Predaj TV OVP za výhodnú cenu! Opakovaná

Online aukcia bola ukončená a vydražená za sumu 32 €.

Kontakt

Ing. Lašová
0902810943

Mám záujem o viac informácií

Predmet predaja

Televízor OVP ORAVA, typ: CTV254, výr. č.: 25401826

Rok výr. 1998 / používaný, starší typ

Trpín 21, 972 44 Litava
Súpisová hodnota: 40,- EUR
Ponúknutá cena: 30,- EUR

Podmienky online aukcie

Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t.č. 0902 810 943. 
Ponuku na vybraný majetok je možné vykonať prostredníctvom online aukcie na stránke: www.aukcnaspolocnost.sk. Pre prihodenie sumy je potrebné udeliť súhlas s podmienkami ponukového konania, vykonať registráciu a následne si v sekcii prebiehajúce online aukcie pri zvolenom majetku navrhnúť cenu najnižšieho podania alebo prihodiť o minimálnu určenú hodnotu.