Dražba 4izb. bytu v Slavošovciach, okres Rožňava Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
30.04.2021 15:00
Miesto dražby:
konferenčná miestnosť Aula A. Einsteina Hotela TeleDom, Timonova 27, 040 01 Košice
Prvá obhliadka:
26.04.2021 11:00
Druhá obhliadka:
27.04.2021 11:00
Najnižšie podanie:
22 700 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
22 700 €
Dražobná zábezpeka:
5 000 €
Okres:
Rožňava
Obec:
Slavošovce
Katastrálne územie:
Slavošovce
Ulica:
Slavošovce 277
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Žifčáková
+421 903 747 587

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Rožňava, obec: SLAVOŠOVCE, katastrálne územie: Slavošovce, zapísané v evidencii Okresného úradu Rožňava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 787, a to konkrétne:

  • byt č. 8 nachádzajúci sa na 3. p. BYTOVÉHO DOMU so súpisným číslom 277, vchod: 0 v obci SLAVOŠOVCE (ďalej len ako „Dom“), postaveného na pozemku parcely registra “C“ č. 1960/6 o výmere 510 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 584/10000 (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Štvorizbový byt č. 8 v obytnom dome súpisné číslo 277, katastrálne územie Slavošovce, okres Rožňava

Nachádza sa na treťom poschodí nepodpivničeného panelového obytného domu. Obytný dom je súčasťou zástavby obytných domov na sídlisku Slavošovce a daný do užívania bol v roku 1977.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Byt pozostáva zo štyroch obytných miestností a príslušenstva, ktoré tvorí predsieň, kúpeľňa, záchod, kuchyňa a lodžia a sklad na potraviny situovaný na medzi podeste medzi 2. a 3.poschodím. V bytovom dome, v I. NP sa nachádzajú sklady k bytom a spoločné priestory. Ostatné 4 nadzemné podlažia sú obytné.

Celková podlahová plocha bytu č. 8 je 82,67 m2 vrátane plochy pivnice o výmere 1,73 m2 a komory na podeste o výmere 1,54 m2 bez plochy lodžie o výmere cca 3m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Jedná so o panelovú stavbu plošnej montovanej celoštátne unifikovanej konštrukčnej sústavy s 24 bytovými jednotkami. Stavba je osadená na bežných základových konštrukciách, zvislé nosné konštrukcie sú panelové - železobetónové prefabrikované, pričom deliace konštrukcie sú panelové prefabrikované. Stropy sú železobetónové panelové prefabrikované. Vnútorné schodisko je železobetónové prefabrikované bez výťahu. Vnútorné úpravy povrchov stien a stropov spoločných miestností sú dvojvrstvové vápennocementové. Keramické obklady v práčovni, ani v sušiarni nie sú vyhotovené. Bytový dom je zateplený aj s povrchovou úpravou z ušľachtilej omietky. Vstupné dvere sú plastové, vnútorné dvere sú hladké plné. Obytný dom je napojený na rozvod verejných inžinierskych sietí (elektrina, plyn, voda a kanalizácia). V roku 2010 bola realizovaná rekonštrukcia obytného domu – vybudovala sa nová sedlová strecha s plechovou krytinou, objekt sa zateplil a boli vymenené všetky okná za plastové s izolačným dvojsklom. Povrchové úpravy stien bytu a stropov sú vyhotovené z dvojvrstvovej vápenno cementovej omietky. Rozvody elektroinštalácie priamo v byte sú len 220 V, možnosť napojenia na 380 V je zo svorkovnice vo WC. Byt je vykurovaný ústredným vykurovaním s napojením na centrálnu kotolňu, z ktorej je riešená aj dodávka TÚV. Radiátory v byte sú liatinové, dvere sú drevené dýhované hladké plné resp. zasklené. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Vnútorné keramické obklady sú vyhotovené na stene pri sporáku. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, všetka jeho vnútorná inštalácia (potrubné rozvody vody, kanalizácie, elektroinštalácie, plynu, okrem stúpacích vedení a uzavieracích ventilov najbližšie k nim), elektrický domový vrátnik, zvonček, poštová schránka, merače studenej a teplej vody a radiátory. V kuchyni je osadená typizovaná kuchynská linka a plynový sporák. Kúpeľňa a WC sú v jadre z umakartu s napojením na stupačkové rozvody sanitnej inštalácie. V kúpeľni je osadená smaltovaná vaňa, fajansové umývadlo. V samostatnom záchode je kombi WC. Podlahy obytných miestností v byte sú z PVC, podlaha lodžie je z keramickej dlažby.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných dokladov a informácii.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.