Opakovaná dražba rodinného domu v obci Vrbové, okres Piešťany, teraz za nižšiu cenu! Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
02.07.2021 11:00
Miesto dražby:
miestnosť 11 na 1. poschodí budovy spol. Vallis – jazykové vzdelávanie, s.r.o., Trhová 1/A, 917 01 Trnava
Prvá obhliadka:
15.06.2021 09:00
Druhá obhliadka:
30.06.2021 09:00
Najnižšie podanie:
83 250 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
111 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Piešťany
Obec:
Vrbové
Katastrálne územie:
Vrbové
Ulica:
Mikulášska 967/3
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Piešťany, obec: Vrbové, katastrálne územie: Vrbové, zapísané v evidencii Okresného úradu Piešťany, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 371, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 967 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 661/1 o výmere 124 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 661/1 o výmere 124 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 661/2 o výmere 185 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 662 o výmere 1100 m², druh pozemku: záhrada (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súpisným číslom 967, katastrálne územie Vrbové

Predmetom dražby je jednopodlažný, nepodpivničený dom so sedlovou strechou, situovaný v obci Vrbové. Dom má sedlovú strechu a neobytné podkrovie. V čase obhliadky bol dom rozdelený na 2 samostatné jednotky so spoločným vykurovaním. Dom bol podľa dostupných údajov odovzdaný do užívania v roku 1955, v roku 1975 bola zrealizovaná prístavba domu a v roku 2010 bol dom kompletne zrekonštruovaný, vrátane rozvodov. Časť, kde dom stojí, je tvorená prevažne zástavbou rodinných domov. Predmet dražby sa nachádza v tichej časti obce. Prístup k nehnuteľnosti je zabezpečený z obecnej komunikácie. Obec je vzdialená cca 10 km od okresného mesta Piešťany a cca 35 km od krajského mesta Trnava. Západne od rodinného domu cca 1000 m sa nachádza priehrada s rekreačným strediskom Čerenec.

 

Dispozičné riešenie:

1. NP: tri izby a príslušenstvo, ktorým je zádverie, predsieň, tri kúpeľne s WC a dve kuchyne.

Zastavaná plocha 1.NP je 123,01 m2.

 

Technicko - konštrukčné riešenie:

Predmet dražby je založený na základových pásoch s vodorovnou izoláciou. Obvodové nosné steny sú murované z tehál hr. 450 mm, so zateplením polystyrénom hr. 60 mm. Strecha je sedlová s novou krytinou Bramac. Strop je drevený trámový s rovným podhľadom. Vonkajšie omietky sú na báze umelých látok. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom, jedno okno je drevené dvojité, vstupné dvere sú plastové. Podlahy v obytných miestnostiach a kuchyni sú veľkoplošné laminátové, vo vstupnej chodbe, kúpeľniach a WC je keramická dlažba. Vnútorné omietky sú vápennocementové hladké. Vykurovanie je ústredné teplovodné, zabezpečené plynovým kotlom Protherm, súbežne s prípravou teplej vody. Vykurovacie telesá sú oceľové radiátory Korad. Kuchynské linky sú na báze dreva s nerezovým drezom. V jednej kúpeľni je plastová vaňa, keramické umývadlo a keramická WC kombi misa. V druhej kúpeľni je oceľová smaltovaná vaňa, keramické umývadlo a keramická WC kombi misa. V kúpeľniach sú keramické obklady stien, rovnako aj v kuchyni za kuchynskou linkou. V dome je rozvod svetelnej a motorickej elektroinštalácie s automatickým istením. Dom je napojený na miestne inžinierske siete - vodovod, plynovod, rozvod NN a kanalizáciu.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom a zrekonštruovanom stave.a