Opakovaná dražba rodinného domu v Palárikove, za nižšiu cenu! Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
02.07.2021 15:00
Miesto dražby:
veľká zasadačka na 1. poschodí budovy spol. MEDIAHAUS, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
15.06.2021 14:00
Druhá obhliadka:
30.06.2021 14:00
Najnižšie podanie:
88 500 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
118 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Nové Zámky
Obec:
Palárikovo
Katastrálne územie:
Palárikovo
Ulica:
1. mája 437/5
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Nové Zámky, obec: Palárikovo, katastrálne územie: Palárikovo, zapísané v evidencii Okresného úradu Nové Zámky, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1028, a to konkrétne:

  • dom so súpisným číslom 437 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 195/5 o výmere 567 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • garáž so súpisným číslom 2274 s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 195/6 o výmere 33 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 195/5 o výmere 567 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 195/6 o výmere 33 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

  1. Rodinný dom súpisné číslo 437, katastrálne územie Palárikovo

Predmet dražby sa nachádza v zastavanom území obce Palárikovo. Prístup k domu je po miestnych asfaltových komunikáciách. Vzdialenosť od centra obce je cca 500 m. Obec je od okresného mesta Nové Zámky vzdialená do 12 km a od krajského mesta Nitra do 30 km. Obec je situovaná neďaleko hlavného cestného ťahu smer Nové Zámky - Bratislava. Rodinný dom je podpivničený, má jedno nadzemné podlažie a obytné podkrovie. Dom je možné rozdeliť na dve samostatné jednotky. Podľa kolaudačného rozhodnutia bol dom daný do užívania v roku 1994.

 

Dispozičné riešenie:

1. PP: kotolňa, dielňa, komora a sklad s denným osvetlením, využiteľný aj ako obytná miestnosť.

Zastavaná plocha 1. PP je 69,48 m2.

 

1. NP: zádverie, predsieň, kuchyňa, kúpeľňa, WC, schodisko, komora a dve izby.

Zastavaná plocha 1. NP je 125,62 m2.

 

Podkrovie: štyri izby, šatník, kúpeľňa, predsieň a WC. V jednej z izieb je príprava na kuchynskú linku.

Zastavaná plocha podkrovia je 125,62 m2.

 

Technicko - konštrukčné riešenie:

Základy rodinného domu sú betónové, predmet dražby je podpivničený s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie na prvom podzemnom podlaží sú z monolitického betónu, na prvom nadzemnom podlaží a v podkroví sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - nad prvým podzemným a prvým nadzemným podlažím sú betónové monolitické s rovným podhľadom, v podkroví sú drevené trámové s rovným podhľadom. Schodisko je dvojramenné železobetónové monolitické, medzi 1. PP a 1. NP tvorí úpravu stupňov keramická dlažba a medzi 1. NP a podkrovím je povrch stupňov z tvrdého dreva. Strecha je stanová s ťažkou korýtkovou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravu vonkajších povrchov tvorí omietka - škrabaný brizolit. Úpravu vnútorných povrchov tvorí vápennocementová hladká omietka, v kúpeľniach a WC je keramický obklad, rovnako ako aj v kuchyni za kuchynskou linkou. Okná sú drevené eurookná. Vstupné dvere do domu sú drevené rámové, interiérové dvere sú hladké plné alebo zasklené. Podlahy v obytných miestnostiach tvoria drevené parkety, v kuchyni, kúpeľni, WC, zádverí, komore a predsieni je keramická dlažba, na 1. PP je podlaha z cementového poteru. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva s nerezovým drezom a digestorom. V kúpeľni na 1. NP je sprchový kút a keramické umývadlo, v samostatnom WC prístupnom z kúpeľne je keramická WC misa so zadným splachovaním. V kúpeľni v podkroví je keramické umývadlo a dva sprchové kúty. V samostatnom WC je keramická WC misa so zadným splachovaním. Na 1. NP je krb s vyhrievacou vložkou. Vykurovanie je ústredné teplovodné, zdroj vykurovania je plynový kotol, radiátory sú zliatinové. Rozvody teplej a studenej vody sú z centrálneho zdroja. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Dom je napojený na verejný rozvod plynu a rozvod NN. Je tu možnosť napojenia domu na verejnú kanalizáciu a vodu. Toho času je zdrojom vody vlastná studňa a dom je odkanalizovaný do žumpy.

 

  1. Garáž súpisné číslo 2274

Garáž je postavená za rodinným domom po jeho pravej strane na parc. č. 195/6. Bola daná do užívania v roku 1999. Jedná sa o čiastočne podpivničenú prízemnú stavbu osadenú v rovinnom teréne. Na 1. PP sa nachádza miestnosť na skladovanie ovocia a zeleniny. Na 1. NP je dielňa a stojisko pre osobné auto bez montážnej jamy. Základy garáže sú betónové, podmurovka je betónová. Zvislé konštrukcie sú na 1. PP monolitické betónové so zvislou izoláciou a na 1.NP murované z plných pálených tehál hr. 300 mm. Strop garáže je drevený trámčekový rovný. Schody do 1. PP sú drevené schodnicové z mäkkého dreva bez podstupníc. Strecha je pultová, krytinu tvorí pozinkovaný plech. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšia omietka je zo škrabaného brizolitu. Vnútorné omietky sú hladké. Okná sú drevené zdvojené a dvere sú drevené rámové. Podlaha je dlaždicová. Vráta sú výklopné s pohľadovou plechovou plochou. V garáži je rozvod studenej vody. Elektroinštalácia je svetelná a motorická s poistkovými automatmi. Vnútorné vybavenie tvorí keramické umývadlo s batériou.

Zastavaná plocha 1. PP garáže je 9,22 m2.

Zastavaná plocha 1.NP garáže je 33,26 m2.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

  1. Bazén

Bazén bol vyhotovený v roku 2000 z monolitického betónu v tvare obdĺžnika.

Objem bazéna je 26,69 m3.

  1. Pergola pri rodinnom dome

Pergola bola postavená v roku 2000 za rodinným domom na dvornej terase. Konštrukcia pergoly je drevená, impregnovaná.

Zastavaná plocha pergoly je 23,66 m2.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.