom stave, okrem vymenených okien za nové plastové.